Blažek: Krizový zákon nedává vládě právo rozhodnout o zastavení exekucí

Antonín Blažek

KOMENTÁŘ ANTONÍNA BLAŽKA | Vláda v souvislosti s bojem proti koronaviru přijímá řadu krizových opatření, která nejsou vždy populární. Některá z těchto opatření vedou ke zmrazení české ekonomiky, a protože obdobná opatření omezující naše svobody přijímají i okolní země, hrozí, že vedle krize zdravotní bude i krize ekonomická. Není proto divu, že sílí ohlasy po tom, aby byly rychle zastaveny exekuce. Ale má vůbec vláda pravomoc k tomu, aby rozhodla o jejich zastavení?

Vláda nouzový stav vyhlásila podle ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a je po dobu jeho trvání oprávněna postupovat podle krizového zákona, který ji zmocňuje k přijímání opatření vedoucích ke zmírnění a eliminaci krizové situace. Vláda ale může konat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.

Exekuční činnost spadá pod moc soudní a krizový zákon vládě možnost zasahovat do výkonu soudní moci nedává. Soudům jejich nezávislost garantuje přímo Ústava, exekutorům zase exekuční řád.

Analýza: Povinnost státu k náhradě škody trvá. Že jde o opatření ministerstva, není rozhodující

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital