Investice do podnikového výzkumu a vývoje jako cesta k řešení hospodářské obnovy ČR. Napomoci v tom může i nový nástroj EU.

Prezentace klienta

Strategickým cílem ČR pro následující střednědobý horizont 3-5 let je obnova ekonomiky zasažené vládními i mezinárodními opatřeními přijatými v reakci na pandemii covid-19. Klíčové je především zajistit opětovný růst HDP, což se ovšem neobejde bez masivních investic do zavádění nových technologií ve výrobě, jejím plánování, řízení a distribuci produktů. Nezbytným předpokladem pro to jsou inovace založené na výsledcích průmyslového výzkumu a vývoje.

Jedním z významných nástrojů státní podpory v této oblasti je podnikateli oblíbený program Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) s názvem TREND, který pro MPO implementuje Technologická agentura ČR. Cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Díky podpoře poskytované z tohoto programu dochází k rozvoji vlastní výzkumně vývojové činnosti v podnicích a účinnému uplatňování jejích výsledků v praxi, zejména v průmyslové výrobě a v nabídce nových produktů na trhu.

Podniky mají zájem realizovat výzkumně vývojové projekty, o čemž svědčí i data z dosud vyhlášených tzv. veřejných soutěží (VS) v programu TREND. Zatímco v první VS podprogramu „Technologičtí lídři“ bylo podáno celkem 396 návrhů projektů, ve druhé zaměřené na stejný podprogram to bylo 458 návrhů. Nutno přitom zdůraznit, že tato VS měla stanovenou lhůtu pro podávání návrhů projektů do 24. června letošního roku, tzn. již v době probíhající pandemie koronaviru. Ani tato mimořádná situace tedy zájemce neodradila, což naznačuje, že průmyslové podniky vnímají investici do výzkumu a vývoje a z něj vyplývající inovace a nové technologie, jako cestu k vlastní konkurenceschopnosti a k hospodářské obnově a prosperitě.

České druhé housle. V Evropě nemáme své lidi, tuzemské vlády jejich význam fatálně podceňují

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital