Češi vs. Izraelci: Jací doopravdy jsme a co se od Izraelců můžeme naučit?

23. 06. 2020 • 21:34

KOMENTÁŘ LINDY ŠTUCBARTOVÉ |Pandemie ukázala, že Češi se v inovacích Izraelcům vyrovnají. Na ČVUT jsem s tímto příspěvkem vystoupila v rámci předávání výtěžku sbírky Česko-izraelské smíšené obchodní komory právě v souvislosti s podporou inovací v rámci boje proti COVID-19.  Znovu jsem se o tomto mohla přesvědčit v rámci návštěvy Inovačního centra v Plzni, které jsem měla možnost navštívit společně s izraelským velvyslancem Danielem Meronem a prezidentem Česko-izraelské komory Pavlem Smutným. Napadlo mne se zamyslet nad tím, jací doopravdy Češi jsou v porovnání s Izraelci a čím se můžeme ve vzájemných vztazích buď inspirovat, nebo kde se případně můžeme doplňovat.

Izraelská autorka Osnat Lautman, která se zabývá mezikulturní komunikací, pro vysvětlení izraelské povahy používá akronym „Israeli“. 

informal (neformální)

S straigthforward (přímý)

R risk-taking (ochotný riskovat)

A ambitious (ambiciózní)

E entrepreneurial (podnikavý)

L loud (hlučný)

I improvisational (schopni improvizace)

Protože vlastní kulturu velmi často objevíme až prostřednictvím srovnání, vytvořila jsem podobný akronym pro Čechy – CHECKS.  Kreativně jsem se vyhnula písmenu Z, které moc vhodných povahových rysů nenabízí. Zároveň je to častá, nesprávně psaná forma překladu Češi, se kterou jste se určitě v zahraničí setkali. 

Předesílám, že se dopouštím generalizace, kterou nezbytně každá charakteristika provází a pokud hovořím o Češích, mám na mysli skupinu Čechů, kteří mají univerzitní vzdělání, hovoří anglicky a zajímají se o globální dění, a jsou tak schopni interakce s Izraelci a následující charakteristika jim může být k užitku.

C cautious/ careful (opatrní).  Dvakrát měř, jednou řež je doslova opakem k izraelskému „žádný problém“ či „bude dobře“. Ve srovnání s Izraelci jsme pomalejší a méně riskujeme. Jsme daleko lepšími maratónci než sprintery, což nám ovšem v česko-izraelském kontextu spolupráce nabízí vhodnou komplementaritu.

H homogenous/ hierarchic (homogenní a hierarchičtí). Zatímco izraelskou společnost tvoří více než 130 národností, v Čechách převládá strach z neznámého. V Izraeli se neformálně setkáte s kýmkoliv na pozici CEO, přirozeně si tykáte a oslovujete se křestním jménem. U nás převládá stále obliba používání akademických titulů a potřeba formálního seznámení. Při jednáních s Izraelci se nebojme oslovit ty, co neznáme, často stačí prostřednictvím sociálních sítí. A požádejme o představení při jakékoliv příležitosti.     

E emotive/ sensitive (citliví). Češi mají potřebu cítit se bezpečně a příliš nevycházet z komfortní zóny. Na rozdíl od konfrontačních Izraelců, máme tendenci více poslouchat a méně mluvit. Ponechme si péči o dobrou atmosféru a snahu o harmonii, ale na druhou stranu se naučme od Izraelců tvrdě vyjednávat. 

C clever (chytří). Jsme pyšní, že jsme národem Jana Ámose Komenského. Ale jaká je realita? 

K Kind/ polite (zdvořilí). Tuto charakteristiku si rozhodně ponechme a buďme na ni hrdí. Češi mohou na první pohled vůči Izraelcům působit rezervovaně, ale z pohledu Izraelců je naše společenské chování velmi ceněno. Ve srovnání s Izraelem jsou česká veřejná prostranství čistá, uklizená a tichá. 

S skilfull (šikovní). Zatímco Izraelci staví na kreativitě, zlaté české ručičky jsou opravdu fenoménem. Obličejová maska rektora Petráčka v prvních dnech pandemie právem byla předmětem hlavních izraelských zpráv.

A právě kombinace izraelské kreativity a české šikovnosti dává předpoklad k budoucí spolupráci obou národů. Nejdříve je však důležité se vzájemně poznat a vědět, s kým jednáme.