Bossing na státním zastupitelství trvající 33,3 let, podnikající soudce i hodné a zlé advokáty glosuje Václav Vlk

Václav Vlk

GLOSÁŘ VÁCLAVA VLKA | Jak komentovat události týkající se nalézání práva a zásadních právních rozhodnutí, když se stále nabízí poznámky k jednání reprezentantů právnických profesí?

V Ostravě u krajského soudu bylo veselo. Paní vedoucí státní zástupkyně Zlatuše Andělová krajského státního zastupitelství vyvíjela nelegitimní tlak na tehdejší vedoucí Okresního státního zastupitelství v Ostravě, paní Tamaru Kornasovou. Alespoň ta je o tom přesvědčena, a proto se brání žalobou. Je roztomilé, když zažalovala stát, protože byla terčem bossingu, žádala odškodnění ve výši 500 tisíc korun. 

Nepochybuji, že její právní zástupce je seznámen s judikaturou týkající se odškodnění nemajetkových újem, zvláště těch nejtěžších v oblasti nesprávného úředního postupu a zásahu ze strany státu. Ví, že podle veleváženého názoru moudrého Nejvyššího soudu, je to nějakých 15 tisíc korun za rok průtahů či jiných otravných postupů ze strany státu. Tedy si kladu otázku, zdali při tomto výpočtu byla paní státní zástupkyně okresního státního zastupitelství předmětem bossingu 33,33333… let? Ale to odbočuji.

Smekám zde před panem kolegou Pavlem Uhlem. Jeho shrnutí vlastní závěrečné řeči: „Z rozsudku soudu I. stupně mám dojem, že žaloba se zamítá, protože je důvodná.“ To budu používat. Patří totiž do kategorie zdůvodnění: Všechno je po právu, ale ono je to možná trochu složité, abychom to pochopili, tak to zamítáme. – Všechno je po právu, ale nám se to nechce číst, tak to zamítáme. Joj, kolikrát toto ještě uvidíme.

Superhrdinové páchají válečné zločiny, věnujeme tomu náš první podcast, plánují KroupaHelán

sinfin.digital