Nový portál o online soudnictví přináší praktické informace z Česka i zahraničí

Prezentace klienta

Chcete se dozvědět praktické informace o tom, jak fungují online soudy v zahraničí a jak by mohly podle názorů představitelů justice i jiných oborů vypadat v České republice? Zajímáte se o názory odborné a laické veřejnosti na témata spojená s online soudy? Chcete testovat pilotní ukázky prvních aplikací z tuzemska i ze zahraničí, které souvisí s online soudy? Užitečným zdrojem informací pro vás může být nový informační portál, který je ode dneška dostupný na adrese: http://onlinesoud.cz .

Tento informační portál vznikl a bude udržován v rámci výzkumného projektu prováděného předními tuzemskými univerzitami, Masarykovou univerzitou a VUT Brno a dále přední tuzemskou advokátní kanceláří PRK Partners. Odbornými garanty projektu jsou ministerstvo spravedlnosti a Městský soud v Praze.

Kromě jiného si na tomto portále nyní můžete vyzkoušet v rámci nezávazného pilotu zdarma online vyjednávání o sporných otázkách, které je možné kvantifikovat. Můžete se rovněž zúčastnit veřejné ankety, týkající se přípravy online soudnictví u nás, nebo využít jednoduchý informační rozcestník o současných způsobech řešení spotřebitelských sporů.

V neposlední řadě zde naleznete záznamy diskusních kulatých stolů, které jsou pořádány o různých aspektech přípravy online soudů s účastí zástupců ministerstva spravedlnosti, soudců, advokátů, nevládních organizací a expertů z různých oborů v rámci zmíněného výzkumného projektu.

sinfin.digital