V Googlu probíhá likvidace konzervativců, uvádí otevřený dopis jednoho ze zaměstnanců

Společnost Google se vždy prezentovala jako apolitická a její zástupci tvrdě odmítali nařčení z toho, že by stranili jakékoliv konkrétní ideologii. Realita uvnitř společnosti nicméně nejspíše nebude tak růžová. Jeden ze zaměstnanců, softwarový inženýr Mike Wacker v otevřeném dopise popsal, jak v Googlu probíhá snaha o likvidaci konzervativně smýšlejících osob, včetně jeho samotného.

Google v poslední době stejně jako například Facebook čelí četným obviněním, že zneužívá svého dominantního postavení v technologické sféře a upřednostňováním liberálně levicové ideologie se snaží manipulovat veřejným míněním. Navzdory tomu, že existují studie prokazující, že Google ve svém zpravodajském agregátoru upřednostňuje obsah liberálních médií, představitelé společnosti vehementně veškerá obvinění a kritiku odmítají. A trvají na tom, že společnost je přísně apolitická. Realitu toho, jak to uvnitř společnosti, která hlásá toleranci, funguje, popisuje otevřený dopis jednoho ze zaměstnanců. Softwarový inženýr Mike Wacker ani zdaleka nelíčí svět Googlu jako svět spravedlivý i ideální. A rozhodně ne jako svět apolitický.

„Google se stal spolešností, kde rozzuřené davy pořádající hony na domnělé čarodějnice dominují firemní kultuře. Tyto rozzuřené davy se staly existenční hrozbou nejen pro interní chod Googlu, ale hlavně pro jeho důveryhodnost navenek,“ konstatuje Wacker. Dále uvádí, že Google ve svých interních směrnicích klade důraz na apolitičnost a potírání projevů nenávisti, nicméně ono potírání nenávisti příliš apolitické není.

Wacker nejprve popisuje přístup Googlu k externím spolupracovníkům. Jako první případ uvádí rozhodnutí Googlu sponzorovat konferenci CPAC (Conservative Political Action Conference), proti kterému se zvedla vlna protestů. Protestující levicově smýšlející zaměstnanci Googlu tento konkrétní sponzoring označovali za finanční podporu rasismu, xenofobie a nenávisti, což vedení dotlačilo ke zrušení sponzoringu.

Facebook a Google vydíraly experty EU, aby zmírnili pravidla boje proti falešným zprávám

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital