Ze státních zástupců sprostými podezřelými. Co dělali nám, patří i jim. Komentář Jana Januše

Jan Januš

08. 01. 2019 • 11:00

Pokud se zeptáte státních zástupců, proč stíhají lidi i v kauzách, které nedávají objektivně příliš smyslu, většinou řeknou, že jim nic jiného nezbývá. Nařizuje jim to údajně trestní řád, jehož původní znění mimochodem pochází ze začátků komunistických 60. let. Excesy žalobců už ale nabývají takové intenzity, že není možné, aby se nad nimi jen dál mávalo rukou. Pokud státní zástupci uplatňují pravidla trestního procesu takto přísně na nás, musí je tak chápat i pro sebe. Podezřelými ze spáchání trestného činu zkrátka budeme při sebemenší zámince úplně všichni. I někdejší prokurátoři.

Na chybnou práci s důkazy, zkomolení toho či onoho nebo pozapomenutí důležitých faktů se můžeme dívat v zásadě dvěma způsoby. Jako na nechtěné, pokud máme dobrou vůli, nebo jako na chtěné, pokud ji nemáme, nebo mít nechceme.

Státní zástupci v tom mají poměrně jasno. Odkazují přitom na trestní řád a v něm obsažené zásady. Například na třetí odstavec jeho druhého paragrafu: „Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.“ Nebo na následující odstavec, podle něhož postupují orgány činné v trestním řízení v zásadě „z úřední povinnosti“.

Musejí státní zástupci stíhat všechno?

Státní zástupci toto ustanovení berou tak, že stíhat zkrátka musejí. Ostatně v trestním procesu jsou ti druzí v pořadí, po policii a před soudem. A pokud je člověk nevinný, soud to zjistí a rozhodne tak. Někteří advokáti přitom upozorňují, že státní zástupci nechávají věci prohnat soudem prakticky automaticky. Tak pro jistotu.

V pořádku to ale opravdu být nemusí. „Jedna ze základních zásad trestního práva zní, že v pochybnostech se má vždy rozhodnout ve prospěch podezřelého. A ty pochybnosti se přece objevují od začátku. Státní zástupci podle mě používají klišé, když říkají, že jsou ovládaní zásadou obžalovací a pokud existují indicie nasvědčující tomu, že mohl být spáchán trestný čin, jsou povinni podat obžalobu. Myslím, že to tak není," říkal například v rozhovoru pro INFO.CZ advokát Jiří Matzner. 

„Státní zástupce je vzdělaný profesionál a člověk velmi erudovaný v oblasti trestního práva. Jeho zkušenosti by měly odpovídat tomu, aby byl schopen vyhodnotit naplnění znaků trestného činu. Jde například o společenskou nebezpečnost a okolnosti daného případu. Toto chybí. Dnes to je spíš tak, že čím více obviněných existuje, tím je to zajímavější kauza a tím je zajímavější v ní pokračovat. Nemyslím si ale, že je to dobře,“ dodal Matzner.

Postih za zlou vůli

Co to tedy znamená? Na celou věc se můžeme dívat i tak, že pokud státní zástupci automaticky podezřívají při sebemenším náznaku nás všechny z trestné činnosti, mělo by to platit rovněž pro ně. Tedy, pokud dělají výrazné chyby, které se navíc zdají chtěné, nejde prostě jen o nedbalost, ale o úmysl. A ten může mít své jasné trestní souvislosti, zvláště u osob, která zastupují Českou republiku a mají úřední postavení.

Že se nakonec ukáže, že o trestný čin ve skutečnosti nešlo? To se nedá nic dělat, v České republice prostě vypadá trestní proces tak, jak vypadá a když se kácí les, létají třísky. Mohou-li státní zástupci nesmyslným stíháním ničit život jiným, musí být připraveni na to, že stejně budou jiní ničit i ten jejich.

Nepůjde o žádný postih za neúspěch v trestní kauze. Ani za to, že se jen proti gaunerovi nenašly důkazy, a tak jej prostě soud osvobodil. Ale o trest za zlou vůli, která je nebezpečná.

Pokud by se tento výklad začal skutečně uplatňovat, možná bychom ani nepotřebovali změny žádných zákonů. Nebo změňme trestní řád, ostatně ministerstvo spravedlnosti připravuje dlouhodobě zcela nový, opusťme ony zastaralé procesní zásady a stíhejme jen tam, kde je to účelné. I pak by se mohla situace změnit.

SDÍLET