Lipovská se kvůli Dvořákovi obrací na dozorčí komisi Rady ČT. Nejspíš potřebuje důkaz o střetu zájmů

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | Radní ČT Hana Lipovská se nechce smířit s tím, že dozorčí komise Rady ČT nekonstatovala ve věci šetření obchodních vztahů mezi Českou televizí a společností Gopas, jejíž spoluvlastníkem je generální ředitel ČT Petr Dvořák, střet zájmů, případně porušení zákona. Rozhodla se tedy dozorčí komisi zaslat sadu osmi doplňujících otázek, jež má redakce INFO.CZ k dispozici. Dozorčí komise se jimi bude zabývat na svém dalším zasedání, které se uskuteční tuto středu.

Nejprve citace ze zákona o České televizi:

Rada může odvolat generálního ředitele z funkce:

a) neplní-li Česká televize úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání podle tohoto zákona nebo povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů nebo nenaplňuje-li svými programy zásady Kodexu České televize, jestliže byl generální ředitel na tuto skutečnost Radou v době posledních dvanáct měsíců písemně upozorněn,

b) poruší-li generální ředitel své povinnosti stanovené zákonem nebo Statutem České televize, jestliže byl generální ředitel na porušení svých povinností Radou v době posledních 12 měsíců písemně upozorněn,

c) přestane-li generální ředitel splňovat předpoklady pro výkon funkce, nebo

d) nevykonává-li generální ředitel po dobu 6 měsíců svou funkci.

Pokud někteří radní pracují se scénářem, na jehož konci se pokusí po volbě nových radních (kteří skoro jistě doplní stávající většinu tak, aby disponovala potřebným počtem hlasů) vyvolat hlasování o odvolání generálního ředitele Petra Dvořáka, budou muset svůj manévr nějak odůvodnit. Ideálně tím, že se odvolají na zákon o ČT. V danou chvíli je přitom evidentní, že veškerou jejich pozornost poutá bod b) výše citovaného paragrafu, tedy že lze generálního ředitele odvolat v případě, že porušuje zákon, například tím, že se ocitl ve střetu zájmů. Přesně tím směrem míří prakticky veškeré aktivity Hany Lipovské, případně její kolegyně z Institutu svobody a demokracie Jany Bobošíkové.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Co stojí radním v cestě k odvolání Petra Dvořáka z postu generálního ředitele ČT?
  • Proč jsou členové dozorčí komise Rady ČT pod obrovským tlakem?
  • A jaké otázky Lipovská členům dozorčí komise poslala?
sinfin.digital