V dětské psychiatrii žijeme takovou válečnou medicínu. Sehnat dětského psychiatra pro lidi mimo obor je téměř nemožné, říká Schmidtová

Svých dlouholetých zkušeností využila Jana Schmidtová při založení společnosti Aditea, která poskytuje péči v oboru psychiatrie, adiktologie či psychologie pro děti i dospělé. Její služby jsou často vyhledávány i kvůli kritickému nedostatku dětských psychiatrů. „Stává se běžně, že lidé obvolají třeba 40 ambulancí a jsou odmítnuti,“ zmiňuje v nové epizodě podcastu Podnikatelka.

Podle Jany Schmidtové se následkem několika po sobě jdoucích negativních událostí (pandemie, válka na Ukrajině, ekonomická krize) situace v oblasti mentálního zdraví zhoršila. Častěji se tak například zabývá i sebevražednými sklony mladistvých. „Je to až epidemie sebevražedných dětí. I dokonaných sebevražd již třeba ve 13 letech je opravdu hodně,“ říká Schmidtová.

Zdůrazňuje, že k efektivní léčbě také patří zodpovědný terapeut, který má kvalitní psychoterapeutický výcvik. Zároveň upozorňuje na terapeuty, kteří takový výcvik nemají a mohou místo pomoci situaci ještě zhoršit. „Pacient je ochoten své trauma sdělit někomu, kdo ho opravdu poslouchá, o kom je přesvědčen, že to má smysl. Někdy pacient narazí na to, že sdělí terapeutovi, že byl znásilněn a terapeut se toho tak lekne nebo spíš takový ten pseudoterapeut, že od toho uteče, řekne: Jé, jaké je dnes počasí? V té chvíli je ten pacient vlastně zrazený.“

Pro lepší zvládání nepříznivých situací v životě radí dodržovat základy zdravého životního stylu. „Prostě to, že člověk sportuje to, že dostatečně spí, že má nějaké koníčky, že ho práce pokud možno baví. Jedná se o takové ty úplně běžné věci. Ale samozřejmě je důležité mít nějaké vztahy, a tím nemyslím vztahy pouze na pracovišti, protože když poté padne práce, tak padne všechno.“

Proč je důležité při výchově nastavit limity či jaký nejtěžší případ musela Jana Schmidtová řešit? Poslechněte si celou epizodu.

sinfin.digital