Na akcích dezinfo scény houstne atmosféra. Kam až mohou davy rozhněvaných zajít a co se s tím dá dělat?

Celkově čtvrtá demonstrace organizovaná lidmi, kteří jsou součástí dezinformační scény, byla sice početně nejslabší, podle očitých svědků a záběrů ze sociálních sítí je ale zjevné, že se její účastníci radikalizují a jsou čím dál agresivnější ke svému okolí. Základní otázka zní, kam až mohou tito lidé zajít a co s tím hodláme jako společnost dělat.

3. září se jich na Václavském náměstí sešlo okolo sedmdesáti tisíc, na další dvě akce, které se konaly v průběhu září a října, jejich příznivců dorazilo okolo deseti tisíc. Ve čtvrtek, k výročí 17. listopadu, jich dorazilo ještě méně, možná pět nebo sedm tisíc. Tento pozitivní trend ale doprovází jiný – stoupající agresivita jejich účastníků. Ti se sice rétoricky vymezují primárně vůči vládě Petra Fialy, z některých projevů lze ale vyčíst, že nemají daleko k tomu, aby začali zpochybňovat základní demokratické uspořádání České republiky.

Ve čtvrtek se několikatisícový dav na první pohled dost rozhněvaných lidí neváhal vypravit také na Kavčí hory před budovu ČT. A že na akcích pořádaných dezinfo scénou atmosféra houstne, lze doložit mimo jiné na potyčkách jejich účastníků s novináři. Snad každého, kdo ty záběry viděl, musí napadnout otázka, kam až to může zajít a co by s tím politici měli dělat.

„Ti lidé se nebojí přistupovat k radikálnější rétorice a radikálnějším krokům mimo jiné proto, že cítí, že toto jejich jednání a chování má oporu v postojích některých relevantních politických stran a politiků,“ upozorňuje politolog Petr Just.

sinfin.digital