Francie v čase válečného napětí hlásí rekordní výdaje na obranu. Takto se chystá na konflikty budoucnosti

Francie oznámila „přelomový“ armádní rozpočet na příštích sedm let, ve kterém se odrážejí poznatky z války na Ukrajině. Do čeho Francouzi investují a co si z této debaty můžeme vzít pro financování naší vlastní obrany?

Francouzský prezident Emanuel Macron letos v lednu na letecké základně Mont-de-Marsan oznámil, že plánuje rekordní výdaje na obranu v celkové výši 413 miliard eur, které budou investovány po dobu sedmi let. V přepočtu téměř neuvěřitelných deset bilionů korun pomůže nejsilnější armádě Evropy k modernizaci klíčových schopností (včetně jaderných) a zároveň zohlední hlavní poznatky z války na Ukrajině.

V návaznosti na Macronovo prohlášení francouzská vláda před týdnem schválila a předložila Národnímu shromáždění, dolní komoře parlamentu, k projednání návrh zákona, který má stanovit směr obranné politiky a jejího financování na příštích sedm let.

Čtete první část dvoudílného textu, ve které Jakub Novotný přibližuje zásadní debatu kolem francouzského obranného rozpočtu. V pokračování se zaměří na souvislosti s Českou republikou a srovnání situace obou zemí.

Takzvaný Zákon o vojenském programování (volně přeloženo z francouzského La Loi de programmation militaire – LPM) je již čtrnáctým v pořadí a slouží k zajištění kontinuity financování francouzských vojenských programů. To zejména kvůli tomu, že některé vojenské programy jsou aktivní i čtyřicet let a předvídatelné financování je tak základním předpokladem pro jejich úspěch.

V letech 2024–2030, na které se nový LPM vztahuje, bude na ozbrojené síly vyčleněno již zmíněných 413 miliard eur. V předchozím sedmiletém období program počítal s výdaji ve výši 295 miliard eur.

Konkrétně v roce 2024 Francie plánuje investovat 47 miliard eur, při dnešních cenách zhruba 1,1 bilionu korun, a v dalších letech má částku navyšovat každý rok o tři, respektive čtyři miliardy eur. Dodejme, že i když bude tento závazek uzákoněn, bude na příštích francouzských vládách, aby ho zakomponovaly do každoročně schvalovaného státního rozpočtu.

Modernizace a poznatky z Ukrajiny

Francie by měla do roku 2025 dosáhnout hranice dvou procent HDP vynakládaných na obranu, jak se k tomu zavázaly členské státy NATO. Pokud půjde sedmiletý rozpočet podle plánu, bude mít francouzská armáda na konci stanoveného období (v roce 2030) rozpočet ve výši téměř 69 miliard eur, tedy ohromujících 1,6 bilionu korun.

sinfin.digital