Potřebujeme mít plán. V podcastu PRÁVNIČKY se sešly Marcela Káňová, Linda Kolaříková a Michaela Růžková

Audioverze

Tři expertky, které přijaly pozvání do podcastu PRÁVNIČKY, patří k těm, kdo své kroky analyzují a plánují. Současně v rámci byznysového poradenství klientům mnohdy musí vystoupit ze své komfortní zóny. „Právník musí být kreativní a otevřený. Pokud je jen právník, stává se z něho časem strohý člověk,“ říkají Marcela Káňová, Linda Kolaříková a Michaela Růžková.

Marcela Káňová přešla po úspěšné dráze v advokacii do korporátního světa. Dnes tak působí jako Associate Partner ve společnosti IBM. „Zatím trochu bojuji s korporátní kulturou. Všechno mi připadá zdlouhavé a zbytečně složité,“ říká s tím, že i když pracuje na manažerské pozici, právo má ráda a některé její činnosti mají k právu vazbu. „Snažím se pochopit experty v IT. Nejprve musím pochopit jejich produkt, abych ho mohla nabízet zákazníkům,“ přibližuje. Pro Marcelu není důležité současné označení pracovní pozice. Mnohem důležitější pro ni bylo dosáhnout partnerské pozice v advokacii. A to si splnila. „Dnes je pro mě důležitá náplň práce. Pracuji s lidmi, kteří jsou pro mě inspirativní, něco se od nich můžu naučit nebo jsem schopna vzbudit u nich zapálení pro práci,“ popisuje svůj aktuální přístup.

Marcela v podcastu PRÁVNIČKY také přibližuje, že poslední dekádu je v advokacii trendem, že už nestačí jen právo. „Musíte klienta pochopit a pochopit jeho byznys a kontext, stáváte se strategickým poradcem v byznysu,“ říká. S tím souhlasí také Linda Kolaříková, která se snaží najít si ke všem oblastem podnikání svých klientů vztah. Dnes dělá převážně korporátní právo. „Baví mě kvantum inspirujících lidí, kteří mají drive a vizi čeho chtějí dosáhnout. Baví mě, když přijde klient s nápadem a nadšením,“ říká. Linda nedávno profesně přešla z „velké čtyřky“ do advokátní kanceláře Sedlakova Legal. „Hledala jsem změnu, narazila na inzerát a měla pocit, že byl napsán pro mě. Je to jiná dynamika než v korporátu,“ dodává s tím, že má extrémní štěstí na podporu z okolí, ale potřebuje se naučit více oddělovat práci od osobního života. „Je pro mě důležité mít někoho, s kým můžu konzultovat a poradit se,“ říká.

Linda Kolaříková v podcastu PRÁVNIČKY také popisuje, že jí v kanceláři Sedlakova Legal vyhovuje neformální přístup. „Je to o týmové práci a nastavení fungování v týmech bez toho, v jaké pozici člověk pracuje. Nestavím práci na názvu pozice. Ve velkých kancelářích se jde po předepsaném žebříčku, a to ne každému vyhovuje a někdy to je i bez ohledu na schopnosti,“ říká s tím, že v menších kancelářích není kariérní postup tak uzavřený a nepropustný.

Michaela Růžková pracuje v mezinárodní advokátní kanceláři Bird & Bird a současně vyučuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. „Práce v advokacii je pro mě výhodou, protože pak předávám dovednosti a praxi na fakultě,“ říká. Kolegové Michaelu podporují i při práci na fakultě. „Pokud mám problém, můžu se na ně obrátit,“ říká s tím, že se kromě klientské práce chce také zapojit i do toho, jak kancelář funguje. V podcastu PRÁVNIČKY Michaela také popisuje, že jí trvalo, než si našla svou oblíbenou oblast práva. „Dříve jsem se věnovala korporátnímu právu a vůbec mi to nešlo. Až časem jsem našla to, co mě baví, tedy spory,“ říká.

Tráví Marcela Káňová, Linda Kolaříková a Michaela Růžková více času plánováním než samotnou činností? A mají podle nich výhodu ryze právnické domácnosti? I na to odpovídají v podcastu PRÁVNČKY.

sinfin.digital