Bernd Posselt: euroskeptici v době pandemie bijí svázaného koně

Marek Kerles

05. 09. 2020 • 05:59
Mluvčí Sudetoneměckého krajanského sdružení a někdejší dlouholetý europoslanec Bernd Posselt si v Bavorsku získal velkou pozornost tvrzením, že členské státy EU jednostranným uzavíráním hranic kvůli hrozbě šíření covidu-19 porušují unijní právo. Podle Posselta, který je zároveň předsedou Panevropské unie a členem předsednictva bavorské CSU, by měla o případném uzavření některé vnitřní hranice EU rozhodovat pouze Evropská komise. INFO.CZ ho oslovilo, aby vysvětlil, jak si tedy boj s pandemií představuje.

Například maďarská vláda rozhodla o tom, že kvůli hrozbě šíření nákazy nepustí minimálně měsíc až na výjimky do země žádné cizince. Vy byste Maďarům upřel právo rozhodovat, kdo může překročit jejich hranice?

Princip schengenu spočívá v tom, že z národních hranic zmizí všechny kontroly. Proto nemůže jít v případě uzavření hranic o svévolné rozhodnutí jednotlivých členských států EU, kdy, jak a na jak dlouho. Mohou tak činit pouze se souhlasem Evropské komise, která by měla jednat podle objektivního katalogu kritérií, a ne jednostranně a subjektivně, jak to dělají národní státy.

Dobře. Ale dnes je přece mimořádná situace, státy se uzavíráním brání hrozbě dalšího šíření koronaviru. Ani v tomto případě nemají podle vás právo se na čas izolovat od okolí?

Už v osmdesátých letech jsme na Západě bojovali za právo na svobodu cestování a stěhování. Obyvatelé bývalého východního bloku pro to udělali ještě víc tím, že před více než 30 lety odstranili takzvanou železnou oponu. Proto máme dnes všichni jako občané EU právo na volný pohyb v rámci unie, které nám nelze odebrat prostřednictvím národní demagogie. 

Znovu se ale ptám, zda by tohle právo mělo platit i v době ohrožení státu virovou nákazou či jiným srovnatelným nebezpečím. Svoboda cestování by podle vás měla být nadřazena i ochraně zdraví?

To jistě ne. S koronavirovou pandemií se pochopitelně musí něco dělat. Musí se však jednat o konkrétní opatření na konkrétních místech, a ne uzavírání celých národních států, jak se to dnes děje v Maďarsku.

Říkáte ale, že uzavírání hranic porušuje unijní právo. Jak by tedy měla Evropská komise proti takovému opatření postupovat?

Úkolem Evropské komise je koordinovat, stanovovat minimální standardy (k tomu se musí vyjádřit i Evropský parlament) a pokud možno zajistit otevřené vnitřní hranice. Komise je „strážcem smluv“, a proto musí zajistit dodržování unijního práva. Kromě otevřených hranic uvnitř EU to znamená také společné a důsledné kontroly na vnějších hranicích unie.

Pandemie ukázala, že komise je někdy v těžké situaci. Pokud by se příliš snažila o sjednocení pravidel v boji proti nákaze, různí euroskeptici ji budou napadat za poškozování národní suverenity. A když naopak nic neudělá, sklidí od stejných lidí kritiku, že svou nečinností jen potvrzuje zbytečnost celé EU. Jak z toho ven?

To je typická dvojitá morálka euroskeptiků a nacionalistů. Blokují EU a pak říkají, že nefunguje. Jeden chytrý europoslanec to porovnal s dostihovým koněm, kterého svážete a poté udeříte, protože neběží. Evropský parlament a Evropská komise dobře fungují v oblastech, za které jsou odpovědní, protože rozhodují většinou. Rada ministrů také dobře funguje, pokud jde o většinové hlasování, ale pravidlo jednomyslnosti je katastrofa. Pokud je možné zablokovat všechno, nemůže komunita 27 států fungovat. 

Myslíte si, že současná pandemie povede k nějakým rozsáhlým změnám ve fungování EU? 

Já jsem přesvědčený federalista. O čem může rozhodovat církev, měla by rozhodovat církev. O čem může rozhodnout region, ať rozhodne region. O čem může rozhodovat členský stát EU, by měl zase rozhodnout členský stát EU. Existuje však mnoho otázek, o kterých musí Evropská unie rozhodovat jako celek. Ať už proto, že některé problémy máme prostě společné bez ohledu na hranice, nebo proto, že ve světě se můžeme prosadit proti jiným mocnostem, jako jsou Čína, Rusko, USA, Indie či Turecko, jen tehdy, když budeme vzájemně spolupracovat.

SDÍLET