Začlení advokátní komora i insolvenční správce? Ozývají se hlasy pro, ministerstvo ale nesouhlasí

Jan Januš

Insolvenční správci se právě vyrovnávají s náběhem nových pravidel. Zároveň ale opět zintenzivnily hlasy, podle nichž by měla tato profese spadat pod určitou komoru, která by reprezentovala její zájmy a zároveň vykonávala dohled nad činností jednotlivých správců. Tento úkol teď plní ministerstvo spravedlnosti, které si podle ředitele odboru insolvence Martina Richtera neumí nyní představit, že by se na tom něco změnilo. Insolvenční správci, sdružující se samovolně do několika různých organizací, přesto řeší, zda by bylo lepší, kdyby patřili pod Českou advokátní komoru, nebo pod zcela nově vzniklou instituci. Téma se probíralo rovněž na konferenci Insolvence 2019, jejímž bylo INFO.CZ mediálním partnerem.

Insolvenční správci nejsou jen právníky, řada z nich má ekonomické vzdělání. Ti, kteří ale právníky jsou, mnohdy vykonávají rovněž advokacii a patří tak i ke členům České advokátní komory. Z 500 insolvenčních správců jich patří podle údajů České advokátní komory mezi advokáty asi 400. Právě z jejich řad tak mnohdy zaznívají názory, že by bylo lepší, kdyby se také o insolvenční správce starala právě ona, a to místo ministerstva spravedlnosti, jemuž je tato činnost svěřena v současnosti.

Podle ředitele odboru insolvence tohoto resortu Martina Richtera ale není stát připraven na to, aby se role garanta vzdal. A to i kvůli tomu, že právě insolvence považuje za věc celospolečenského významu. Přesun kompetencí, dohledu či licencování by tak podle něj ministerstvo spravedlnosti nepodpořilo.

Napětí kvůli novým insolvencím. Zůstane v Česku jen 20 insolvenčních správců?

sinfin.digital