Pozor na výlety za fotbalem! Soudci dostanou ještě v červnu nový etický kodex

Jan Januš

16. 06. 2020 • 08:00
Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy chce do konce června rozeslat všem soudcům nový etický kodex, který spolu s dalšími kolegy vypracoval během posledního tři čtvrtě roku. A očekává, že jej tuzemská justice do konce letoška komplexně přijme. „V řádu dnů jej budu mít ve finální verzi, abych jej mohl rozeslat všem předsedům soudů, aby ti je poskytli svým soudcům a soudcovským radám, ti je projednali a přijali za své. Etický kodex takto rozešlu do konce června, jeden výtisk chci dát rovněž paní ministryni spravedlnosti,“ uvedl pro INFO.CZ Petr Angyalossy.

Dosud soudci žádný takovýto jednotný dokument „nepodepisovali“, neznamená to ale, že by těmito pravidly již nebyli vázáni. Jejich etické standardy nastavují přímo zákony, dostupný je rovněž etický kodex zpracovaný Soudcovskou unií, k jejímž členům ale patří jen zhruba třetina soudců.

„Jako základ jsme použili etický kodex Soudcovské unie, formulačně zní trochu jinak, myšlenky tam jsou ale zcela totožné. To, co je v etickém kodexu, v zásadě najdeme v zákonu o soudech a soudcích, Listině základních práv a svobod či v Ústavě. Je to tedy jen shrnuto do jednoho „papíru“ s komentářem a vysvětlením a poukazy na některá rozhodnutí kárného senátu, kdy některá neetická jednání byla posouzena již jako kárná provinění,“ popisuje pro INFO.CZ předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy.

„Kodex také obsahuje určité záchranné otázky, které by měly soudci pomoci s případným dilematem, pokud taková otázka ještě nebyla řešena. Jejich zodpovězením by měl dojít k tomu, zda by jeho jednání ještě mohlo být etické, či již nikoli. Máme také příslib od Soudcovské unie, že pokud soudce nebude schopen si jednoznačně odpovědět, bude se moci obrátit na její etický soud a ten se mu bude snažit poradit. Všechno je tedy provázané,“ dodává.

Kodex nebude v tuto chvíli veřejně dostupný. „Je to naše interní, soudcovská věc. Veřejně přístupný bude, až bude přijat všemi soudci. Poté bude zveřejněn na webových stránkách všech soudů. Mohlo by to být na přelomu roku. Nyní ještě proběhne určitá diskuse mezi soudci, aby tento kodex přijali za vlastní,“ říká Angyalossy.

Neočekává však, že by měly nastat nějaké problémy a kodex už se podle něj nebude ani stylisticky upravovat. „Pracovali jsme na něm tři čtvrtě roku, měl by být už vybroušený,“ přibližuje Angyalossy a dodává: „Těžko si dovedu představit soudce, který by se neztotožnil s obsahem kodexu, pak by se totiž neztotožnil se zákonem o soudech a soudcích a to by bylo trochu nestandardní.“

Etika soudců je stále nadmíru aktuálním tématem. Seznam Zprávy například nedávno upozornily na možný prohřešek místopředsedy Vrchního soudu v Praze Stanislava Bernarda a také dřívějšího předsedy tohoto soudu Jaroslava Bureše, spojený s cestou na fotbal, kterou jim a jejich rodinným příslušníkům platila Fotbalová asociace. Podle obou mužů to bylo v pořádku, pro český fotbal totiž dlouhodobě pracovali.

Právě etický kodex by měl i takovéto situace řešit, zmíněné Etické zásady chování soudcovské unie například stanoví, že „při výkonu funkce soudce nepřijímá dary, výhody či jiná plnění, která by mohla vzbudit dojem, že jsou poskytována v souvislosti s výkonem jeho funkce, a nepřipustí, aby takové dary, výhody, půjčky či plnění přijímala osoba, která je vůči němu v postavení podřízeného, člena rodiny nebo s ním žije v domácnosti.“

Sám Angyalossy by pak takovýto „fotbalový“ dar podle svých slov nepřijal. „Neznám podrobnosti tohoto případu, byť kolegy znám. Nemám důvod to jakkoliv komentovat, uvidíme, jak se bude tato situace dál vyvíjet. Ale osobně, pokud bych já takovouto nabídku dostal, z opatrnosti bych na ni určitě nepřistoupil a rozhodně bych ji odmítl,“ hodnotí kauzu Angyalossy.

SDÍLET