Vrchní soud v Praze změní po kauze soudce Sováka přidělování spisů. Chceme posílit důvěru veřejnosti, říká předseda Dörfl

Vrchní soud v Praze plánuje kvůli trestnímu stíhání soudce Zdeňka Sováka, který je podezřelý z korupce, učinit několik změn ve svém fungování a být ještě transparentnější. Jeho předseda Luboš Dörfl tak chce posílit důvěru veřejnosti. „Jakkoli se z probíhající kauzy nijak neukazuje, že by systém přidělování případů nebo senátní práce byl zásadně zpochybněn, budu činit další kroky k posílení kontroly a transparentnější organizace přidělování spisů tak, aby systém nestál na důvěře v jednoho člověka, ale byl postaven tak, aby dával záruky, že nelze přidělování spisů ovlivnit,“ uvedl Dörfl v rozhovoru připravovaném do lednového čísla Magazínu I.

„Slibuji si od toho nejen posílení důvěry veřejnosti, že na soudě nelze s přidělováním spisů manipulovat, ale bude to i dobrá pojistka pro soudce, kteří by mohli čelit otázkám, proč nějaký spis skončil právě u nich. Podobný model jsem prosadil u Krajského soudu v Ústí nad Labem, kde se velmi osvědčil,“ říká dále Luboš Dörfl, jenž je v čele Vrchního soudu v Praze lehce přes rok, kdy na něj přesídlil právě ze zmiňovaného ústeckého soudu. Tam měl skvělé výsledky, podařilo se mu jednak zrychlit jeho rozhodování, jednak v mnoha ohledech napravit i tamější pověst, která byla nejhorší u konkursního úseku.

„Nejstarším konkursům jsem se věnoval případ od případu, chodily na ně stížnosti. Nebylo výjimkou, že jsem trávil celé dny nad jedním konkursním spisem, abych pochopil, jak se tam postupovalo, proč situace dospěla tam, kam dospěla a jaké z toho vyvodit důsledky. Je ale potřeba vědět, že samotné konkursní právo bylo na začátku 90. let v plenkách, vstupovali do něj soudci, kteří s ním neměli zkušenosti. Někdy se k němu také dostávali ti, kteří nebyli vítáni v jiných agendách a nebyli v takovém množství schopni tuto práci zvládnout,“ popisoval v jednom z minulých rozhovorů pro INFO.CZ Dörfl, který rovněž „proslul“ poměrně přísným přístupem při podávání kárných stížností na problematické soudce.

I když soudce Zdeněk Sovák svou vinu odmítá, celá kauza staví soud do nelichotivého světla. Policejní stíhání navíc začalo jen krátce poté, co musel Vrchní soud v Praze řešit další nepříjemnost, a to fotbalovou cestu jeho místopředsedy Stanislava Bernarda. Ten odmítl pochybení a nechtěl učinit žádné kroky, Dörfl mu tak odňal místopředsednickou agendu. Situace je nyní podle předsedy soudu stále stejná. „Na druhou stranu musím doplnit, že komunikace mezi mnou a panem místopředsedou probíhá. Mohl alespoň zaměřit hodně energie na řešení nepříznivé situace v senátu, jenž řídí, a který prošel značnou personální obměnou a byl poznamenán odchody některých kolegů,“ říká Dörfl ve zmiňovaném rozhovoru.

Vrchnímu soudu se ale letos nevyhnou ani další personální změny: „V letošním roce přichází celá řada stážistů z krajských soudů, protože nás čeká připravit obměnu soudcovského sboru za kolegy, kteří na konci roku svou funkci ukončili. Také v letošním roce končí funkční období místopředsedkyně pro insolvenční úsek, takže ano, nějaké změny nás čekají.“

Jak informovala Česká televize, skončí také asistent místopředsedy Vrchního soudu v Praze Jiří Jelínek, jenž je zároveň vedoucím katedry trestního práva Právnické fakulty UK a rovněž spolupracovníkem advokátní kanceláře Nespala. „Končí na základě dohody o ukončení pracovního poměru. Pan profesor měl své důvody, já zase za Vrchní soud v Praze ty své. Podle mého názoru není možné pracovat na soudu jako asistent soudce, či dokonce místopředsedy a současně psát stanoviska do probíhajících soudních kauz. Je to podle mne typický případ střetu zájmů. S tímto svým stanoviskem jsem pana profesora seznámil v souvislosti s dohodou,“ říká k tomu Dörfl pro lednové číslo Magazínu I. 

Profesor Jelínek naopak jakékoliv pochybení odmítá. „Ty mé posudky mohou někomu vadit proto, že by se museli vyrovnat s těmi argumenty, to je ten pravý důvod. Ale mé posudky se většinou týkaly rozhodnutí Městského soudu v Praze, nikdy se netýkaly rozhodnutí Vrchního soudu v Praze. V případě Metrostavu jsem posudek začal psát v době, kdy to bylo ve fázi přípravného řízení a než se to k Vrchnímu soudu v Praze dostane, budu z něj už pryč,“ řekl na konci roku České justici s tím, že se z Vrchního soudu v Praze stejně chystal odejít, protože „už ztrácel inspiraci pro tuto práci“.

Justice se změnila. Dřív daleko více platila pravidla, i ta gentlemanská, říká Roman Fiala

SDÍLET
sinfin.digital