Kolik promile stačí na vyhazov z práce? Soudy rozhodují o alkoholu v zaměstnání individuálně

Jiří Matzner

ANALÝZA JIŘÍHO MATZNERA | Problematika alkoholu na pracovišti byla a vždy bude aktuálním tématem, a to jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Přesto, že zákoník práce tuto oblast nijak výslovně neupravuje a nezabývá se jí, přítomnost alkoholu v krvi zaměstnance je v určitých případech samozřejmě pádným důvodem k ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele výpovědí nebo v ojedinělých případech i okamžitým zrušením ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce. Principiální otázkou však zůstává, zda lze pracovní poměr se zaměstnancem ukončit při přítomnosti alkoholu v krvi vždy, bez ohledu na míru opilosti nebo na souvislosti při kterých k incidentu došlo, anebo je třeba podmínky a míru alkoholu v krvi zaměstnance před přistoupením k ukončení pracovního poměru blíže zkoumat a oprávněnost ukončení individuálně vyhodnocovat.

Je alkohol na pracovišti vždy důvodem k výpovědi?

Požívání alkoholu na pracovišti je samozřejmě většinou hrubým prohřeškem, který nemůže být ze strany zaměstnavatele nikterak tolerován. Když se však na tuto problematiku podíváme více z blízka a přihlédneme i k některým soudním rozhodnutím v této oblasti, zjistíme, že věci nejsou vždy tak černobílé, jak by se na první pohled mohly zdát.

Existuje totiž rozdíl mezi pracovní nezpůsobilostí v důsledku zřejmé opilosti zaměstnance na pracovišti a přítomností určité hladiny alkoholu v krvi zaměstnance, která nijak zásadně neohrožuje a neovlivňuje jeho funkčnost a způsobilost k práci. V posledním zmíněném případě jde o všeobecně známý „zbytkový alkohol“ v krvi, který zůstává například po rodinné oslavě zaměstnance z předchozího dne nebo třeba po konzumaci jednoho piva během obědové pauzy.

Muž si našel milenku, byla to ale vina manželky, rozhodl soud. Dost se totiž nesnažila

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital