Vytváříme pro diváky prostor, kde si budou moci odpovědět na své životní otázky, říká farář a provozní ředitel divadla MANA Frýdl

Anna Vamberská

Audioverze

Jak je to možné? Co je to? O co vám jde v tom vašem divadle? To jsou základní otázky, na jejichž odpovědi vytváří bezpečný a vlídný prostor divadlo MANA. Odpovědi ale nedostanete naservírované na zlatém podnose od divadla, ty je potřeba hledat v sobě. „Odpovědi na otázky si musí člověk najít sám v sobě a ve svém životě. My mu vytvoříme prostor, aby se mu ta odpověď dobře hledala. Dáme mu tam inspirativní momenty a podněty. Vytváříme vlídné prostředí, kde se lidé budou cítit osloveni a naplněni. Proto máme různorodou dramaturgii – od vážných témat až po zábavné tituly,“ říká farář a provozní a technický ředitel divadla MANA David Frýdl.

Farář a provozní a technický ředitel neplánuje. Vždy si totiž vzpomene na to, že když lidé plánují, Pán Bůh se směje. „Mám maximálně výhled a dramaturgický plán do konce sezony. Mým plánem je pouze udržet provoz divadla, dokud budu živ,” říká s úsměvem farář Frýdl.

A co by popřál české kultuře? „Přeju jí, aby vzkvétala a byla kultivovaná. Aby z ní vyvstávaly ty správné impulzy, to znamená, aby odrážela naši lidskou různorodost a nebyla elitářská. Aby byla méně ideologická a plánovaná, a více živelná a spontánní,“ uvádí David Frýdl.

Kudy vedla jeho cesta k divadlu MANA? Kolik škol má vystudovaných? A co všechno má na starosti jako provozní a technický ředitel? I tom mluví v podcastu Jeviště.

sinfin.digital