Parkanová na niti. Příběh ministryně znovu ukázal, že prokurátoři urvaní ze řetězu jsou fatálním problémem, se kterým si nevíme rady

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARZCE | Nevinná, ale deset let života pryč. A následky k tomu. Bývalé ministryni Vlastě Parkanové zničila svévole a nezodpovědnost žalobců kariéru, tvrdě zasáhla ji i její blízké, sebrala jí budoucnost. Tyhle škody už nelze napravit, stejně jako je tomu u mnoha dalších, s jejichž osudem si ošklivě zahráli mocichtiví, cyničtí – a hlavně nikým nekontrolovaní a neomezovaní státní zástupci. Kdy už řádění prokurátorské party skončí?

Členové vlád, zastupitelé, podnikatelé… řada lidí, jimž prokurátoři brutálně zasáhli do života, je dlouhá. Zní neuvěřitelně, že v demokratické zemi s vybudovanými ústavními institucemi, zaručenými občanskými právy a svobodami, se tolik let mohly konat v podstatě politické procesy. Kupodivu, Evropská unie nás za to nikdy nepokárala, natož aby hrozila sankcemi za porušování pravidel právního státu, jako to činí Maďarsku a Polsku…

Ano, státní zastupitelství je formálně součástí vlády, exekutivní moci. To je další neuvěřitelná věc – že kabinety nezjednaly nápravu a nechaly klany veřejných žalobců řádit a soupeřit o moc. Bály se pomsty? Využívaly toho k politickým cílům? K hájení vlastních zájmů a řešení svých problémů? Nějaký investigativec by o tom jednou měl napsat knihu, protože tohle je mnohem zajímavější než eskapády všech kmotrů dohromady. A také to mělo (a pořád má) daleko destruktivnější dopad na svobodu, demokracii, právo a morálku této země.

Příběh Parkanová (nechci psát kauza, protože to implikuje, že cokoli provedla) se teď uzavřel po více než deseti letech. Stal se jedním z nejkřiklavějších projevů nespravedlnosti zaviněné bezskrupulózními prokurátory. Bude projevem posledním? Nebo i nadále bude možné, aby si státní zástupce kvůli posílení vlastní prestiže a vlivu vyhlédl „velkou rybu“, pak ji s nasazením vší své obrovské moci dlouhá léta bez důkazů pronásledoval, aby soud pak konstatoval, že vůbec samotné stíhání bylo nedůvodné?

sinfin.digital