Odbojáře posílal na smrt, dělníky na rekreaci. Vzestup a pád Reinharda Heydricha

Aneta Bednářová, Aneta Černá

Kat českého národa, architekt holocaustu nebo pražský řezník, to byla přiléhavá pojmenování zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Do Prahy nastoupil v září 1941 a téměř okamžitě začaly padat hlavy českých odbojářů. I to byl jeden z důvodů, proč odboj v Londýně rozhodl o jeho odstranění. Osud přesvědčeného nacisty a chladného vykonavatele se fakticky zpečetil už 29. prosince 1941, když na půdu protektorátu seskočili Jan Kubiš s Josefem Gabčíkem. Čekalo je ovšem ještě dlouhé plánování a Heydricha ještě pět měsíců života. Zemřel 4. června 1942. Následující text na INFO.CZ vyšel v roce 2017 u příležitosti 75. výročí operace Anthropoid a věnuje se právě osobě zastupujícího říšského protektora.

Reinhard Heydrich se narodil 7. března 1904 do dobře situované rodiny hudebního skladatele nedaleko Lipska. Po studiích se dal k námořnictvu. K NSDAP ho ale přivedla až jeho snoubenka Lina von Ostenová, která byla přesvědčenou nacistkou. Od roku 1931 byl šéfem bezpečnostní služby Sicherheitdienstu (SD). V roce 1934 se aktivně účastnil Noci dlouhých nožů a na počátku války byl stíhacím pilotem Luftwaffe. Rád a údajně dobře šermoval.

Heydrich zatýkal tisíce odpůrců, nechtěl „poněmčit český ksindl“

Do Prahy Heydrich přiletěl 27. září 1941. V čele protektorátu měl nahradit protektora Konstantina von Neuratha, který byl údajně příliš mírný. Už druhý den, na svátek svatého Václava, se Reinhard Heydrich stal pánem země a oficiálně zastupujícím říšským protektorem. A český odboj se kvůli němu otřásl v základech.

Říšský protektor Reinhard Heydrich

„Heydrich jako architekt genocidy evropských národů plánoval fyzickou likvidaci Čechů, to není jen nějaká pověst,“ uvádí pro INFO.CZ archivář Vojtěch Šustek. Počet zatčených ale nacisté často neuváděli. Německá propaganda věděla, že je důležité vzbudit v Češích dojem, že odboj existuje jen ve velmi omezené míře. Ve skutečnosti od prvních dnů Heydricha ve funkci probíhala rozsáhlá zatýkání. „Heydrich nechal deportovat do vyhlazovacích táborů tisíce lidí a v odborné literatuře se uvádí, že od svého nástupu do funkce nechal zatknout 5 000 příslušníků odboje,“ doplňuje Šustek. Jak napsal i sám Heydrich: „Nechci se pokoušet starými metodami poněmčit tento český ksindl“.

Bezprostředně po svém uvedení do čela protektorátu nechal Heydrich popravit několik vysokých příslušníků armády. Tito muži, mezi kterými byl například generál Josef Bílý, podplukovník Josef Balabán nebo podplukovník Ladislav Preininger, byli často také zapojeni do odboje. V Ruzyňských kasárnách jich tehdy dle historika Jaroslava Čvančary zemřelo 223. Vražda těchto vysoce postavených vojáků byla pravděpodobně jedním z impulsů, ze kterých se zrodil plán na odstranění Heydricha. Za tím účelem byli skutečně 29. prosince 1941 do protektorátu vysazeni dva parašutisté se speciálním britským výcvikem – Jan Kubiš a Josef Gabčík. Měli za úkol odstranit Heydricha a tímto demonstrativním činem také ukázat, že s Čechy je nutno počítat jako s aktéry protihitlerovské koalice.

Odbojáře posílal na smrt, dělníky na rekreaci do Luhačovic

Dalo by se říct, že Heydrich začal po svém nástupu uplatňovat variantu vládnutí podobnou technice cukru a biče. Nepřátele drtivě trestal, navenek ovšem rozsáhlá zatýkání nebyla vidět. Zástupce dělnictva si naopak Heydrich „kupoval“ vyššími příděly jídla a tabáku. „Heydrich byl přesvědčen, že se mu podařilo odboj zdecimovat a že Češi budou radostně pracovat, aby měli klid. Právě on byl hybatelem podpůrných akcí pro dělníky, kteří dostávali vyšší příděly a dokonce mohli jezdit na odborářské rekreace, například do Luhačovic. Pokud znáte film Dovolená s Andělem, který se odehrává během komunistického režimu v padesátých letech, tak ten se úplně stejně mohl natočit během protektorátu,“ popisuje pro INFO.CZ historik Jiří Padevět.

Heinrich Himmler, Karl Wolff, Adolf Hitler a Reinhard Heydrich na nádvoří Pražského hradu.

Snad přehnané sebevědomí nebo pocit, že odboj potlačil, vedlo protektora k tomu, že často porušoval bezpečnostní předpisy. Možná za vším ale byla jen prostá nedbalost. „Když se Heydrichovi v dubnu 1942 přestěhovali do Panenských Břežan, tak v místě byla okamžitě zesílená ochrana a policejní hlídky. Ale Heydrich do toho vnesl zmatek, protože i když došlo k posilování ostrahy, tak zakázal, aby protektorátní policie střežila pražské ulice. Řekl, že když k tomu nedá výslovně svolení, tak že nebudou střeženy ulice, kterými bude projíždět. A já si ani nemyslím, že by to byla povýšenost a bohorovnost, ale spíš se tím nechtěl zdržovat a byl to druh lajdáctví,“ myslí si Šustek.

Bezpečnostní opatření Heydrich vymýšlel, sám je ale nedodržoval

Jak dokládají dochované dokumenty gestapa, zesílená bezpečnostní opatření reagovala také na podezření, že na území protektorátu se pohybují parašutisté, kteří by mohli Heydricha ohrozit. A právě po jeho přestěhování do Panenských Břežan začali Kubiš s Gabčíkem konkrétněji plánovat jeho odstranění.

Sledovali jeho každodenní trasu, i zda ho při cestách doprovází další vozidlo s „ochrankou“. Tyto informace jim také zajišťoval spolupracovník Jana Zelenky-Hajského a jeho bývalý žák František Šafařík, který pracoval na Pražském hradě. „Heydrich vymýšlel předpisy na ochranu říšských osobností, ale sám se jimi řídil jen částečně a udělal tak osudovou chybu. Sám měl jezdit vždy s doprovodem, ale často jezdíval bez něho. Byla v tom určitá improvizace, bylo mu to nepohodlné, a tak často jezdíval bez doprovodných vozidel,“ vysvětluje Šustek.

26. května 1942 večer se Heydrich se ženou zúčastnil koncertu na počest jeho již zemřelého otce Richarda Bruno Heydricha, který byl skladatelem. Právě z tohoto večera, jen několik hodin před útokem, pochází poslední fotografie živého zastupujícího protektora.

.....

Za Heydrichovu smrt mohla řada špatných rozhodnutí

Právě to byla jedna z chyb, které nakonec Heydricha stály život. K celému útoku v osudný den 27. května 1942 totiž přispěla řada pochybení a špatných rozhodnutí. Protektor jel tehdy sám v otevřeném voze jen se svým řidičem. Do zatáčky ulice Kirmayerovy a V Holešovičkách vjelo auto s poznávací značkou SS-3 v 10 hodin a 35 minut ráno. „Ve zprávě gestapa se píše, že když Heydrichův řidič Johannes Klein uviděl Gabčíka, tak začal křičet „Pozor, atentátníci!“ a Heydrich řekl „Zastav, okamžitě zastav!“. Což byla také chyba,“ vysvětluje Šustek. Podle předpisů měl totiž správně Klein dupnout na plyn a z místa odjet. Místo toho v zatáčce ještě zpomalil a umožnil tak Kubišovi po selhání Gabčíkovy zbraně lépe vrhnout bombu. A tím řada chyb nekončí.

...

„Po útoku na Heydricha jeho řidič Johannes Klein místo toho, aby se postaral o svého šéfa, začal pronásledovat Gabčíka. A na tom je vidět, jak Heydrich i jeho „bodyguard“ byli v kritické chvíli zmatkaři. Počínaje tím, že zastavili, když uviděli Gabčíka, a konče tím, že Klein tam zraněného Heydricha nechal a utíkal za Gabčíkem. Ale to jen ukazuje, že to také byli lidé chybující, jakkoliv byl Heydrich zákeřným zločincem,“ doplňuje Šustek.

Protektor přijel do nemocnice na korbě náklaďáku s pastami na parkety

Opuštěný Heydrich se pokusil pronásledovat Kubiše, ale zranění ho téměř okamžitě zmohlo a dovrávolal zpět ke svému mercedesu. Pomohla mu až cestující z tramvaje, která byla v té chvíli jen několik metrů od útoku. Marie Navarová byla zdravotní sestrou a manželkou lékaře a společně s dalším cestujícím, policistou Michalem Lofergyukem, se jim podařilo zastavit dodávkový vůz firmy Holan a spol., do kterého Heydrich nastoupil a odjel do nemocnice.

EXKLUZIVNĚ: V kryptě, kde se po zabití Heydricha ukrývali parašutisté, se po 75 letech našly stopy krve

Po několika chvílích ale řidiči automobilu řekl, že je mu špatně a musí si lehnout. Do nedaleké nemocnice Bulovka tak nejvyšší muž protektorátu dojel na korbě vozu mezi pastami na parkety a na boty.

Prvotní ošetření Heydrichovi na Bulovce poskytl doktor Karel Jarolímek, který měl právě službu v ambulanci. Odstranil také protektorovi ze zad střepinu z karoserie Mercedesu. Podle jeho svědectví byly v ráně i nečistoty z čalounění automobilu včetně koňských žíní, které se tehdy k tomuto účelu používaly.

Heydichovo zasažené auto.

Na rentgenu se sice nepotvrdilo, že by v těle zraněného byly ještě další kovové kusy, zdálo se, že nečistoty ale uvízly ve slezině. Podle prvotního ohledání méně závažné zranění najednou vyžadovalo okamžitou operaci. Z Bulovky se v té době pozvolna stávala už nedobytná pevnost. Na místo přijížděli vojáci, aby dodatečně ochránili Heydrichovo bezpečí.

Léčit ho mohl jedině německý lékař. Operaci ale nezvládl

Operace se měl ujmout přednosta chirurgického oddělení Walther Dick, který byl sudetským Němcem a členem NSDAP. Heydrich ale požadoval, aby ho operoval pouze Němec a špičkový lékař ze Sudet mu nepřišel dobrý. „Na Bulovku byl proto přivolán říšsko-německý chirurg profesor Karel Hohlbaum. Ten ovšem během operace ztratil nervy a operaci musel převzít Walter Dick,“ vysvětluje Šustek. Hohlbaum tak zůstal u operace jako asistent. Kromě Němců tu byl ovšem i jeden Čech – anesteziolog Alois Honěk. Nepodařilo by se totiž tak rychle najít Němce, který by protektora uspal.

Operace se jevila jako úspěšná, Heydrich ale přišel o slezinu. Ještě v den útoku odpoledne přiletěl do Prahy osobní lékař Heinricha Himmlera Karl Gebhardt, který okamžitě převzal protektorovu léčbu. A i on potvrdil, že stav pacienta se zdál být docela v pořádku.

A zdraví Reinharda Heydricha se opravdu zlepšovalo. Jeho žena Lina mu prý dokonce nosila domácí vývary, aby mu bylo lépe. Zlom ovšem nastal 2. června 1942, kdy začala Heydrichova teplota prudce stoupat. 4. června pak vedoucí muž země umírá. Kvůli náhlému obratu se dokonce začalo mluvit o některých konspiračních teoriích, kterým nahrává i poněkud nestandardně vedená pitva.

Heydrichovi proti standardům nepitvali hlavu, v ráně měl koňské žíně

„Heydrichovi například vůbec nepitvali hlavu ani krční orgány, nedělali mu toxikologické testy ohledně jedů a ani histologické vyšetření není úplné. Byl navíc namísto pitevny pitván v místnosti, kde zemřel, a to již 4 hodiny po smrti. Oproti standardům nebyly ani zváženy jeho orgány,“ vypočítává nejasnosti pro INFO.CZ historik Marek Melša.

Posmrtná maska Heydricha měla na Hitlerův příkaz vykazovat výrazné nordické rysy tváře

I přes zjevné rozdíly v obvyklém postupu byla ale pravděpodobně příčina smrti zřejmá. Heydricha zabila infekce, která se rozvinula, protože do rány se kromě kusu karoserie dostaly i nečistoty z čalounění. „Na Heydrichově smrti nic podivného ani podezřelého není. On byl spolehlivě smrtelně raněný. V době, kdy Němci neměli antibiotika, to bylo jednoznačné. Konspirační teorie vychází z toho, že nebyla pitvána hlava. Ale když měl rozsáhlou sepsi způsobenou znečištěním zaneseným do rány střepinou vytrženou explozí bomby ze sedadla auta, tak proč by mu pitvali hlavu? Byl smrtelně zraněný, odebrali mu slezinu, bylo to jednoznačné,“ vysvětluje Šustek.

Jak moc byl Heydrich pro nacisty důležitý, dokládá i zápis v deníku ministra propagandy Josepha Goebbelse. „Ztráta Heydricha je nenahraditelná. V boji proti nepřátelům státu byl nejradikálnější a nejúspěšnější,“ stojí v zápisu ze 4. června 1942. V neděli 7. června je pak Heydrich jako válečný hrdina se všemi poctami dopraven zpět do Berlína. Nad jeho rakví hřímal Heinrich Himmler o tom, že to „byl muž se železným srdcem, byl to jeden z nejlepších národních socialistů, jeden z nejoddanějších obránců idejí Německé říše(…) padl jako mučedník“. Heydrichova rodina ale i nadále zůstává v protektorátu v zámečku v Panenských Břežanech. Tehdy ještě netušili, že je čeká další rodinná katastrofa.

Protektorova syna přejel autobus s fotbalisty, vdova na tu dobu přesto vzpomínala s láskou

Heydrich měl se svou ženou Linou čtyři děti, dvě děvčata a dva chlapce. A právě jeho nejstarší Klaus zemřel rok po něm. „Kolem zámku tehdy projíždělo auto, kterým se vraceli místní fotbalisté z nějakého zápasu, a Heydrichův syn Klaus vyjel z brány zámku na kole do silnice přímo pod auto. Česká policie incident vyšetřovala jako dopravní nehodu a řidič neskončil v koncentračním táboře, byl pouze vyšetřován. Při šetření vyšlo najevo, že za nehodu nemohl, což uznaly i německé úřady,“ upřesňuje Padevět.

.....

I přes ztrátu dvou nejbližších zůstávala Lina Heydrichová na zámku v Břežanech. A kupodivu na toto období ve stáří vzpomínala jako na jedno z nejkrásnějších. „Lina byla ze zchudlého šlechtického rodu a byla hrozně ráda, že má konečně svůj zámek. Existují svědectví o její nadutosti a velkopanském chování. Na druhou stranu, paní Helena Vovsová, která na dolním zámku v Panenských Břežanech tehdy pracovala, uvádí, že ji „heydriška“, jak ji část personálu tohoto zámku říkala, vždy pozdravila,“ vysvětluje Melša. Heydrichova vdova měla dokonce k dispozici na práci několik vězňů z Terezína.

Lina Heydrichová byla větší nacistkou než její manžel

Na přelomu dubna a května 1945 když bylo jasné, že nacisté už nemohou vyhrát, odjela Lina Heydrichová se svými dětmi do svého rodiště na severu Německa. „Československo od roku 1946 žádalo její vydání, jelikož zde byla odsouzena na doživotí za spoluúčast na válečných zločinech. Vydána ale nikdy nebyla. Od roku 1956 dokonce pobírala za manžela vdovský důchod a ke konci života provozovala na ostrově Fehmarn penzion,“ doplňuje Melša.

Lina si vzala Reinharda Heydricha 26. prosince 1931 v německém městě Grossenbrode

„Tam dožila a napsala knihu Můj život s Reinhardem, ze které je patrno, že činnosti svého muže nikdy nelitovala, byla nacistka a nenáviděla Čechy. Podle mne byla Lina Heydrichová fanatičtější než její manžel. On byl spíše pragmatik, vykonavatel. Otázka je, co je u lidí sloužících totalitnímu režimu horší,“ uvádí Padevět.

Dcera Silke Heydrichová se stala topmodelkou

Život dalších Heydrichových dětí pravděpodobně nebyl příliš poznamenaný osudem jejich otce. Dokonce je ani nenapadlo změnit si jména. „Heydrichova dcera Silke byla v 60. letech modelkou v Západním Německu. Jeho syn Heider žije v Německu dodnes a dokonce byl před několika lety v Panenských Břežanech i v kryptě v Resslově ulici. A když tady byl, tak odpovídal na otázky ohledně činnosti svého otce velice vyhýbavě a bylo vidět, že je mu to nepříjemné,“ potvrzuje Melša.

Haider Heydrich

Nejhorší na Heydrichovi byla podle některých disciplinovanost a chlad, s jakým posílal na smrt tisíce lidí. Zda ale Čechy přímo nenáviděl, se říct nedá. „Heydrich si bezpochyby přál, stejně jako další vysocí národní socialisté, aby celá Evropa byla nacistická. Byl bohužel velmi inteligentní a velmi výkonný. Na rozdíl od K. H. Franka, který byl doslova protičeský fanatik, byl Heydrich naprosto chladný vykonavatel. Kdyby ho Hitler poslal zabíjet Nory, Dány nebo Srby, tak se Heydrich bude chovat úplně stejně. Chladný technolog moci a násilí,“ uzavírá Padevět.

Všechny díly seriálu ANTHROPOID si můžete přečíst zde.

Fotografie z knihy Anthropoid byly použity s laskavým svolením autora Jaroslava Čvančary.

 
SDÍLET
sinfin.digital