Zemanovo mlčení je zhola neuvěřitelné. Kdy jindy má hlava státu promluvit k lidu?

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | Je to smutné, neomluvitelné, nepochopitelné. Nejde to ničím vysvětlit ani obhájit. Namísto toho, aby se vyjádřil k diplomatické roztržce České republiky s Ruskem, se prezident Miloš Zeman už několik dnů schovává na Hradě nebo v Lánech. Nelze to hodnotit jinak, než že prostě nezvládá svou práci. 

Je to klasická Zemanova strategie. Pokud se ocitne v problémech, v nějaké složité, nepříjemné nebo nějak ošemetné situaci, vytratí se z veřejného prostoru. Což ho ale v ničem neomlouvá. Kdy jindy, než v čase probíhající diplomatické roztržky, má hlava státu promluvit k národu, k našim spojencům, ke světu? Nejen že by v takové situaci vystoupil na veřejnosti Masaryk nebo Havel, skoro jistě by tak učinila také většina prezidentů komunistických.

V české Ústavě se mimo jiné píše:

Prezident republiky a) zastupuje stát navenek, b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy, c) je vrchním velitelem ozbrojených sil, d) přijímá vedoucí zastupitelských misí, e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí.

sinfin.digital