Z poradních výborů EU jsou jen zbytečné díry na peníze

Tomáš Zdechovský

KOMENTÁŘ TOMÁŠE ZDECHOVSKÉHO | Čím dál dražší zombie výbory, jejichž stanoviska nikoho nezajímají. Tak by se dal shrnout přínos dvou hlavních poradních výborů EU, které potřebují urychleně reformu. Je proto nutné otevřít debatu o tom, jak se změní EU v příštích letech.

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) je jednou z nejstarších evropských institucí. Vznikl už v roce 1957 a vystupovat má jako hlas organizované občanské společnosti v Evropě, kdy zastupuje 329 členů, které tvoří zástupci zaměstnavatelů, odborů či občanské společnosti ze všech členských zemí. Principiálně podobný je Výbor regionů (VR), jeho členy jsou ale různí komunální či krajští zastupitelé.

Instituce EU jsou povinny požadovat od těchto výborů nezávazná stanoviska k navrhované legislativě, kdy hlavním důvodem je pokus o zamezení rozhodování jen od „bruselského stolu“. Výbory mohou svá stanoviska vydávat i z vlastní iniciativy, pokud to uznají za vhodné. To samozřejmě zní hezky, v posledních letech se však předně EHSV potýká s řadou problémů a nejsem proto první, kdo v rámci prosazování reformy EU mluví o tom, že bychom je prostě měli zrušit a tím ušetřit téměř 250 milionů € ročně!

Justice se změnila. Dřív daleko více platila pravidla, i ta gentlemanská, říká Roman Fiala

sinfin.digital