Böhmisch Rixdorf: O české vesnici uprostřed Berlína nemá většina návštěvníků potuchy

Braniborská brána, ZOO nebo pozůstatky Berlínské zdi. To jsou obvyklé „highlighty“ návštěvníků německého hlavního města. Jenže to byste se ochudili podobně, jako kdybyste z Prahy navštívili jen Hrad, Karlův most a možná Vyšehrad, a nepodívali se třeba na Letnou, do Vršovic nebo k „sorelovskému“ hotelu International na Podbabě či k Tančícímu domu na Jiráskově náměstí. V Berlíně si tak analogicky málokdo projde monumentální Karl-Marx-Allee a ještě méně lidí má tušení, kde hledat pitoreskní lokalitu jménem Rixdorf. Pro Čechy by přitom mělo jít o „povinnou zastávku“.

Když se řekne Berlín a Češi, někdo si asi vybaví pohnutou návštěvu prezidenta Háchy u říšského führera v roce 1938, jiný výbuch bomb nastražených v německém hlavním městě pozdějším členem skupiny bratří Mašínů Ctiborem Novákem o rok později nebo blok domů v pražských Holešovicích známých jako Malý Berlín... 

Skoro žádný z dnešních výletníků za „hate free bary v berlínském Neukölnu ale netuší, že přímo v jádru této barevné čtvrti se nachází nesmazatelná česká stopa. Ne, jména jako Jan Hus Weg nejsou v místní části Rixdorf náhodou. Území oscilující někde na pomezí idylické vesničky a čtvrti pro klidnou střední třídu není velké, pro Čechy ovšem nesmírně zajímavé.

Na české stopy v Rixdorfu narazíte na každém kroku, jen naší mateřštinou zde již nikdo nevládne.

Protestanti na útěku

Pobělohorští čeští exulanti hledali za časů přísné rekatolizace útočiště nejprve v osadách Pirna, Wespern nebo Žitava, později vznikly v Horní Lužici obce jako Herrnhut neboli Ochranov či Nowawes. Období, které popsal klasik Jirásek ve svém opusu Temno, se táhlo ještě dlouho do 18. století, a právě v jeho třicátých letech nabídl pruský král Fridrich Vilém I. útočiště českým kališníkům v místě, které bylo později obklopeno a pohlceno Berlínem. 

Do osady Rixdorf, založené už v roce 1360, tehdy přibylo prvních 350 uprchlíků z obcí Horní a Dolní Čermná na Šumpersku. Od chvíle jejich usídlení se datuje rozdělení obce na českou (Böhmisch Rixdorf) a německou (Deutsch Rixdorf) část, přičemž obě měly až do roku 1874 vlastní samosprávu.

Brána na unikátní rixdorfský hřbitov

Jedním z prvních českých kolonistů v Rixdorfu byl člen tajných nekatolíků z Litomyšlska Jan Jílek. V prvních desetiletích patřil k čelným osobnostem této komunity a v závěru života sepsal své vzpomínky. 

Právě Jílkovy paměti jsou pro svou mimořádnou obsáhlost důležitým pramenem pro dějiny českého nekatolického exilu a fungování emigrantských kolonií. Pohřben je na rixdorfském hřbitově.

Postupná germanizace

Dá rozum, že první generace českých exulantů v Rixdorfu běžně používala svůj rodný jazyk. Postupem času se ale přirozeně prosadil okolní německý živel. Je to dobře patrné třeba z nápisů na náhrobcích na tamním starém hřbitově – zprvu se objevovaly české, později dvojjazyčné a zhruba od roku 1820 už pouze německé. 

Ještě dříve pohltila němčina matriční zápisy. Germanizaci také uspíšil velký požár osady v roce 1849. Ta byla o čtvrtstoletí později administrativně spojena s Německým Rixdorfem, který byl v roce 1912 spolu s okolními obcemi začleněn do nového obvodu Neuköln. Původní kalich ze znaků Českého Rixdorfu je dodnes součástí erbu Neukölnu.

Na znamení vděčnosti pruskému králi Fridrichu Vilémovi I. nechali Češi v Rixdorfu postavit jeho sochu.

Poslední český název ulice zmizel už v roce 1909, když byly „Mala ulicka“ přejmenována na dnešní Kirchgasse. Zprávy o tom, kdy se v Rixdorfu definitivně přestalo mluvit česky, se různí – místní pamětníci ale říkají, že poslední lámanou češtinou hovořící obyvatelé zemřeli v 70. letech 20. století. Až s novou výstavbou se později objevila dnešní Jan Hus Weg.

Kromě hřbitova (Der Böhmische Gottesacker, pozn. red.) na Kirchhoffstrasse se ale česká jména dosud najdou také na domovních zvoncích v Jan Hus Weg – Kristek, Maršál či Motl jsou neklamným znamením historie místa. Pokud dobře počítám, mělo by jít zhruba o 12. generaci potomků prvních českých usedlíků. 

Mimochodem, rixdorfský hřbitov byl a je užívaný všemi třemi církevními společenstvími a jedná se o druhý nejstarší dodnes používaný hřbitov v Berlíně.

Rixdorf dnes

České stopy jsou spojeny jednak s poměrně výstavním náměstím Richard Platz a naopak nedalekou, skoro pohádkovou uličkou Kirchgasse, která má roztomile vesnický charakter. Hned na kraji stojí dům číslo 5, v němž sídlila původní česká škola postavená v roce 1754. 

Učilo se v ní až do roku 1909 a dnes je zde malé muzeum a komunitní centrum – v době mojí návštěvy bohužel mimo provoz. Pár metrů od školy stojí také socha již zmíněného pruského krále Fridricha Viléma I., který prchajícím Čechům velkoryse poskytl útočiště.

Další památky spojené s českou historií najdete na blízkém Richard Platzu. Nejvíce zaujme Betlémský kostel obnovený Čechy krátce po jejich příchodu (původní lehl v 16. století popelem, pozn. red.). Dodnes je užíván reformovanými luterány. Na témže náměstí najdete také rixdorfskou kovárnu, kterou založil v roce 1797 český kovář a jeho potomci v ní žili a pracovali dalších 150 let.

Na konci 80. let 20. století vznikla na volné ploše vedle Richardstrasse Zahrada Jana Ámose Komenského (Comenius-Garten), která slouží jako filozofská a školní zahrada, je ale také otevřená veřejnosti. Poslední výraznou stavební památkou někdejšího českého osídlení je malebný vesnický dům na Richardstrasse 80, v němž je dnes sídlo Komenského společnosti.

Čeští exulanti už sice zůstávají jen v rychle blednoucích vzpomínkách, jinak je ale celý Neuköln včetně Rixdorfu přistěhovalců plný. Možná tu v budoucnu vznikne něco jako Muslimisch Nixdorf.

Pražské ohavnosti: Bolševici jsou stále mezi námi. Nebydlíte náhodou v „rudé” ulici?

Z Německa se stane země, kde si každý určí pohlaví sám. Co to bude znamenat třeba v sauně nebo ve vězení?

Emmanuel Macron: Evropa je ve smrtelném ohrožení. Pokud se urychleně nevzchopí, hrozí jí zánik

sinfin.digital