Bernd Posselt: euroskeptici v době pandemie bijí svázaného koně

Mluvčí Sudetoneměckého krajanského sdružení a někdejší dlouholetý europoslanec Bernd Posselt si v Bavorsku získal velkou pozornost tvrzením, že členské státy EU jednostranným uzavíráním hranic kvůli hrozbě šíření covidu-19 porušují unijní právo. Podle Posselta, který je zároveň předsedou Panevropské unie a členem předsednictva bavorské CSU, by měla o případném uzavření některé vnitřní hranice EU rozhodovat pouze Evropská komise. INFO.CZ ho oslovilo, aby vysvětlil, jak si tedy boj s pandemií představuje.

Například maďarská vláda rozhodla o tom, že kvůli hrozbě šíření nákazy nepustí minimálně měsíc až na výjimky do země žádné cizince. Vy byste Maďarům upřel právo rozhodovat, kdo může překročit jejich hranice?

Princip schengenu spočívá v tom, že z národních hranic zmizí všechny kontroly. Proto nemůže jít v případě uzavření hranic o svévolné rozhodnutí jednotlivých členských států EU, kdy, jak a na jak dlouho. Mohou tak činit pouze se souhlasem Evropské komise, která by měla jednat podle objektivního katalogu kritérií, a ne jednostranně a subjektivně, jak to dělají národní státy.

Dobře. Ale dnes je přece mimořádná situace, státy se uzavíráním brání hrozbě dalšího šíření koronaviru. Ani v tomto případě nemají podle vás právo se na čas izolovat od okolí?

Už v osmdesátých letech jsme na Západě bojovali za právo na svobodu cestování a stěhování. Obyvatelé bývalého východního bloku pro to udělali ještě víc tím, že před více než 30 lety odstranili takzvanou železnou oponu. Proto máme dnes všichni jako občané EU právo na volný pohyb v rámci unie, které nám nelze odebrat prostřednictvím národní demagogie. 

Znovu se ale ptám, zda by tohle právo mělo platit i v době ohrožení státu virovou nákazou či jiným srovnatelným nebezpečím. Svoboda cestování by podle vás měla být nadřazena i ochraně zdraví?

To jistě ne. S koronavirovou pandemií se pochopitelně musí něco dělat. Musí se však jednat o konkrétní opatření na konkrétních místech, a ne uzavírání celých národních států, jak se to dnes děje v Maďarsku.

sinfin.digital