Advokáti teď u firem soutěží i s poskytovateli technologických řešení, říká šéfprávník Coca-Coly

Jan Januš

S šéfprávníkem české a slovenské Coca-Coly Lukášem Zapletalem rozebíráme v říjnovém čísle Magazínu I zejména inovace v právních službách: „Již delší dobu můžeme pozorovat silný trend in-sourcingu právních služeb. Firemní právní oddělení posilují a značná část agendy – zejména ta související s podstatou byznysu – je řešena interně. Co se externí spolupráce týká, mění se nejen její šíře a struktura, ale i samotní poskytovatelé. Advokáti pochopitelně zůstávají stále tou nejdůležitější externí podporou, ale soutěží teď nejen mezi sebou, ale i s poskytovateli digitálních a technických řešení.“ Následuje rozšířená ukázka z rozhovoru. V běžném prodeji časopis nenajdete, předplatné si můžete zajistit prostřednictvím tohoto formuláře.

V Coca-Cole vedete vedle právního a bezpečnostního oddělení nově také veřejné záležitosti, firemní komunikaci a udržitelnost. V čem je výhodné propojení právě těchto oblastí? A spojení práva a komunikace, nebude to nový trend?

V nejobecnější rovině lze říci, že neexistuje oblast firemní agendy, která by nebyla alespoň nějakým způsobem regulována či ovlivněna právním rámcem, a tudíž pro jakékoliv oddělení by měla být užší spolupráce s právníky vždy benefitem. Oddělení, která mám tu čest vést, se vzájemně výborně doplňují – se Security řešíme například krizové řízení či ochranu našich investic na trhu, se sekcí Regulatory návrhy zákonů a materiály profesních asociací, do agendy Sustainability náleží i záležitosti práva životního prostředí. V rámci řízení byznysu představuje právní problematika jen jednu z řady množin možných rizik a příležitostí, a jakkoliv jsou mnohdy právní záležitosti mimořádně důležité a se zásadním dopadem na výsledky a fungování firmy, nelze je v dnešní době v žádném případě hodnotit a řešit izolovaně. 

Obsah říjnového Magazínu I
sinfin.digital