Schmarcz: O mravním relativismu a totalitarismu, aneb jak sejmout toho, koho právě chci

Omlouvání českých zločinů na Němcích slovy: “ale oni si začali”. Útoky na Churchillovy sochy s výkřiky, že byl rasista. Co to má společného? Neochotu poctivě a fakticky hodnotit historii a osobní motivaci a kvality jejích aktérů. Poražení i vítězové druhé světové války tu jsou obětí pokryteckého přístupu k dějinám, který se v prvním případě projevuje jako mravní relativismus, v druhém jako mravní totalitarismus.

Češi jsou na historické mýty a překrucování specialisté. Vždyť za vrchol našich dějin považujeme řádění fanatických náboženských radikálů, a naopak epochu, kdy jsme se pozvedli mezi přední evropské a světové moderní národy, zveme dobou temna. Ale nejsme v tom sami. Tendence akceptovat a přijímat za své falešné výklady historie i současnosti má mimo jiné původ ve sklonu buď relativizovat (bagatelizovat), či naopak absolutizovat (zveličovat) reálnou vinu podle toho, jak se nám to hodí.

Takto jedná hysterka, popřípadě hysterik. Vina toho druhého je vždy absolutní, nevyprovokovaná a ničím neomluvitelná, ta moje relativní, podmíněná, či dokonce vynucená předchozím jednáním protějšku. Existuje i cosi jako kolektivní, davová, či celonárodní hysterie a její dopady jsou fatální. Jak absolutizace, tak relativizace různých skutečných i domnělých provinění otravuji veřejnou debatu, štěpí společnost a vedou k nespravedlnostem. Princip kolektivní viny a princip kolektivní neviny jsou dvě strany téže mince.

Mravní relativismus se uplatňuje třeba u sudetských Němců. Češi napáchali zejména při divokém odsunu evidentní zvěrstva, která však mnozí přejdou bez jednoznačného odsouzení s tím, že šlo nakonec o “logický” důsledek daleko větších nacistických zločinů. Jako bychom mohli vraždění nevinnných neozbrojených lidí včetně dětí omluvit tím, co někomu jinému provedl někdo jiný. Lze chápat příčiny vzteku našich předků, které je vedly ke kruté pomstě. Ale nejde se tvářit, že to bylo v pořádku a že vrazi nejsou vrahy.

Holec: Král králů má holý zadek

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital