Couvá Babiš z náhrad škody podnikatelům? Vymáhání peněz se komplikuje, varují právníci

Jan Januš

25. 03. 2020 • 20:25

Aktuální opatření stanovující pravidla pro pohyb osob i fungování obchodů vydalo ministerstvo zdravotnictví a nikoliv vláda Andreje Babiše (ANO) jako celek, což vzbuzuje množství technických otázek. Podle některých hlasů pak může tento postup způsobit problémy při žádostech o náhradu škody, minimálně podle krizového zákona. Právníci se ale na celkovém zhodnocení současného stavu neshodnou. Pokud tak stát myslí avizované náhrady škody vážně, musí naplno říci, jak se bude současná situace řešit.

Na možný problém upozornila například v Advokátním deníku Jitka Hořinová, advokátka kanceláře Toman, Devátý & Partneři: „Je třeba si položit otázku, proč došlo ke změně postupu vlády a zda jejím jediným důvodem nebylo omezit možnost občanů a právnických osob uplatňovat právo na náhradu škody podle krizového zákona.“

INFO.CZ proto oslovilo s prosbou o reakci na tuto situaci i další advokáty, na jejím posouzení ale shodu úplně nenašli.

„Omezení volného pohybu osob a uzavření prodejen se nejprve řídilo nařízeními vlády. Od 23. března 2020 jsou obě nařízení vlády zrušena a nahrazena mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví. Nařízení vlády je dle zákona o krizovém řízení č. 240/2000 Sb., ale opatření ministerstva zdravotnictví jsou vydána dle zákona o veřejném zdraví č. 258/2000 Sb.,“ rekapituluje stav advokát Jiří Matzner.

„Zákon o krizovém řízení přímo upravuje náhradu škody, odpovídá za ni stát. Nyní je situace jiná a pro dotčené subjekty mnohem obtížnější. Tedy souhlasím, že uvedené kroky vedou tímto směrem – bude problematické domáhat se náhrady škody,“ konstatuje Matzner. „Obecně v tom ale vidím problém i podle již zrušených nařízení vlády, protože prokázat příčinnou souvislost a vznik škody samotné je v soudním řízení vždy velmi problematické,“ dodává však.

Odlišný postoj ale prezentuje například partner kanceláře Arrows Jakub Dohnal: „Na základu to dle mého názoru nic nemění. Je ale nutné pečlivě zvažovat podnikatelské kroky. Leccos může tu škodu omezit, či vyloučit.“

Podobně se k tomu staví rovněž partner kanceláře Eversheds Sutherland Stanislav Servus: „Stávající krizová opatření se zakládají na ustanoveních krizového zákona, přičemž tato opatření byla přijímána vládou, respektive ministry vlády České republiky. Krizový zákon pak ukládá státu povinnost uhradit právnickým a fyzickým osobám škodu způsobenou opatřeními dle daného zákona. Poškozeným subjektům by pak nemělo být kladeno k tíži, jestliže by dané opatření bylo vydáno nikoliv vládou, ale příslušným ministrem, respektive jiným orgánem státu v rámci usnesení vlády o krizových opatřeních, respektive usnesení o nouzovém stavu, a v režimu krizového zákona.“

„Pochybnosti sice může vyvolat změna v přístupu, kdy poslední mimořádné opatření bylo vydáno ministrem zdravotnictví, stále jsem názoru, že stát zahájil své kroky dle krizového zákona a je evidentní, že danou situaci řeší vláda v čele s premiérem, kdy se naskýtá myšlenka, zda i s cílem snížit možné nároky na náhradu škody vláda nezaúkolovala ministra zdravotnictví k přijetí daného opatření. Vždyť je také evidentní, že kdyby stát chtěl od počátku postupovat dle zákona o ochraně veřejného zdraví, mohl tak postupovat od počátku, ale právě s ohledem na rozsah dané situace se rozhodl postupovat právě dle krizového zákona,“ dodává pak další argumenty Servus.

Rozdílné pohledy advokátů na současný problém znamenají, že se o náhrady škod způsobené současnou koronavirovou pandemií ještě mohou vést ostré právní bitvy, které patrně v řadě případů rozhodnou až soudy. Pokud tedy stát neoznámí, jak konkrétně budou náhrady škody řešeny. Podle právníků by to bylo více než žádoucí.

„Bude zcela zásadní, jak se stát postaví k náhradám škod, které podnikatelům v souvislosti s krizovými opatřeními vznikly. Očekávala bych, že ministerstvo vnitra vydá manuál pro poškozené podnikatele, kde bude řešit jak podávání žádostí, tak především popíše, co všechno mohou podnikatelé od státu očekávat. Pevně doufám, že nebude nutné všechny náhrady vymáhat soudní cestou,“ uvedla například v rozhovoru pro Legal TV partnerka kanceláře Rödl & Partner Monika Novotná.

„Vláda jako „hlavní“ krizový orgán probírá veškerá opatření v rámci nouzového stavu, která jsou navrhována. Řada opatření souvisí s ochranou veřejného zdraví a pro operativnější formu, jsou tato po projednání ve vládě přijímána formou mimořádného opatření ministra zdravotnictví,“ uvedla pro INFO.CZ na související dotazy tisková mluvčí vlády Jana Adamcová.

SDÍLET