Velká čísla proti chybné ideologii. Proč nemůžeme do roku 2050 vsadit na slunce a vítr?

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | Mohli bychom se do roku 2050 obejít bez nových jaderných a plynových elektráren a tepláren? Vlády některých evropských zemí a radikální zelení aktivisté nám tvrdí, že ano. Prý máme místo toho vsadit jen na slunce a vítr. Bohužel, přírodní zákony jsou proti a na ně žádná ideologie neplatí. Do roku 2050 zkrátka musíme využívat technologie, které jsou k dispozici.

Tvrdá čísla jsou jasná a jsou v rozporu s měkkou progresivistickou ideologií. Zadání EU zní: do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. To znamená nahradit fosilní zdroje nejen ve výrobě elektřiny, ale i tepla, dále v dopravě a průmyslu, zkrátka všude. Celkem jde minimálně o 300 TWh, které musíme produkovat bez jediné molekuly CO2. Nyní ze slunce a větru získáváme jen zhruba 3 TWh ročně. A to přes obrovský dotační solární boom!

Kolik z oné ohromné porce uhlíkových paliv jsme schopni nahradit obnovitelnými zdroji? Vezměme si za základ analýzy Hnutí Duha a Solární asociace, což jistě nejsou organizace „fosilů“. První vidí k roku 2050 maximální potenciál větru na 5,8 GW instalovaného výkonu, což podle ní u moderních typů elektráren dává roční produkci necelých 18 TWh. Druhá odhaduje, že do roku 2040 by bylo možno postavit panely o 5,5 GW, což by nám poskytlo zhruba 6 TWh. Čili i podle těchto optimistických předpovědí tu máme maximálně nějakých 25 TWh.

Temelín vyrobí ročně skoro 16 TWh, uhelné elektrárny nám dávají nějakých 45 TWh. Už z tohoto přehledu je jasné, že možnosti OZE do roku 2050 jsou jen doplňkové. A to jsme nezapočítali fakt, že produkce ze slunce a větru má obrovské výkyvy, které je nutné kompenzovat buď záložními klasickými zdroji, drahými bateriovými úložišti, případně vyrábět vodík, což je zatím ohromně neefektivní. Rakousko, které nás peskuje za jádro, si v létě vystačí s OZE, ale v zimě musí (i z Česka) dovážet až 40 % toho, co potřebuje…

Když člověk poslouchá nadšené výkřiky, jak prý stačí uvažovat „moderně“, vsadit „konečně“ na slunce a vítr a vše se jako zázrakem v dobré obrátí, tak přemýšlí, zda autoři těchto propagačních projevů ovládají trojčlenku. Jeden pozitivní efekt však přeci jen toto blouznění má. Přiměje racionálně uvažující lidi, aby si třeba pořídili solární elektrárnu s takovým výkonem, že budou nezávislí na dodávkách přes distribuční síť. Protože pokud by se zelená vize začala uskutečňovat v krajní podobě, budeme mít elektřiny nedostatek.

sinfin.digital