Pět událostí na trhu právních služeb, které by vám neměly uniknout

Souhrn událostí uplynulých dnů na trhu právních služeb se věnuje nedávnému úspěchu pražské kanceláře White & Case, vyhlášení ankety Zákon roku a také zajímavým personálním novinkám i významným mandátům.

White & Case Právní firma roku v České republice. Pražská pobočka mezinárodní advokátní kanceláře White & Case získala na vyhlašování cen IFLR Europe Awards 2024 ve středu 24. dubna v Londýně ocenění „Právní firma roku v České republice“. Za uplynulých deset let White & Case získala toto prestižní ocenění již posedmé.

IFLR (International Financial Law Review) je mezinárodní srovnávací publikace, která nezávisle hodnotí ve vybraných státech světa nejlepší právní firmy v oblasti finančního a korporátního práva.

Mezi nejvýznamnější transakce, na kterých se pražská pobočka White & Case v roce 2023 podílela a na jejichž základě ocenění získala, patří mimo jiné zastupování skupiny PPF v souvislosti s prodejem podílu ve výši 50 % plus jedna akcie v aktivech PPF Telecom Group v Bulharsku, Maďarsku, Srbsku a na Slovensku nebo poskytování právního poradenství insolvenční správkyni Sberbank Jiřině Lužové při likvidaci české pobočky banky a prodeji aktiv Sberbank CZ v hodnotě 41 miliard korun České spořitelně. 

Kancelář také radila společnosti ENERGO-PRO v souvislosti s emisí nezajištěných dluhopisů v objemu 300 milionů eur. Na dluhopisy se vztahuje záruka poskytnutá americkou rozvojovou agenturou U.S. International Development Finance Corporation (DFC), což z této transakce činí první svého druhu v Evropě.

Během slavnostního večera v Londýně White & Case získala rovněž dvě ocenění v kategorii „Transakce roku“ (Deal of the Year) za transakce vedené svou londýnskou kanceláří, a to v kategoriích Dluhové a kapitálové financování a Dluhopisy s vysokým výnosem.

Vítězem Zákona roku je zavedení komunitní energetiky. V patnáctém ročníku ankety Zákon roku, kterou organizují společnost Deloitte a Deloitte Legal zvítězila novela energetického zákona, kterou došlo k zavedení komunitní energetiky v Česku. Podle pořadatelů ankety přinese tento zákon významnou změnu pro českou energetiku a další krok v liberalizaci tuzemského trhu s elektřinou. Autorem zákona je Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Na druhé příčce se umístila digitalizace v pracovním právu, jenž byla součástí velké novely zákoníku práce a která usnadňuje elektronickou komunikaci mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. V českém pracovním právu se podle pořadatelů jedná o odvážný počin a otevření možností pro masivnější digitalizaci HR procesů ve firmách.

Třetí místo si odnáší dlouhodobý investiční produkt (DIP), který byl součástí změnového zákona v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří. Tento zákon zavádí potřebný nástroj pro investice na důchod, který je podpořen daňovou úlevou, a navíc přináší alespoň částečné řešení v rámci důchodové reformy. 

Další letošní kategorií byl Legislativní počin, cenu si odnáší usnadnění vysílání zahraničních zaměstnanců do ČR, které je částí novely zákona o zaměstnanosti. Druhé místo v kategorii Legislativní počin pak obsadilo přijetí zákona o ochraně oznamovatelů a na třetí příčce se umístilo odstranění zrušení rodných čísel. 

Poslední kategorií letošního ročníku Zákona roku byl Legislativní přešlap, který má naopak poukázat na to, co se v loňském roce nepodařilo. Nepříliš lichotivou cenu si nakonec odnáší nová úprava dohod o provedení práce, která byla součástí konsolidačního balíčku. Negativně zde není vnímán věcný záměr, ale způsob provedení této změny.

Významné transakce. Pražská kancelář Clifford Chance úspěšně radila České spořitelně při akvizičním financování dvou významných transakcí společnosti Genesis Capital Equity v České republice. První transakce zahrnovala akvizici většinového podílu v Schulte Group, tradičním poskytovateli komplexních realizací souborů technických zařízení budov. 

Druhá transakce umožnila Genesis Capital investovat do společnosti GAF, renomovaného výrobce známého svými specializovanými kovovými produkty. Tým Clifford Chance vedl právník Dominik Vojta ve spolupráci s partnerem Milošem Felgrem a za podpory advokátní koncipientky Aleny Rumlové.

Kancelář Clifford Chance také radila klubu velkých českých bank složeného z České spořitelny, Československé obchodní banky a Citibank a vedeného Českou spořitelnou jako agentem při financování akvizice skupiny Packeta, konsorciem tvořeným CVC Capital Partners a Emma Capital. Transakce dále zahrnovala refinancování a restrukturalizaci stávajícího financování skupiny Packeta. Akvizice Packety, významného hráče v odvětví e-commerce logistiky, konsorciem CVC Capital Partners a Emma Capital, které bylo po splnění všech odkládacích podmínek (včetně souhlasu soutěžních úřadů Evropské unie) úspěšně uzavřeno v březnu 2024, představuje významný krok v e-commerce a logistickém prostředí. 

Dedikovaný tým Clifford Chance vedl partner Miloš Felgr, s aktivní podporou counsela Dominika Vojty a seniorní advokátky Hany Čekalové a s asistencí advokátních koncipientů Ondřeje Šteca a Sáry Bartlové.

Advokátní kancelář Skils radila zakladateli mezinárodní sítě škol Consilium Europe Ondřeji Kaniovi v souvislosti s prodejem většinového podílu britské skupině Dukes Education. Tato transakce, jejíž hodnota dosahuje 1 miliardy korun, představuje významný milník v oblasti soukromých investic do vzdělávání ve střední a východní Evropě a současně jde o jednu z největších M&A transakcí v historii soukromého vzdělávání v České republice. 

Consilium Europe provozuje deset mezinárodních a bilingvních škol ve třech zemích a síť vzdělávacích agentur a veletrhů v České republice a zahraničí, včetně American Academy, Pražského humanitního gymnázia, Square a Bambino. Dukes Education je největší soukromou vzdělávací skupinou ve Velké Británii a školská zařízení provozuje rovněž v dalších evropských státech. 

Konsorciu investorů, včetně společnosti J&T Arch Investments a zakladatele Ondřeje Kanii radili také experti z Allen & Overy, jejíž tým vedl partner Prokop Verner a seniorní advokátka Jana Chwaszcz, se kterými spolupracoval advokát Martin Vykopal.

Kancelář Skils také v nedávné době zastupovala Erste Group Bank AG v souvislosti se squeeze-outem akcií minoritních akcionářů České spořitelny a poskytovala poradenství pro Ústecký kraj a Dopravní společnost Ústeckého kraje v řízeních proti DPÚK ve věci bezdůvodného obohacení, respektive proti ÚOHS ve věci domněle nezákonného využití zadání veřejné zakázky bez uveřejnění.

Mezinárodní advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS poskytla komplexní právní poradenství energetické společnosti E.ON Energie při koupi 49% podílu ve společnosti Sun construct, která se specializuje na fotovoltaická řešení pro domácnosti, bytové domy, obce a firmy. 

Dosud probíhala spolupráce mezi oběma společnosti na partnerské bázi, kdy společnost Sun construct v loňském roce instalovala zhruba polovinu fotovoltaických elektráren, které skupina E.ON svým zákazníkům dodala. Nyní se společnosti rozhodly rozšířit své partnerství o majetkovou účast, přičemž se ale společnost Sun Construct součástí skupiny E.ON nestává. 

Společnosti díky spojení očekávají, že budou moci svým zákazníkům poskytovat ještě lepší služby a zaměřit se i na nové segmenty trhu. Právní poradenství v průběhu celé transakce poskytoval tým pod vedením partnera kanceláře Davida Vosola a advokáta Davida Plevky.

Globální právní firma Dentons radila společnosti Czech Banking Credit Bureau („CBCB“) v souvislosti s provedením komplexního auditu její činnosti související se zpracováním osobních údajů, které provádí jako provozovatel Bankovního registru klientských informací. 

Ten shromažďuje data o klientech bank, které jsou jeho uživateli a současně společnými správci osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a které mají uzavřenou s CBCB smlouvu o zpracování osobních údajů a informací v BRKI. Tým Dentons tvořili partner Zdeněk Kučera, seniorní advokátka Štěpánka Havlíková a advokátní koncipient Jiří Maršál. Tým ve stejném složení provedl audit pro CBCB již v roce 2021.

Personálie. Představenstvo České advokátní komory se opět obměnilo. V polovině dubna přijal předseda Komory Robert Němec odstoupení Františka Korbela z členství v představenstvu České advokátní komory z důvodu velkého pracovního zaneprázdnění. V návaznosti na to představenstvo kooptovalo jako nového člena představenstva jeho dosavadního náhradníka Pavla Kroupu z advokátní kanceláře KroupaLidé. 

„Budu se snažit pokračovat ve své dosavadní práci pro ČAK. Zvlášť v současné době, kdy se v médiích poměrně intenzivně probírají některé advokátky a advokáti, i samotná komora, považuji za důležité snažit se svou troškou do mlýna přispět k pozitivnějšímu vnímání advokátní profese u nás,“ uvedl sám Kroupa na sociální síti LinkedIn.

Advokátní kancelář Taylor Wessing na pozici counsel povýšila Pavla Juřičku, který doposud zastával pozici senior associate. Pavel se specializuje na oblast pracovního práva a řešení sporů. 

V rámci pracovního práva se Pavel specializuje zejména na skončení pracovního poměru (ať už výpovědí, či dohodou tak, aby nedocházelo ke zbytečným soudním sporům), pracovněprávní spory, přípravu různých právních dokumentů a stanovisek (zejména pracovních smluv pro řadové i vedoucí zaměstnance, interních směrnic, apod.), každodenní právní poradenství v oblasti HR, převod závodu a s tím související přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, reorganizace společností, nelegální práci, pracovní agentury a pracovněprávní due diligence. 

Pavel má rovněž zkušenosti se zaměstnáváním cizinců (mimo EU) v České republice. V oblasti řešení sporů zastupuje Pavel klienty před českými soudy, v rozhodčím řízení a ve správním řízení.

Podnikoví právníci a umělá inteligence. Výroční konference Podnikový právník i letos přinesla vysoce aktuální témata. Firemní právníci spolu diskutovali o AI Actu a využití umělé inteligence v jejich praxi, o implementaci novely zákoníku práce nebo o kybernetickému zákonu. 

Tématu se věnovala například přednáška prorektora Masarykovy univerzity pro legislativu a informační technologie Radima Polčáka. Hovořil o NIS2 neboli o transpozici směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v EU do českého právního prostředí. Konference se přímo v sále zúčastnila stovka firemních právníků, další se připojili online. 

Samotný program rozhýbal příspěvek Alžběty Solarczyk Krausové o tom, co AI Act neřeší, ale podnikoví právníci budou muset, a následná panelová diskuse. Alžběta zde vystupovala coby vedoucí Centra pro výzkum inovací a kyberpráva v Ústavu státu a práva Akademie věd ČR. Nechyběla ani přednáška o novele zákoníku práce. Vedoucí Pracovněprávní sekce Unie Antonín Havlík s Ivou Bilinskou seznámili posluchače s praktickými zkušenostmi z implementace. 

Viceprezident Unie Richard Baček se podrobně věnoval ochraně mlčenlivosti podnikových právníků. Uvedl, že „mezi podnikovým právníkem a jeho zaměstnavatelem je nezbytná vysoká míra důvěry, která musí být založena například i na povinnosti mlčenlivosti jakožto nezbytném předpokladu budování a trvání takového vztahu.“ 

Konference také otevřela otázky týkající se ESG, a to s Editou Šilhánovou. „Řada českých firem si zatím neuvědomuje, že dobře pojaté ESG je v dnešní době podmínkou pro to, aby firmy slavily dlouhodobé úspěchy,“ řekla partnerka z COM.SE Consulting, odbornice na právní otázky spojené s tématem udržitelnosti.

sinfin.digital