V Googlu probíhá likvidace konzervativců, uvádí otevřený dopis jednoho ze zaměstnanců

Jan Palička

26. 05. 2019 • 13:30

Společnost Google se vždy prezentovala jako apolitická a její zástupci tvrdě odmítali nařčení z toho, že by stranili jakékoliv konkrétní ideologii. Realita uvnitř společnosti nicméně nejspíše nebude tak růžová. Jeden ze zaměstnanců, softwarový inženýr Mike Wacker v otevřeném dopise popsal, jak v Googlu probíhá snaha o likvidaci konzervativně smýšlejících osob, včetně jeho samotného.

Google v poslední době stejně jako například Facebook čelí četným obviněním, že zneužívá svého dominantního postavení v technologické sféře a upřednostňováním liberálně levicové ideologie se snaží manipulovat veřejným míněním. Navzdory tomu, že existují studie prokazující, že Google ve svém zpravodajském agregátoru upřednostňuje obsah liberálních médií, představitelé společnosti vehementně veškerá obvinění a kritiku odmítají. A trvají na tom, že společnost je přísně apolitická. Realitu toho, jak to uvnitř společnosti, která hlásá toleranci, funguje, popisuje otevřený dopis jednoho ze zaměstnanců. Softwarový inženýr Mike Wacker ani zdaleka nelíčí svět Googlu jako svět spravedlivý i ideální. A rozhodně ne jako svět apolitický.

„Google se stal spolešností, kde rozzuřené davy pořádající hony na domnělé čarodějnice dominují firemní kultuře. Tyto rozzuřené davy se staly existenční hrozbou nejen pro interní chod Googlu, ale hlavně pro jeho důveryhodnost navenek,“ konstatuje Wacker. Dále uvádí, že Google ve svých interních směrnicích klade důraz na apolitičnost a potírání projevů nenávisti, nicméně ono potírání nenávisti příliš apolitické není.

Wacker nejprve popisuje přístup Googlu k externím spolupracovníkům. Jako první případ uvádí rozhodnutí Googlu sponzorovat konferenci CPAC (Conservative Political Action Conference), proti kterému se zvedla vlna protestů. Protestující levicově smýšlející zaměstnanci Googlu tento konkrétní sponzoring označovali za finanční podporu rasismu, xenofobie a nenávisti, což vedení dotlačilo ke zrušení sponzoringu.

Se podobným počínáním levicového davu se potýkala Kay Coles Jamesová, která byla navržena do etického panelu k umělé inteligenci. Vzhledem k tomu, že Jamesová je zároveň předsedkyní konzervativního think tanku Heritage Foundation, setkala se rovněž s masivním bojkotem a výzvou ke svému odvolání. To, že byla označována za nežádoucí osobu šířící nenávistnou ideologii, jí podle jejího vlastního vyjádření připomínalo časy, kdy v šedesátých letech jako černoška nastoupila na bělošskou školu, kde byla vytrvale šikanována. I v jejím případě došlo k tomu, že vedení Googlu pod nátlakem scůj postoj přehodnotilo í a Kay Coles Jamesová se členkou etického panelu nestala.

Podle Wackera jsou ale mnohem závažnějším problémem interní procesy v rámci samotného Googlu, jejichž obětí se opakovaně stal i on sám. Zaměstnanci mají několik možností jak anonymně nahlašovat závadné jednání spolupracovníků a do věci je zapojováno oddělení lidských zdrojů. K takovému počínání jsou přitom zaměstnanci neustále povzbuzováni. „Byl jsem nahlášen za blíže nespecifikované závadné chování. Při jeho projednávání nešlo vůbec o to, zda jsem se skutečně nějak závadně zachoval - hovořili jsme jen o tom, že někdo mé chování za závadné považoval,“ popisuje vlastní zkušenost Wacker.

Ti, kteří stížnosti řeší, se sami obávají, že se hněv davu obrátí proti nim. A tak při řešení uplatňují dvojí metr - nepokrytě straní progresivistům. „Jedním z těch, kteří mě nahlásili za urážlivé chování, byl člověk, který nazýval republikánskou senátorku Marshu Blackburnovou teroristkou. A mé urážlivé chování spočívalo v tom, že jsem se jí zastal. Já šel na kobereček, jeho nikdo neřešil,“ svěřuje se Wacker.

Wacker byl nahlášen poté, co se nechal slyšet, že mnozí aktivisté jsou zhruba stejně nestranní jako islamistka Linda Sarsour a jí spoluorganizované pochody Women´s March, které se navzdory proklamované nestrannosti rozhodně nevyznačují vstřícností k židovkám odmítajícím potraty. I v tomto případě bylo podle HR oddělení dostatečným důkazem k závadnosti jeho chování to, že těm, kteří jej nahlásili, prostě závadné připadalo. Podle Wackera existuje mnoho současných i bývalých konzervativně smýšlejících zaměstnanců Googlu, kteří se setkali se stejným zacházením, ale většinou se bojí zveřejnit svůj příběh v obavách ze ztráty zaměstnání a záplavy nenávistných zpráv. „Jeden zaměstnanec dostal napomenutí poté, co prohlásil, že je fanouškem konzervativního filosofa Jordana Petersona,“ píše Wacker.

Za nejbizarnější zážitek považuje Wacker okamžik, kdy se rozhodl v rámci firmy založit platformu pro voliče Republikánů. Dočkal se předvolání k šéfům HR oddělení, kde mu bylo nabídnuto, že pokud opustí společnost dobrovolně, dostane osmitýdenní odstupné. Nyní odhaduje, že vzhledem k odmítnutí nabídky a zveřejnění tohoto dopisu je jeho vyhazov jen otázkou času. „Nenávistné liberální skupiny ovládají nátlakem Google. Rozhodují o tom, kdo patří do Google. Nepřímo tak určují i to, jaký obsah patří na Google. Když někoho shledají závadným, nedivte se, když pak jejich postoj poslouží jako záminka k ostrakizaci dané osoby. A ta poté nebude dále zobrazována na platformách Googlu,“ upozorňuje na možný vývoj Wacker.

SDÍLET