Klaus ze mě fackovacího panáka neudělal, uzavírá profesor Tomášek své vzpomínky na euro

Michal Tomášek

NOVÉ CESTY K EVROPĚ MICHALA TOMÁŠKA | „Jste velký optimista,“ vpálil mně předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus na semináři Centra pro ekonomiku a politiku (CEP) 28. ledna 2002, když jsem tvrdil, že euro by mohlo být u nás zavedeno někdy mezi lety 2008 až 2010. „Předpokládáte totiž,“ pokračoval Václav Klaus, „že v té době bude euro ještě existovat“. Klaus ovšem zavedení eura v Česku nevyloučil, pouze dal najevo, že ho nechce uspěchat. Proto jsem ho mohl poškádlit slovy: „Jsem rád, že se zde diskutuje o tom, kdy se máme zapojit, a nikoliv, zda se máme zapojit.“ Dnešním, 20. dílem, končí seriál INFO.CZ Nové cesty k Evropě, v nichž proděkan pražské Právnické fakulty Univerzity Karlovy a vedoucí katedry evropského práva profesor Michal Tomášek rekapituluje počátky českého bankovnictví a přípravy jednotné evropské měny.

Viděno v čase, měl Václav Klaus pravdu a prorocká se v tomto ohledu jeví i jeho další slova na zmiňovaném semináři: „Myslím, že euro bude existovat. Náklady na jeho udržení však budou mnohem větší než dnes.“ „Jestliže se euro začne klížit,“ pokračoval Klaus ve svém proroctví, „kdo by ho pak chtěl v Česku zavádět?“ 

Václav Klaus jako profesor ekonomie připomněl poválečný brettonwoodský systém fixních směnných kursů, který také zpočátku fungoval bez problémů, avšak při prvním vážnějším šoku se začal bortit. Podobnou krizi zažil také evropský mechanismus směnných kursů v 90. letech. Rovněž v tomto směru se Klausovo proroctví naplnilo: dnes mnoho let po odeznění dluhové krize má zavedení eura v Česku jednoznačně menšinovou podporu veřejnosti.

Tomášek: Blesk psal o „utajované revizi trezorů“. I díky němu šlo ale euro do oběhu bez paniky

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital