Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Samoživitelky mají dostat peníze od otců dětí, ne od státu. Stát zklamal, říká Čunek pro INFO.cz

Samoživitelky mají dostat peníze od otců dětí, ne od státu. Stát zklamal, říká Čunek pro INFO.cz

Ve druhé části rozhovoru expředseda lidovců a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek tvrdí, že by lidovci měli při správné politice být schopni oslovit samostatně více než deset procent voličů. Za příklad dává sebe a zisky KDU-ČSL ve Zlínském kraji. Přesto alianci s hnutím Starostové a nezávislí podporuje. Pokud jde o kandidaturu na předsedu strany, zatím má dle svých slov na rozhodnutí dost času. V exkluzivním rozhovoru pro INFO.CZ se také rozpovídal o hodnotových východiscích své politiky. Za základní hodnotu označuje rodinu v tradičním pojetí. S jejím úpadkem podle něj souvisí problémy, které neumí naše společnost řešit. Jako příklad zmiňuje svobodné matky. Podle Čunka totiž mnohé z nich zneužívají sociální systém. „Pobírají různé dávky, ale ve skutečnosti samoživitelkami nejsou.“ A skutečné samoživitelky? Ty se podle něj domnívají, že je povinností společnosti je finančně podporovat. „Tvrdí přitom, že se musí starat o děti, a ty děti, že prý nemají otce. Avšak oni toho otce mají. A my z něj akorát tak snímáme odpovědnost,“ vysvětluje Čunek.

Jak se stavíte ke vznikající alianci lidovců s hnutím Starostové a nezávislí? Podle našich informací jste ze začátku spolupráci podporoval.

Ano. Celou dobu říkám, že je to dobrá myšlenka. Osobně si ale také myslím, že pokud by KDU-ČSL dělala politiku, kterou dělám já v našem kraji, tak by byla stejně jako já schopná vítězit. Jsem přesvědčený, že KDU-ČSL by mohla se správnou politikou překročit zisk deseti procent hlasů samostatně. Ty kraje přece nejsou nepodobné, vzorek šesti set tisíc lidí už není malý, nejde o lidi, kteří by významně vybočovali z populace našeho státu. Přesto si myslím, že spojenectví se STAN může být dobré, avšak za předpokladu, že k němu přistoupíme správným způsobem.

K tomu, že by lidovci mohli celorepublikově uspět samostatně způsobem, který naznačujete, se ještě vrátíme. V první části rozhovoru jste mluvil o hodnotách, které vyznáváte jako otec čtyř dětí, a které chcete prosazovat v politice. Uměl byste je stručně definovat? Jaké jsou jejich pilíře?

Jednoduše řečeno chci, abychom se vraceli k tomu, co je tisíci lety vyzkoušeným principem a řekněme stanovením normality: základní princip spočívá v tom, že je tady maminka, tatínek a děti. Tedy rodina. A rodina vždycky bývala základem státu. Takovou rodinu je třeba podporovat, protože ti, kteří mají více dětí, jsou budoucím národem a budoucím státem. A jsou to také ti, kdo budou platit daně a svou prací budou udržovat nejen stát, ale také celý národ při životě a v dobré kondici.

Pokud nabouráme tento model, stát skončí. Buď vyhyne, protože se nám nebudou rodit děti, což se už zčásti děje, anebo si budeme muset pomoct, což se také děje, skrze imigranty. Jednoduše řečeno, mými základními hodnotovými pilíři je desatero a křesťanství. Jakékoli vybočování mimo tento hodnotový rámec a pokusy, dle kterých tu stát a rodina může fungovat tak, že tady rodina vlastně nebude, že si vystačíme s nějakými volnými svazky, směřují k tomu, že nám vznikají problémy, které neumíme řešit.


Můžete být konkrétní?

Jsou to třeba problémy se svobodnými matkami, s takzvanými samoživitelkami. Některé z nich, a je jich mnoho, určitě desítky procent, které tvrdí, že samoživitelkami jsou, pobírají různé dávky, ale ve skutečnosti samoživitelkami nejsou. Pak tu máme skutečné samoživitelky, které se nějakým způsobem domnívají, že je povinností společnosti jim peníze dát, když je ony nemají. Tvrdí přitom, že se musí starat o děti, a ty děti, že prý nemají otce. Avšak oni toho otce mají. A my z něj akorát tak tu odpovědnost snímáme…

Tak to ale není. Vláda přece schválila, že těmto ženám pomůže, avšak potom bude peníze vymáhat od těch otců…

Jenomže stát jedním dechem řekl, že předpokládá, kterak vymůže tak deset procent celkové částky. Jinými slovy, stát podle mě zklamal.  

A nezklamali v tomto případě především muži?

Určitě. Především zklamali ti muži. Ale stát má nastavovat takové systémy, které povedou k odpovědnosti člověka za sebe sama. Čím více dotací budeme dávat člověku jenom tak, protože se mu nechtělo pracovat, tím více vytváříme špatnou budoucnost. Protože pokud jsou tu lidé, kteří třeba deset a více let nepracují, je skoro jisté, že také jejich děti budou tento vzorec opakovat. Pokud tatínek neplatí na své dítě, a platí to za něj stát, jejich děti nemají žádný vzor. Nejenom že nemají otce, který normálně pracuje, ale mají také vzor v matce, která pouze přijímá milodary od státu, a oni se na tento stát budou dívat úplně stejným způsobem.

Přerušení tohoto začarovaného kruhu, této spirály, podle mého názoru spočívá v tom, že pomůžeme těm, kteří pomoc skutečně potřebují, avšak pomůžeme jim tak, že za to státu odvedou nějakou službu. A to jsou třeba veřejně prospěšné práce. Pokud jde o alimenty, stát se má zasadit o to, aby je skutečně vymohl téměř ode všech. A ne, že bude pouze platit. Ono je to totiž tak, že když zaplatí, tak sice pomůže matkám, ale zároveň sám ze sebe snímá odpovědnost v tom slova smyslu, že jeho složky – policie, státní zástupci, soudy – budou konat, jak mají a doženou dlužníky.

Stát se zkrátka zbavuje nátlakových prostředků. Stát bude dávat matkám peníze, matky budou spokojené, ale jak je povedeme k tomu, aby si vyhledávaly muže s rozumem?


Řada mužů se jeví třeba i několik let zodpovědně, zlomí se to postupně, rozvody a rozchody přece nejsou nic, co by si lidé plánovali, natož přáli.

Ano, tak musí nastoupit stát, a prostě z nich – pokud to nedokáže ta žena – peníze vymoci. Prvotně je ale na tahu žena.

Ženy na tyto situace ale doplácejí více než muži. Hrozí jim pád do chudoby.

Jenomže stát, když jsem mluvil o centrální politice, má myslet dopředu. Ale má myslet také dozadu a zkoumat příčiny. Ty přece nespočívají v tom, že je žena sama s dítětem, tam to nevzniklo. Vzniklo to někde dávno předtím. Z jaké rodiny tyto ženy pocházejí, jsou z rozvedených rodin? Jaké měla vzorce chování?

Chcete říct, že se tyto fenomény reprodukují z generace na generaci.

Ano. Ale proč se dříve nevyskytovaly v takové míře jako dnes? Protože stát ještě před třiceti lety považoval za naprosto normální, že žijí-li spolu dva lidé, jsou v manželství. A nepovažoval to za normální z nějakých náboženských důvodů, z toho bych socialismus nepodezíral, ale proto, že celý zákonodárný – nebo možná lepe řečeno zákonný – systém je u nás založen na tom, že pomáháme jednoznačně definované entitě, a ta se nazývá rodina. A pokud se nám z toho tato rodina vytratí, tak neumíme takto pomáhat.

Říkám proto ano, ale pomáhejme všem stejně. Dávejme matkám tento přídavek na dítě, ale dávejme úplně stejný přídavek také těm rodinám. Stát musí zkrátka hledat model, který bude spravedlivý, avšak nyní, v tomto modelu, ti, kteří žijí v normální rodině, doplácí na ty, kteří toho systému chtějí zneužívat. Což je ještě ten lepší případ, protože oni aspoň před svými dětmi vypadají jako rodina, avšak ona systém zneužívá, protože před úřady tvrdí, že je samoživitelka. Je to ale nespravedlivé ve vztahu k těm skutečným rodinám, ty totiž dostávají od státu méně.

A pak tu jsou rozvrácené rodiny, kde si zvykají na to, že jde o normální situaci. Ono by to tak ale nemohlo být, pokud bychom ty lidi dohnali k zodpovědnosti a řekli jim: ty děti přece mají nějakého otce, odtajněte ho a on bude platit. Pokud ho neodtajníte, ponesete si následky.


Je evidentní, že jste konzervativec. Jak jste v tomto ohledu spokojený s vývojem KDU-ČSL? Ubírá se směrem, který považujete za správný? A jak v tomto ohledu hodnotíte její působení ve vládě, jejíž dominantní silou je naše nejsilnější levicová strana? 

Vláda je kompromis. Pokud jde o naše ministry, určitě bych řekl, že se snažili, že dělali, co mohli. Pravdou ale také je, že jsme například neměli odstoupit od poplatků za pobyt v nemocnici, byla to chyba. Všichni u nás to tak vnímají, a tvrdili to už v době, kdy pro to hlasovali. Každý, kdo má nějakou zkušenost a není zároveň hloupý, musí uznat, že stát má sice pomáhat, avšak současně musí vyžadovat nějakou participaci. Musí nastavit taková pravidla, aby se systém nezneužíval. A je přece evidentní, že pokud lidé platí jenom 50 korun za stravu, minimální stravovací jednotka se přitom v nemocnicích pohybuje okolo sta korun, a to nepočítáme energie, nejde o neúnosnou částku. Padesát korun může zaplatit každý, navíc by to zcela jistě způsobilo to, že by v nemocnicích bylo více místa.

A pokud jde o samotnou KDU-ČSL. Ztělesňuje dostatečně hodnoty, o kterých jste mluvil?

Myslím si, že ano. Myslím, že je ztělesňuje a proto v ní jsem.

A pokud jste mluvil o tom, že by lidovci mohli získat přes deset procent hlasů v případě, že by dělali totožnou politiku, jako vy na kraji, znamená to, že současné vedení tak nečiní?

Ne, takto bych se nevyhraňoval. To bych nasazoval současnému vedení psí hlavu. Ono to totiž nedokázalo žádné vedení, a to včetně toho, kdy jsem tam byl já. Já jsem na sobě měl ale po dvaceti dnech v čele strany žalobu, podle které jsem měl převzít půlmilionový úplatek. Dodnes si myslím, že to bylo od člověka, nebo lidí, kteří ten příběh vymysleli a zosnovali, chytré. Věděli totiž, že bych možná mohl dokázat víc a toho se mnozí zcela jistě báli.


Připusťme, že KDU-ČSL v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny uspěje. S kým by podle vás měla případně utvořit koalici?

To je hypotetická otázka. Záleží na tom, kdo tam bude.

Bylo by vám bližší, pokud by lidovci upřednostnili koalici středo-pravicových stran před spoluprací se sociálními demokraty?

Pokud by ČSSD opět vyhrála, určitě bych koalici vyjednával i s ní. Samozřejmě ale pokud možno za jiných podmínek, než v současné vládě. Trval bych na tom, aby byl všude prvek participace, který omezuje zneužívání a zároveň zvyšuje odpovědnost každého jedince. V takové vládě bych chtěl, abychom byli.


Jaký je váš názor na Andreje Babiše a hnutí ANO?

Pro mě je to zatím normální strana, která je trochu anomální tím, že jejich předseda má daleko větší pravomoci než je běžné…

Tedy, že to vlastně není tak úplně normální strana?

Tak je faktem, že předsedové stran mají u nás obecně velký vliv, protože jak víte, pokud se ve vládě předsedové stran nějak dohodnou, většinou to jejich strany akceptují.

A umíte si představit opačný scénář, tedy že by aliance lidovců a Starostů obdržela třeba 9,8 procent hlasů a do sněmovny se nedostala?

Já si to nepřipouštím. Věřím, že to spojenectví musí při dobré práci a dobré spolupráci přinést minimálně patnáct procent hlasů.

Za pět týdnů bude sjezd lidovců. Chystáte se kandidovat na předsedu?

To je ještě daleko. Už jsem to říkal jinde, na rozhodnutí je ještě několik týdnů čas, a na tom trvám.

 

„Prostě končíš!" Jak Babiš zachází se svými lidmi. Komentář Markéty Žižkové

Už za pár hodin bude jasno o tom, jaké složení vlády si představuje designovaný premiér Andrej Babiš. Události, které k tomuto rozzuzlení vedou, zatím nepřinesly žádné velké překvapení. Už delší dobu se spekulovalo o tom, že ministerské křeslo opustí šéfka resortu obrany Karla Šlechtová nebo ministr průmyslu Tomáš Hüner. Příznačný je ovšem způsob, kterým se o svém konci dozvěděli.

Šéfovi hnutí ANO se daří až do poslední chvíle tajit jména ministrů za ANO. Ví je Hrad a pak zřejmě několik Babišových nejbližších. K jejich zveřejnění vyzývali designovaného premiéra i sociální demokraté (kteří by jako koaliční partneři alespoň občas něco rádi věděli), na veřejnost se ale nedostala. Jak opakují členové hnutí stále dokola, své záležitosti si strana umí řešit za zavřenými dveřmi. Prostor pro úniky je minimální. Už kvůli tomu, že sami členové „této firmy“ toho ví jen pomálu a spoléhají na svého šéfa.

Link

Páteční ráno přitom opět ukázalo, jak Babiš ke svým lidem přistupuje. O svém konci v čele resortů se „nechtění“ ministři dozvěděli až dnes. Během telefonátu. A bez vysvětlení. Alespoň tak to popsala médiím Šlechtová. Telefon jí zazvonil v sedm ráno před zasedáním vlády.

4987065:article:true:true:true

O důvodech, proč už s ní Babiš není spokojený, se napsalo mnoho. Osobně jí ale prý nic nevysvětlil. „Pan předseda nic nezdůvodňuje. Prostě mi řekl, že nebudu součástí nového návrhu vlády,“ komentovala to pro média smířeně končící ministryně.

Dnes ráno se Babišovo rozhodnutí dozvěděl i šéf resortu průmyslu a obchodu. Právě okolo Hünera, potažmo obsazení významného ministerstva vedl Babiš se Zemanem spor. Už nyní – ač neznáme přesné jméno nového ministra – panují obavy z toho, jakým směrem Česko povede v důležitých rozhodnutích, jako je dostavba jaderných elektráren.

Link

Kdy se tento člověk i další „nováčci“ o své nominaci od Babiše dozvěděli, je otázka. Také jim zazvonil telefon dnes ráno?

Faktem přitom je, že i ministři, kteří odchází o „své vůli“ a rozhodnutí oznámili už před časem, to nelíčí zrovna v optimistických barvách. Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán pochopil, že se znelíbil Zemanovi mimo jiné tím, že vydal hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států. Kritizuje i poměry v ANO a tvrdí, že jeho názory se od směřování hnutí liší. Jeho odchod z resortu v posledních dnech působí tiše. Příliš nekomunikuje. Nevyjadřuje se ani k otázkám na resort. Nejvíce by se jeho kroky daly přirovnat k vytracení, kdy za sebou jen potichu zavře dveře.

Končící ministr zahraničí Martin Stropnický si zas po letech uvědomil, že politika je vlastně špinavá hra, na kterou nemá nervy.

Link

Když se podíváme na chvilku mimo vládu – třeba na pražský magistrát – tak uvidíme Adrianu Krnáčovou, která se rozčiluje, že ji obklopuje parta neschopných lidí. Zároveň je ale jasné, že k jejímu konci vedlo i to, že ztratila Babišovu podporu.

5017080:article:true:true:true

Zpátky ke kabinetu: už v pátek večer by mělo být jasno v tom, kdo za ANO získá místo v pověstném vládním autobusu. Jedno je ale jisté už teď. Každý jmenovaný bude muset počítat s tím, že přes přátelskou atmosféru na PR fotkách hnutí, ho může kdykoliv potkat krátký telefonát: „Končíš a není ti nic do toho proč“. A to i firemní šéfové svým podřízeným vyjadřují větší porci úcty.

32744