Zjednodušme to: jen konzervativci, liberálové a socialisté. Tři strany demokratům stačí

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | K čemu mít v parlamentu více stran, než je demokratických ideologií? Koalice SPOLU a Piráti-STAN jsou správným krokem ke zjednodušení spektra a větší srozumitelnosti politiky pro voliče. Co nám chybí, je socialistický blok, ČSSD má už jen pár měsíců dát ho před volbami dohromady. Silná ideová uskupení jsou nejlepší obranou proti bezhodnotovým populistům, demagogům a extremistům.

Pluralita je potřebná. Ale nemá moc smysl, aby lidé museli vybírat z více různých subjektů, než existuje myšlenkových proudů. Rozdrobenost není přednost, ale vada stranické scény. Přičemž nejde primárně o důsledek poměrného systému, jak mnozí tvrdí, ale o její vnitřní vlastnost. Jak vidíme, nyní se beztak sjednocuje, protože k tomu dozrála doba. A na druhé straně, ani většinové jednokolové hlasování nevede k totálnímu bibartismu, ve Velké Británii jsou v parlamentu tři celostátní a několik regionálních partají.

Podívejme se na to, co je skutečně zásadní. Tedy aby nabídka pro voliče byla jak dostatečně široká, tak přehledná. Vynechme poptávku po extrémních silách. Co běžný občan potřebuje, aby si vybral a přitom dokázal poznat skutečný rozdíl? Stejně jako ve spektru barev existují jen tři základní politické ideologie. Liší se tím, jak vnímají postavení občana a uspořádání společnosti: konzervatismus vyznává individualismus a solidaritu, liberalismus individualismus a svobodu, socialismus paternalismus a solidaritu.

Když se ocitnete v problémech, kdo se má starat o řešení – vy sami, nebo stát?

sinfin.digital