Změna občas bolí, ale je nutná. S klienty musíte neustále mluvit, vysvětlovat a sbírat zpětnou vazbu, říkají Blanka Svobodová a Marcela Novotná

Audioverze

Přístup ke změnám, práce s egem nebo fungování pod tlakem. I to byla témata dalšího dílu podcastu Women in Finance, do kterého přijaly pozvání dvě výjimečné dámy, jež se umístily v přehledu 131 inspirativních žen projektu #FinŽeny. Jsou jimi Blanka Svobodová z Komerční banky a Marcela Novotná z České spořitelny.

Celá epizoda jako video je zde.

Úkolem Blanky Svobodové, která zastává v Komerční bance pozici Tribe Leader, Corporate Strategy and Financing Tribe, je stanovovat strategii pro korporátní segment a provést ho transformací, kterou teď Komerční banka prochází. „Začínáme od retailu, od individuálního klienta. Velká digitální změna ale čeká i naše firemní klienty. Je to skloubení toho tradičního, co funguje, a toho nového, jednoduchého, digitálního, což už v dnešní době je nutnost,“ vysvětluje. Od 1. ledna 2024 Komerční banka zahájí budování celé nové digitální banky pro korporátní segment a od roku 2026 do ní začne přesouvat své firemní klienty.

Česká spořitelna zase prošla velkou agilní transformací, vyměnila systémy a snaží se o digitalizaci, a tak může přijít vhod rada od vedoucí centra správy produktů finančních trhů Marcely Novotné. „Je třeba si udržet zdravý selský rozum. Můžete věci měnit, ale vždy potřebujete mít jasný cíl, udržet si ho a nesejít z dané cesty. Přeji Blance hodně štěstí a pevné nervy. Je důležité si i vybrat dobré lidi, s nimi je to vždy snazší,“ říká Novotná, která se v České spořitelně postupně vypracovala a aktuálně je její náplní práce Centrum expertízy – finanční trhy. Stará se o to, aby veškeré transakce a úkony, které souvisí s finančními trhy, proběhly v pořádku. Hlavní doménou je fondový byznys, ve kterém je Česká spořitelna jedničkou na trhu.

Chystá se další útok na Budějovický Budvar? Globální gigant dělá záhadné kroky a pálí peníze o sto šest

Obě ženy se shodují i v tom, že na změny je potřeba se řádně připravit. „Přijmout změnu je občas bolavý proces. Lidé je nemají moc rádi. Jakékoliv procesy, aplikace měníte, je to hodně o change managementu. Je třeba s klienty neustále mluvit a vysvětlovat, snažit se sbírat zpětnou vazbu,“ vysvětluje Blanka Svobodová. Marcela Novotná přitakává a doplňuje svůj pohled: „Ohledně změn je třeba se připravit na obě varianty toho, jak to dopadne. Když to dopadne dobře, i když to dopadne špatně. Změny jsou nutné. V dnešní době je mnoho informací, nezbývá než mít někoho, komu věříte, že něčemu rozumí lépe než vy, a pak společně vytyčíte cestu.“

Dalším tématem rozhovoru byla i práce pod tlakem a nastavení vlastního ega. Obě účastnice debaty rády pracují pod tlakem a cítí se díky němu i výkonnější. Své zaměstnance se snaží tlaku uchránit, pokud se ale stupňuje, obě pak, ať vědomě či nevědomě, přitlačí i na své kolegy. Jsou si však vědomy hranic všech.

Hranice zachovávají i při vyjednávání, což je oblast, která je pro obě ženy silnou doménou.

„Mě to vyloženě dělá dobře. Mám ráda střet s egem, pojí se s tím inteligence, rozhled. Snažím se držet na uzdě, aby se diskuze nezvrhla špatným směrem. Důležité je, abychom se na konci vždy dobrali konsenzu,“ říká Marcela Novotná. I Blanka Svobodová se na začátku snaží být klidnější a nejít rovnou do útoku, občas to prý ale nejde. „Útok rozbije racionální diskuzi a dostáváme se tak do silných emocí. Těžko se pak daří něco vyřešit,“ vysvětluje s tím, že ji potěší, když druhá strana přizná, že něco přehnala a vrací se pak společně do klidné debaty.

Kdy naopak ego potřebovaly posílit? V jaké oblasti se cítí inspirativní pro ostatní? A jaký názor mají na nastupující generaci? I o tom mluví Blanka Svobodová a Marcela Novotná v rámci nového dílu podcastu Women in Finance.

sinfin.digital