Vyždímaná střední třída. Chudne, zadlužuje se a mladým se do ní zavírají dveře

Milan Rokos

11. 04. 2019 • 18:20

Vyspělému světu hrozí, že se tradičně umírněně volící středostavovské rodiny uchýlí ve větší míře k volbě populistů a antisystémových stran. Důvodem je klesající ekonomická síla i životní úroveň této skupiny. Studie OECD vládám radí, jak se s tím vyrovnat.

„Střední třída dnes vypadá stále více jako loď v rozbouřených vodách,“ prohlásil ve středu šéf Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Angel Gurría, který v New Yorku představovalrozsáhlou studii s názvem Pod tlakem: Vyždímaná střední třída (Undre Pressure: The Squeezed Middle Class).

OECD v ní dokumentuje postupný úpadek střední třídy ve vyspělých zemích a nabádá vlády, aby pomohly této skupině zachovat si ekonomický význam i životní styl. Stagnující platy lidí, kteří do této kategorie spadají, už například nestačí pokrývat ceny bydlení a vzdělání, píše se v obsáhlé studii.

Autoři na základě statistických dat ukazují, že se ve většině vyspělých zemí střední třída potápí, protože pro mladou generaci je stále těžší tohoto statusu dosáhnout. Zatímco v generaci narozené po druhé světové válce patřilo ke střední třídě na 70 procent dvacátníků, mezi takzvanými mileniály je to 60 procent.

Do střední třídy patří podle studie člověk, který vydělává od 75 do 200 procent mediánu. Ten v Česku činil na konci roku 2018 necelých 30 tisíc korun. Zjednodušeně jde o průměrnou mzdu „očištěnou“ od zkreslení způsobeného vysoce nadprůměrnými příjmy velmi malé části obyvatel.

Rostou náklady, lidé se zadlužují

Cena za životní styl střední třídy podle studie roste rychleji než inflace. Vůbec nejdůležitější položku ve výdajích tvoří bydlení, za které dají domácnosti asi třetinu svých příjmů. Ještě v roce 1990 jim na to stačila čtvrtina. Ceny domů se za poslední dvě dekády zvyšovaly třikrát rychleji než medián.

Výdělky středostavovských domácností podle studie za posledních deset let stagnovaly a medián v posledních 30 letech rostl třikrát pomaleji než u deseti procent nejbohatších obyvatel. Zvláště patrná je tato stoupající nerovnost ve Spojených státech.

Varovným trendem je i stále častější zadlužování se. Zhruba jedna z pěti domácností utrácí více, než vydělává, a střední třída je tak zadlužená v průměru více než nejchudší i nejbohatší obyvatelé. Každá druhá rodina pak udává finanční potíže před výplatou a 40 procent lidí se cítí zranitelných v případě nenadálého zvýšení výdajů. K problémům střední třídy přispívá i nejistý pracovní trh: každé šesté pracovní místo v tomto segmentu ohrožuje podle analytiků OECD automatizace.

Dostupné bydlení, půjčky, progresivní zdanění

Studie OECD zároveň varuje před sociálními a politickými dopady výše popsaných trendů. Střední třída se cítí odstrčená a přehlížená, což může vést ke ztrátě důvěry v systém a demokracii. Právě tato skupina je přitom podle OECD základem pro demokracii, přičemž hrozí, že její část začne preferovat antisystémová a populistická hnutí.

OECD radí, jak této situaci předejít: Zlepšit by se měl přístup ke kvalitním veřejným službám i sociální ochrana lidí. K pokrytí životních nákladů je podle OECD třeba stavět dostupné bydlení, ale také finančně podporovat domácnosti cílenými granty, půjčkami a daňovými úlevami. V neposlední řadě autoři zmiňují i potřebu progresivnějšího zdanění ve většině zemí.

Česká republika v mnoha ohledech z trendů nijak nevybočuje, výjimkou je jen graf zachycující podíl osob ve střední třídě pracující na částečný úvazek. Pravděpodobnost, že se do střední třídy zařadí domácnost vedená právě takovým člověkem, je v Česku vůbec nejmenší ze všech sledovaných zemí.

SDÍLET