ANALÝZA: Kolik milionů vydělávají advokátním firmám jednotliví právníci?

Jan Januš

12. 11. 2018 • 07:00

Letošní výsledky žebříčku Právnická firma roku nabízejí řadu možných interpretací. Můžeme se zaměřit na celkové vítěze a na výherce jednotlivých kategorií. Díky zveřejněným číslům lze mezi sebou obratově poměřovat alespoň ty největší kanceláře. Můžeme se také podívat na úspěšnost několika firem, pokud se jejich výnosy přepočítají na jednotlivé právníky. A nebo můžeme jít ještě hlouběji a hledat v kategoriích velmi doporučovaných a doporučovaných kanceláří.

INFO.CZ nabízí analýzu jednotlivých možností, jak číst výsledky Právnické firmy roku.

Interpretace č. 1: Jde o vítěze a poražené

Domácí právnickou firmou roku letos společnost Epravo.cz vyhlásila kancelář Havel & Partners, mezinárodní právnickou firmou roku pak Weil, Gotshal & Manges.

Obě firmy si odnesly i po dvou soškách v jednotlivých odborných kategoriích. Firma řízená Jaroslavem Havlem takto uspěla v Právu obchodních společností a v Duševním vlastnictví, lidé vedení Karlem Muzikářem v Právu hospodářské soutěže a v Řešení sporů a arbitrážích.

Dvě odborné ceny v letošní Právnické firmě roku dostala už jen jediná kancelář, a to Rowan Legal, která uspěla v Telekomunikacích a médiích a v Právu informačních technologií.

Ostatní firmy odešly ze slavnostního večera v pražském paláci Žofín maximálně s jednou cenou, řada z nich se ale musela spokojit také jen s figurací na nižších úrovních žebříčku.

Možné je se v této souvislosti zamyslet i nad tím, zda všechny kategorie mají stejnou úroveň. Patrně se totiž nepojí se stejně náročnou obtížností práce. Dalším rozdílem může být například i hospodářský výkon v jednotlivých oborech.

Interpretace č. 2: Jde o tržby

Ale pokud se zaměříme čistě na tržby a obratová kritéria? Jedničkou českého trhu je Havel & Partners, dvojkou White & Case, trojkou Dentons, čtyřkou Weil, Gotshal & Manges a pětkou CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang. Alespoň z uchazečů o Právnickou firmu roku, kteří uvedli kompletní údaje, zveřejnilo Epravo. Některé důležité kanceláře totiž v soutěži chyběly, či nedodaly své tržby, a s tímto pořadím by mohly ještě zamíchat.

Rozdíl mezi jedničkou a pětkou je obratově více než dvojnásobný. Postupně se rozdíly stírají, největší kanceláře jsou mezi sebou odstupňovány desítkami milionů, což nemusí být v celkovém poměru těchto čísel až tak zásadní kritérium.

Interpretace č. 3: Jde o čísla na právníka

Na tržby se ale jde podívat rovněž další optikou, tak jako to udělalo i Epravo. A ta je pro jednotlivé advokátní hráče možná ještě důležitější. Prakticky totiž napovídá, kolik může majitelům kanceláří zůstávat ve vlastních kapsách.

Jde o takzvané tržby na právníky. Zdejší první pětka kanceláří se částečně potkává s tou obratovou, do hry ale vstupují i další kanceláře a dokonce ji i na dvou místech ovládají.

Na vrcholu tohoto pořadí je totiž firma Čermák a spol., řízená Karlem Čermákem jr., synem loni zesnulého právního doyena, bývalého ministra spravedlnosti i někdejšího předsedy České advokátní komory Karla Čermáka. S fantastickými tržbami 13 milionů korun na právníka. Firma vděčí za svůj úspěch i poměrně úzké specializaci, věnuje se totiž zejména duševnímu vlastnictví, průmyslovým právům a dále obchodnímu a občanskému právu.

Jak již bylo zmíněno, Duševní vlastnictví má v rámci Právnické firmy roku vlastní kategorii. Kancelář Čermák a spol. v ní ale, možná s ohledem na výše popsané překvapivě, nezvítězila, když cenu brala, jak již stojí výše, kancelář Havel & Partners.

Dvojkou v tomto žebříčku je, stejně jako obratově, White & Case s 11 miliony na právníka. „Určitě se řadíme mezi ty největší kanceláře na trhu, a to s rozumným počtem lidí, ti ale musí občas pracovat o něco více než u konkurence,” říká ostatně v připravovaném rozhovoru pro INFO.CZ řídící partner této kanceláře Petr Pánek.

Trojkou pak je Baker McKenzie s osmi miliony korun na právníka, následují Dentons se 7,5 miliony korun a s podobnou částkou rovněž Weil, Gotshal & Manges.

Jak jste si jistě všimli, z první pětky pak vypadne co do počtu právníků největší česká advokátní kancelář Havel & Partners, byť je obratově podle prezentovaných čísel největší. Je to ale logické, pracuje v ní násobný počet právníků oproti největší konkurenci. Z první pětky v tomto ohledu úspěšnější hráči vytlačili rovněž kancelář CMS.

Mohli bychom se podívat i na další čísla. Meziročně například procentuálně nejvíce rostla kancelář Žižlavský.

Interpretace č. 4: Umístění v kategoriích

Pojďme ale ještě do hlubších úrovní žebříčku Právnická firma roku. V jednotlivých odborných kategoriích, kterých bylo letos 17, jsou totiž kromě hlavních vítězů uváděny v abecedním pořadí i takzvané velmi doporučované a doporučované kanceláře. Jak se právě v těchto nižších třídách umístili třeba celkoví vítězové a obratoví lídři trhu?

Velmi slušně. Nejúspěšnější v tomto ohledu byla právě kancelář Havel & Partners, která se objevila prakticky ve všech kategoriích. Slovo prakticky je použito z toho důvodu, že tato firma sice není v Trestním právu, tam se však mezi velmi doporučované kanceláře probojovala s ní úzce spolupracující firma Seifert a partneři.

„Je to naše partnerská kancelář, na společných případech pracujeme jako integrovaný tým. Toto řešení jsme zvolili proto, abychom mohli nezávisle poskytovat komplexní poradenství i v trestněprávní oblasti. Pokud se věnujete pouze compliance a neděláte živé trestní kauzy, brzy se vzdálíte realitě. Potřebujeme tedy spolupracovat s kanceláří, která se trestnímu právu a obhajobám v trestním řízení skutečně věnuje v plném rozsahu a na denní bázi,” popisoval jejich vztah v rozhovoru pro INFO.CZ Jaroslav Havel.

Havel & Partners uspěla například i ve specializovaném Sportovním právu, v němž jinou kancelář z obratové první pětky nenajdeme. White & Case takto chybí ještě v Duševním vlastnictví, Veřejných zakázkách, Pracovním právu a v již zmíněném Trestním právu. 

Samozřejmě je nutné dodat, že ne všechny kanceláře se profilují ve všech oceňovaných oborech a v některých například ani nepůsobí.

Dentons a Weil, Gotshal & Manges nejsou shodně v šesti kategoriích. V případě prvně zmíněné kanceláře jde o Právo obchodních společností, Duševní vlastnictví, Právo informačních technologií, Veřejné zakázky, Sportovní právo a Trestní právo.

U Weil Gotshal & Manges se jedná o Právo informačních technologií, Pracovní právo, Sportovní právo, Trestní právo a Daňové právo.

CMS pak chybí ve většině odborných kategoriích, celkem v 10. Jde o Právo obchodních společností, Právo hospodářské soutěže, Developerské a nemovitostní projekty, Fúze a akvizice, Restrukturalizace a insolvence, Kapitálové trhy, Veřejné zakázky, Sportovní právo, Trestní právo a Daňové právo.

Interpretace č. 5: Jak si stojí vítěz Chambers

V tomto ohledu se můžeme podívat rovněž na letošního vítěze vůbec nejprestižnější mezinárodní právní ceny Chambers. Tu získala za Českou republiku kancelář Clifford Chance. Na Právnické firmě slavila jediné odborné vítězství, a to za Fúze a akvizice.

Své postavení ale potvrdila na úrovni velmi doporučovaných či doporučovaných kanceláří. Podobně jako trojka a čtyřka trhu chyběla jen v šesti kategoriích: Duševním vlastnictví, Právu informačních technologií, Veřejných zakázkách, Sportovním právu, Trestním právu a Energetice a energetických projektech.

Tato poprvé udělovaná kategorie byla ostatně rovněž zajímavá. Mezi velmi doporučovanými kancelářemi se v ní objevilo všech pět zmíněných nejsilnějších hráčů, ale i další kanceláře. Vítěz však byl jen jeden: Řanda Havel Legal.

Interpretace č. 6: Malí, ale silní

Dostáváme se tak k ještě užším specializacím a řekněme i butikovým kancelářím, zaměřujícím se ať již zcela, nebo z větší části, jen na určitý úsek právního poradenství.

Například v Právu hospodářské soutěže se tak mezi velmi doporučovanými objevila zcela zaslouženě malá kancelář Nedelka Kubáč advokáti, v pracovním právu stále ještě nový hráč Legalité a ve Sportovním právu zase Radostová & Co.

Specifickou kategorií bylo Trestní právo, v níž tradičně vyhrál se svou kanceláří Tomáš Sokol, ale z oné velké pětky se v ní (s určitou výjimkou Havel & Partners prostřednictvím již výše zmíněné úzce spolupracující kanceláře) žádná kancelář neumístila.

Žebříček totiž v tomto ohledu dále ovládli specialisté, například Gřivna & Šmerda, Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, Jelínek & Partneři, KŠD Legal či Toman, Devátý & partneři.

SDÍLET