Plánované zálohy na exekuce mají klíčové nedostatky. Když projdou, bude je řešit Ústavní soud, varuje exekutor Lukáš Jícha

Lukáš Jícha

ANALÝZA LUKÁŠE JÍCHY| Velká exekuční novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, kterou v roce 2019 předložila Poslanecké sněmovně vláda, počítá se zavedením povinných záloh na náklady exekuce. Vládní návrh je v pořadí již třetím replikátem původní Pelikánovy novely, která byla světu poprvé představena již v roce 2016 a byla v minulosti již dvakrát vrácena Legislativní radou vlády k přepracování. Návrh navíc značně zastaral v čase a jeho východiska již dávno nejsou aktuální. Vychází totiž ze statistik exekucí z let 2013 až 2015 a nereflektuje legislativní změny, ke kterým v posledních letech došlo. Průměrný roční nápad nových exekucí poklesl o desítky procent a významně poklesl o počet osob v exekuci. V tomto článku chci upozornit na klíčové nedostatky institutu zálohy na náklady exekuce ve světle této novely.

Vládní návrh zavádí vedle dnešní fakultativní obecné zálohy na náklady exekuce podle § 90 odst. 3 exekučního řádu hned další tři nové povinné zálohy na náklady exekuce, kterými jsou:

  1. Povinná záloha na náklady exekuce podle § 43b exekučního řádu
  2. Další záloha na náklady exekuce podle § 55 odst. 7 exekučního řádu
  3. Záloha na náklady exekuce podle bodu 16 přechodných ustanovení exekučního řádu

Co dělat se starými exekucemi? Že trvají léta, je přirozené a mnohdy nijak nežádoucí

sinfin.digital