Starý spor v novém hávu. O co se hraje nad ložisky plynu ve Středomoří?

ANALÝZA ERIKA SIEGLA | Spor Řecka a Turecka o vymezení námořních hranic ve východním Středomoří je starý jako státy samy. Ostatně leckde tureckou pevninu a řecké ostrovy od sebe dělí jen stovky metrů. Co jej teď činí více rizikovým, je nejen honba za ložisky zemního plynu, ale i absence nestranného arbitra, kterým byly po desetiletí Spojené státy.

Turecko si asertivněji činí nárok na rozsáhlé území podmořského šelfu poté, co v prosinci s libyjskou vládou „národní jednoty“ uzavřelo dohodu o vymezení výhradních ekonomických zón. Na jejím základě si vymezuje oblasti, kde leží i několik řeckých ostrovů a kudy by mohl případně vést také plynovod z kyperských a izraelských nalezišť do Evropy.

Mapa zachycuje oblasti, které si Turecko a Libye nárokují na základě dohody (Zdroj: aa.com)
sinfin.digital