Pět událostí na trhu právních služeb, které by vám neměly uniknout

VÝBĚR JAROSLAVA KRAMERA | Souhrn událostí uplynulých dnů na trhu právních služeb připomíná advokáta Václava Vlka, který v minulosti patřil mezi pravidelné přispěvatele na Info.cz. Věnuje se také zajímavým personálním novinkám, významným mandátům či inovativní multi family office v režii Havel & Partners.

Odešel advokát Václav Vlk. Ve věku 53 let nás navždy opustil Václav Vlk, člen presidia Unie obhájců ČR, předseda Českého helsinského výboru, člen Odvolací kárné komise České advokátní komory a člen předsednictva Španělsko-české obchodní komory. 

Po ukončení studií založil spolu s José Juliem Moreno Baena česko-španělskou advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados. 

„Vedle vlastní advokátní praxe se Václav Vlk významně zapsal do povědomí rovněž působením v orgánech České advokátní komory, ať šlo o jeho funkce v Kontrolní radě, nebo Odvolací kárné komisi. Byl také dlouhé roky předsedou a posléze členem Výboru pro vnější vztahy a ve výčtu jeho aktivit nelze opomenout ani jeho mimořádně bohatou publikační činnost v odborném tisku a v dalších médiích,“ uvádí Bulletin Advokacie s tím, že „svými bryskními a otevřenými úvahami o fungování advokacie a české justice přispíval ke zvýšení právního vědomí celé společnosti.“ 

Václav Vlk v minulosti patřil také mezi pravidelné přispěvatele na Info.cz.

Personální novinky. Advokát Michal Sylla se stal novým Associate Partnerem PRK Partners. 

Michal v kanceláři působí od roku 2009, kdy začínal jako advokátní koncipient. Je členem České advokátní komory a též jejím zástupcem v Kolegiu expertů pro výkon rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Jeho hlavní specializací je řešení sporů. Je součástí PRK týmu, který vyhrál soutěž o nejlepší Právnickou firmu roku 2023 v kategorii Řešení sporů.

Advokátní kancelář Schönherr Praha povyšuje seniorní advokátku Helenu Hangler a seniorního advokáta Michala Jendželovského na pozici counsel. 

Helena působí jako vedoucí praxe zaměřující se na pracovní právo. Má dlouholeté zkušenosti s poskytováním poradenství ve všech pracovněprávních záležitostech, včetně přípravy dokumentace pro management a členy orgánů společností, přípravy a revize vnitřních předpisů a provádění prověrek v pracovněprávních záležitostech. 

Michal se ve své praxi specializuje na korporátní právo, fúze a akvizice, bankovnictví, financování a kapitálové trhy a také na oblast technologií a digitalizace. Má mnohaleté zkušenosti s poradenstvím při regionálních i lokálních transakcích, poskytovaným klientům z řad strategických investorů, soukromých investičních fondů a fondů rizikového kapitálu i českým start-upům. Rovněž poskytuje poradenství věřitelům i dlužníkům v souvislosti s úvěrovým nebo dluhopisovým financováním.

Inovativní multi family office v režii Havel & Partners. Advokátní kancelář Havel & Partners se podílela na vzniku One Family Office zaměřující se na profesionální správu a ochranu majetku. 

„Pro bonitní rodiny a jednotlivce zajišťuje komplexní poradenské služby s mezinárodním přesahem a maximálním klientským komfortem,“ uvádí zástupci kanceláře s tím, že sdružený majetek zakladatelů, partnerů a omezeného okruhu obchodních přátel, kteří se podílí na platformě One Family Office, dosahoval k 1. lednu hodnoty 7,5 miliard korun. 

Spojením s dalšími vytipovanými či už předjednanými partnery by pak měl již během roku 2024 dosáhnout částky 1 miliardy dolarů, která je nezbytná pro úspěšné působení na mezinárodním trhu. Seniorní členové týmu One Family Office působí v Londýně a v Dubaji a v roce 2024 připravuje multi family office rozšíření působení o zastoupení v Curychu a Frankfurtu. 

„Samotný servis One Family Office je založen na komplexních poradenských službách pro bonitní rodiny a jednotlivce s disponibilním majetkem od 10 milionů dolarů (komplexní služby), nicméně jednotlivé koinvestiční příležitosti pak One Family Office přináší i pro partnery s disponibilním majetkem od 1 milionu dolarů,“ přibližuje Jaroslav Havel, partner One Family Office a také řídící partner advokátní kanceláře Havel & Partners.

Elitní mandáty. Pražská kancelář Dentons pomáhala společnosti Penta při akvizici Rextim Holdingu, mateřské společnosti ČSAD Praha Holding, která je vlastníkem automobilového nádraží Florenc, administrativní budovy Bastion Florenc, historických budov v Křižíkově, Perlové nebo Washingtonově ulici a rozvojových lokalit na Smíchově nebo na Rohanském ostrově. 

„Na základě této akvizice může společnost Penta pokračovat v realizaci vítězného projektu z urbanistické soutěže Florenc21,“ uvedla Monika Kajanková, partnerka pražské kanceláře Dentons a vedoucí transakčního týmu, jehož součástí byli advokáti Jan Sedlák a Jan Blažek. 

Dlouholetému klientovi, Evropské bance pro obnovu a rozvoj (EBRD), pomáhali experti Dentons při kapitálové investici do Pelion S.A., největšího farmaceutického distributora v Polsku. V týmu, vedeném partnerem pražské kanceláře Chrisem Watkinsonem a partnery varšavské kanceláře Jakubem Cielinskim a Marceli Kasperkiewiczem, spolupracovali Petr Müller z české a Paulina Galewská z polské pobočky Dentons.

Bořivoj Líbal a Marek Poloni z advokátní kanceláře Eversheds Sutherland zastupovali současné akcionáře společnosti SWS při převodu 100 % akcií na významnou švýcarskou technologickou společnost ALSO Holding AG. Součástí transakce jsou rovněž dceřiné společnosti Entec Solutions a SWS International na Slovensku. 

Dokončení transakce, která podle zástupců kanceláře patří mezi největší v České republice za poslední rok, je plánováno na první polovinu letošního roku.

Kancelář Eversheds Sutherland poskytovala komplexní právní poradenství vlastníkům softwarové společnosti KS – program, spol. s r.o. při jejím prodeji brněnské skupině Seyfor, jednomu z největších evropských dodavatelů ICT řešení. 

Společnost bude nadále řízena původním managementem a díky spojení bude přes Seyfor procházet každá čtvrtá výplatní páska v Česku a na Slovensku. Poradci pro tuto transakci byli Michal Hrabovský a Petr Kučera.

Advokátní kancelář Clifford Chance radila CTP, největšímu evropskému kótovanému logistickému a průmyslovému developerovi a provozovateli měřeno dle hrubé pronajímatelné plochy, v souvislosti s klubovým financováním ve výši 100 milionů eur pro projekt Vlněna, nový kancelářský a retailový kampus v centru Brna. 

V návaznosti na dlouhodobou spolupráci s klientem sehrála kancelář Clifford Chance klíčovou roli při usnadňování transakce aktivním zapojením do přípravy a jednání o finančních dokumentech a koordinací aspektů nizozemského práva. 

Transakce zahrnovala úzkou spolupráci s Komerční bankou jako aranžérem, agentem a security agentem, spolu s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia jako druhým pověřeným MLA. Tým Clifford Chance vedl partner Miloš Felgr s primární podporou advokátní koncipientky Sáry Bartlové. Aspekty nizozemského práva pokrývali counsel Amin Tamaddoni a advokát Menno Postma.

Transakční tým Bird & Bird pomáhal společnosti Aricoma, přednímu hráči na evropském trhu IT služeb, při prodeji Cloud4com (C4C), společnosti specializované na cloudové služby, a datového centra Lužice, společnosti České Radiokomunikace, přednímu českému poskytovateli digitální infrastruktury ze skupiny Cordiant Digital Infrastructure fund. 

Skupina Aricoma poskytuje služby v oblasti IT infrastruktury, cloudových technologií, kybernetické bezpečnosti a digitalizace. Patří do investiční skupiny KKCG. Prodej společnosti Cloud4com byl součástí dlouhodobé strategie skupiny zaměřovat se více na poradenství v oblasti cloudových služeb a kybernetické bezpečnosti. 

České Radiokomunikace akvizicí posílily svoji pozici poskytovatele digitální infrastruktury, datových center a cloudových služeb. Na transakci se pod vedením partnera Ivana Sagála podíleli advokáti Ľubomír Brečka, Michaela Čejková a Martin Dolnák.

Vláda schválila návrh novely zákona o advokacii. Zásadní změnou nové právní úpravy je zpřesnění stávající právní úpravy povinné mlčenlivosti advokáta ve smyslu posílení ochrany důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem. 

Cílem novely je mj. naplnění jednoho z bodů programového prohlášení vlády, kterým je závazek chránit základní atributy práva na spravedlivý proces, mezi něž ochrana a zajištění zákonného práva na mlčenlivost před neoprávněnými zásahy státu patří. 

Navrhovaná úprava důvěrnosti komunikace s klientem je navíc v zahraničí zcela obvyklá. Novela zákona o advokacii přináší rovněž možnost účasti advokátů na jednání sněmu nejen osobně, ale i s využitím technických prostředků vzdáleného přístupu, a to včetně on-line voleb do orgánů Komory. 

Novela též umožní výkon právní praxe advokátního koncipienta na zkrácený úvazek a zpřesňuje právní úpravu a rozšiřuje ochranu advokátů a jejich klientů před tzv. vinklařením (tj. nabízením, zprostředkováním a poskytováním právních služeb osobami, které k tomu nejsou ze zákona oprávněny, nebo tuto činnost provádějí nedovoleným způsobem). 

V neposlední řadě novela upravuje i postup advokátů v souvislosti s úředním ověřováním elektronického podpisu klienta (tzv. eLegalizace) a zajistí advokátům přístup k některým nezbytným údajům klientů z vybraných informačních systémů veřejné správy.

sinfin.digital