Vězení za drobnou krádež nás stojí i přes 200 tisíc. Trestat bychom měli úplně jinak, vyzývá Trojan

Jan Januš

Prezident Miloš Zeman podepsal na konci července významnou novelu trestního řádu a dalších právních předpisů, díky níž by měli soudci, státní zástupci i advokáti častěji používat takzvanou dohodu o vině a trestu. „Zejména v případech ekonomických deliktů, ale nejen u nich,  to trestní řízení zjednoduší a zrychlí,“ říká pro INFO.CZ člen prezídia Unie obhájců a partner advokátní kanceláře tdpA Lukáš Trojan. Potřeba by podle něj ale byly daleko širší změny: „Považuji za nezbytné otevřít diskuzi nad trestní politikou státu, která by mohla směřovat k zásadnějším změnám v rovině postihování protiprávní činnosti.“

Prostřednictvím aktuální novely trestních předpisů se rozšiřují podmínky, za nichž bude možné uzavřít takzvanou dohodu o vině a trestu. V čem tento institut v České republice dosud spočíval a jak by měl vypadat do budoucna?

Novela, kterou dochází i ke změně trestního řádu, zásadně mění podmínky pro uzavření dohod o vině trestu. Nejvýznamnější změnou je nepochybně zrušení limitu, který neumožňoval sjednání dohod v případech zvlášť závažných zločinů. Tato restrikce fakticky vedla k tomu, že dohody o vině a trestu nebyly v praxi využívány. Namísto toho byly využívány již zaběhlé instituty trestního řádu, kterými jsou podmíněné zastavení trestního stíhání či narovnání. Tyto instituty nelze však využít u zvlášť závažných zločinů, proto věřím, že nastalá legislativní změna má potenciál stát se nástrojem, který zejména v případech ekonomických deliktů, ale nejen u nich, trestní řízení zjednoduší a zrychlí.

Jak nová pravidla hodnotíte?

Nová pravidla jsou příležitostí pro radikální změnu dosavadního trestního řízení v podobě, v jakém jej doposud známe. Jiná otázka je, zda tuto příležitost všichni zúčastnění využijí, mám tím na mysli především soudy, ale též státní zastupitelství a advokáty. Nově bude dle § 196 odst. 2 trestního řádu spolu s doručením opisu obžaloby soud upozorňovat obžalovaného, že má právo vyjádřit se ke skutečnostem v obžalobě uvedeným včetně dotazu, zda má zájem uzavřít dohodu o vině a trestu. Legislativní podmínky tedy existují a je jen na soudech, advokátech a státních zástupcích, zda budou využity.

V justici se to mele. I proto, že nová košťata dobře metou

sinfin.digital