Schmarcz: Proč nás ti liberálové tak nenávidí? My konzervativci přece nekoušeme

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | Otázkou v titulku tohoto textu samozřejmě nemířím na klasické liberály. S nimi se v mnohém shodneme, na jiném nikdy. Ale společně víme, že se plavíme na jedné lodi. Její jméno je Svoboda, vyrobili ji v loděnici Právo a jejím mateřským přístavem je Demokracie. Myslím levicové liberály, progresivisty, neomarxisty, ekologisty, či jak se všichni jmenují a kteří často sami nevědí, čí jsou. Zato vědí zcela jistě, že jejich smrtelnými nepřáteli jsou konzervativci.

Budiž do úvodu řečeno, že spor mezi liberálním a konzervativním je tím vůbec nejrelevantnějším myšlenkovým střetem vůbec. Odehrává se i v hlavách jednotlivců – sotvakdo je ve svých názorech stoprocentní liberál, nebo stoprocentní konzervativec. Pokud se v politice tento konflikt děje v rámci demokratických mantinelů, tvrdě, ale čistě, je radost ho sledovat. Když naopak veřejnou debatu na obou stranách ovládnou extremisté a demagogové, jde z toho hrůza. Viz třeba marxisté a fašisté a občanská válka ve Španělsku.

Znám řadu liberálů, dokonce i levicových, s nimiž se rád sejdu v hospodě a povedeme výživnou debatu. Ale obávám se, že velkou část liberálního myšlenkového spektra dnes zabírá extrém, se kterým je normální diskuse nemožná. Což je špatné. Ještě horší je, že tento extremismus je ve veřejné debatě tolerován, ba dokonce preferován. Na rozdíl od extrémů konzervativních. Přičemž si troufnu tvrdit, že ty jsou sice více medializované, ale ve skutečnosti ne nutně tak četné jako u liberálů. Projevilo se to i ve volbách do Evropského parlamentu. Panoval děs z národoveckých stran. Nakonec však více posílila frakce Zelených. Což nikoho neděsí, ale mělo by. Pustit progresivisty k řešení ekologických otázek je stejný masakr, jako nechat nacionalisty mluvit do problému migrace.

Sázení stromů kontra vymýšlení regulací

Když chce konzervativec pomoci klimatu, zasadí strom. Neomarxista vymyslí regulaci. Konzervativec využije síly kapitalismu, aby měl dost peněz na přizpůsobení se klimatickým změnám a investice do ochrany životního prostředí. Ekokomunista půjde do průvodu s transparentem: Změňte systém, ne klima. A bude vám tvrdit, že když budete dost trpět, zastavíte tím planetární klimatické proměny (škoda, že to nevěděli mamuti, nemuseli vyhynout). On totiž nechce lidem pomoci, jde mu o to, aby je mohl ovládat, řídit je a zničit jejich svobodu.

Schmarcz: Naše obušky místo cizích tanků. Podívejme se už historické pravdě do očí

sinfin.digital