Můžete podnikat ve vlastním bytě? Jaké to má výhody a jaké nevýhody, analyzuje Jiří Matzner

Jiří Matzner

ANALÝZA JIŘÍHO MATZNERA | Podnikání z domova je v dnešní době koronavirové pandemie čím dál více řešenou tematikou, proto je nyní vhodný čas si připomenout některé základní požadavky pro výkon pracovní činnosti z prostředí svého bydliště a okomentovat hlavní výhody a nevýhody tohoto způsobu podnikání a práce vůbec. Právní úpravu této problematiky nalezneme především v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (dále jen „živnostenský zákon“).

Lze podnikat ve svém vlastním bytě?

Podnikat ve vlastním bytě samozřejmě lze a není to nic neobvyklého. Bude však záležet primárně na tom, o jaký způsob podnikání se bude jednat. Při „podnikání z domova“ bude v prvé řadě nutné si jako místo podnikání (sídlo) nebo provozovnu zřídit adresu svého bydliště. Podle živnostenského zákona je podnikatel běžně povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod k užívání prostor, ve kterých má zřízené své sídlo, s výjimkou případů, kdy má podnikatel sídlo totožné se svým bydlištěm. Při podnikání z domu proto podnikatelé nemusí právní důvod užívání prostor svého sídla nikomu prokazovat, což je z administrativního hlediska bezesporu příjemným odlehčením. 

Jak je to však s povinností „domácích“ podnikatelů zřizovat si provozovnu a lze si ji vůbec zřídit doma? Odpověď na tuto otázku částečně poskytuje ustanovení § 17 živnostenského zákona. Podle něho se provozovnou rozumí prostor, v němž je živnost fakticky provozována. Pokud tedy podnikatel se sídlem na adrese svého bytu vykonává svou podnikatelskou činnost výhradně u svých zákazníků (jako např. výživový poradce, laktační specialistka nebo fyzioterapeut) a nemá žádný stálý prostor k výkonu své podnikatelské činnosti, nebude si muset ani provozovnu zřizovat. Na druhou stranu, pokud podnikatel vykonává svou podnikatelskou činnost výhradně či převážně na jednom místě (např. účetní ve své kanceláři nebo psychiatr ve své ordinaci), bude muset si provozovnu na takovémto místě zřídit. 

Provozovnou nemůže být jakýkoliv prostor, nýbrž pouze takový, který je svou dispozicí a charakterem plně způsobilý k výkonu podnikatelské činnosti v souladu s právními předpisy. Při provozování truhlářské dílny nebo práškové lakovny proto reálně nepůjde si na adrese svého bytu zřídit provozovnu, na rozdíl např. od poskytování poradenských služeb, u nichž stavební, technické, hygienické či jiné zákonné požadavky na provozovnu vyhovují parametrům běžné bytové jednotky. 

Právnická slova roku: „krizové opatření“, „zakazuje se“ a „výjimka“. Kam nás vede plovoucí prohibice?

sinfin.digital