Stopy amerického verdiktu „o potratech“ v Česku: Proč jsou mnozí tuzemští liberálové hysteričtí?

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | Emotivně přijaté páteční rozhodnutí amerického nejvyššího soudu silně rezonovalo i v Česku. Z reakcí na sociálních sítích by se mohlo zdát, že se tribunál dopustil strašného zločinu proti lidskosti a že to snad má i nějaký přímý dopad do české kotliny. Pravda není ani jedno. Ve Spojených státech se stalo jen to, že se rozhodování o umělém ukončení těhotenství vrátí do rukou voličů, respektive jimi volených politiků v jednotlivých státech. A u nás se nestalo vůbec nic, což ovšem nebrání „interrupční internacionále“ řádně se rozhořčit.

Ve Spojených státech až do pátku existoval podivný stav, jaký v Evropě neznáme – legalizace potratů byla nařízena soudem plošně pro celé USA, a to v zásadě až do 24. týdne, kdy už je plod považovaný za životaschopný. Mimochodem, to je dvojnásobek doby, než jaká je uzákoněna u nás. Tohle způsobil precedens v případu Roe vs. Wade, kterým v roce 1973 tehdejší soudci nejvyššího soudu vyjmuli interrupční legislativu z pravomoci demokraticky volených parlamentů. Od té doby konzervativci vedli boj, aby se právo rozhodnout vrátilo voličům.

Uspěli minulý pátek, kdy konzervativněji naladěný soud onen precedens zrušil. Až do 24. června musely parlamenty jednotlivých států, které chtěly vydat tvrdší potratovou legislativu, než v jaké podobě ji zakotvil Roe vs. Wade, tvrdě hájit svůj názor před nejvyšším soudem. Tohle omezení nyní padlo a řada států okamžitě změnila interrupční zákony. O jejich zpřísnění tedy nerozhodl nejvyšší soud, jak u nás tvrdí mnozí kritici jeho rozhodnutí, ale demokraticky volení zástupci v jednotlivých státech.

Rovněž je lež, že někde nebudou potraty vůbec možné. Nikoli, vždy zůstanou legální přinejmenším v případech, kdy je ohrožen život matky nebo kdy je těhotenství důsledkem zločinu. Ostatně tak tomu bylo i před přijetím zmíněného precedentu. Což ovšem progresivisté interpretují jako „úplný zákaz“. Ne, je to hodně přísný přístup, ale pořád ne tak „extremistický“, jako povolení potratu v podstatě až do porodu, jak to v některých státech bylo.

Toto jsou stručně americké reálie, které nám nemusí být vždy pochopitelné, a to právě proto, že v našem právním systému si soudy nemohou osobovat politická rozhodnutí. V pátek soudci amerického nejvyššího soudu ovšem konstatovali totéž: o potratech není v ústavě ani slovo, nejde tedy o otázku pro justici, ale pro demokraticky volené orgány. A toto právo vrátili. Co se asi málo ví, USA, ačkoli jsou považovány za konzervativnější než Evropa, měly dosud na většině území daleko liberálnější potratové zákony.

sinfin.digital