Advokáti teď u firem soutěží i s poskytovateli technologických řešení, říká šéfprávník Coca-Coly

S šéfprávníkem české a slovenské Coca-Coly Lukášem Zapletalem rozebíráme v říjnovém čísle Magazínu I zejména inovace v právních službách: „Již delší dobu můžeme pozorovat silný trend in-sourcingu právních služeb. Firemní právní oddělení posilují a značná část agendy – zejména ta související s podstatou byznysu – je řešena interně. Co se externí spolupráce týká, mění se nejen její šíře a struktura, ale i samotní poskytovatelé. Advokáti pochopitelně zůstávají stále tou nejdůležitější externí podporou, ale soutěží teď nejen mezi sebou, ale i s poskytovateli digitálních a technických řešení.“ Následuje rozšířená ukázka z rozhovoru. V běžném prodeji časopis nenajdete, předplatné si můžete zajistit prostřednictvím tohoto formuláře.

V Coca-Cole vedete vedle právního a bezpečnostního oddělení nově také veřejné záležitosti, firemní komunikaci a udržitelnost. V čem je výhodné propojení právě těchto oblastí? A spojení práva a komunikace, nebude to nový trend?

V nejobecnější rovině lze říci, že neexistuje oblast firemní agendy, která by nebyla alespoň nějakým způsobem regulována či ovlivněna právním rámcem, a tudíž pro jakékoliv oddělení by měla být užší spolupráce s právníky vždy benefitem. Oddělení, která mám tu čest vést, se vzájemně výborně doplňují – se Security řešíme například krizové řízení či ochranu našich investic na trhu, se sekcí Regulatory návrhy zákonů a materiály profesních asociací, do agendy Sustainability náleží i záležitosti práva životního prostředí. V rámci řízení byznysu představuje právní problematika jen jednu z řady množin možných rizik a příležitostí, a jakkoliv jsou mnohdy právní záležitosti mimořádně důležité a se zásadním dopadem na výsledky a fungování firmy, nelze je v dnešní době v žádném případě hodnotit a řešit izolovaně. 

Obsah říjnového Magazínu I

Ruku v ruce s rizikem právním jde často i riziko reputační, které může být pro společnost ještě kritičtější než výsledek právního sporu. Spojení agendy právní i komunikační tudíž představuje logické vyústění těchto firemních potřeb. Já jsem byl vždycky zvyklý intenzivně spolupracovat s oddělením vnějších vztahů (kam spadá i komunikace), dokonce již před řadou let jsme s Petrem Jonákem obdrželi Coca-Cola HBC Legal Innovation Award za program mimořádně blízké kooperace našich tehdy ještě separátních oddělení. Věřím, že trend propojování práva a komunikace bude pokračovat, synergií jsou spousty.

Levicový přístup přicházející ze západních univerzit je pro ekonomiku nebezpečný, říká Eva Zamrazilová

Směřuje role podnikových právníků spíše k větší samostatnosti, nebo naopak k častější spolupráci s advokáty?

Již delší dobu můžeme pozorovat silný trend in-sourcingu právních služeb. Firemní právní oddělení posilují a značná část agendy – zejména ta související s podstatou byznysu – je řešena interně. Co se externí spolupráce týká, mění se nejen její šíře a struktura, ale i samotní poskytovatelé. Advokáti pochopitelně zůstávají stále tou nejdůležitější externí podporou, ale soutěží teď nejen mezi sebou, ale i s poskytovateli digitálních a technických řešení. Společnosti usilují o to nejefektivnější řešení pro danou situaci a s trochou nadsázky lze říci, že je jim jedno, zda to zajistí advokát, chatbot či contracts management system. 

Během své loňské stáže v atlantské centrále jsem měl možnost blíže se zapojit do testování právního chatbotu Sarah a jsem si jist, že po jeho plné implementaci určitá část práce jak naší, tak i našich externistů jednoduše zmizí. Pomyslný koláč se tedy dle mého názoru postupně zmenšuje, na druhou stranu ti advokáti, které si společnosti vyberou do svých poradních panelů, budou mít k interním právním oddělením mnohem blíže. Tito advokáti musejí být více integrováni, aby pochopili nejen obchodní potřeby svého klienta, ale i firemní kulturu, interní procesy, vztah klienta k riziku atd., aby se zkrátka stali „prodlouženou rukou“ a mohli tak proaktivně přinášet vyšší než běžně očekávanou přidanou hodnotu. 

Z nacismu ani z komunismu jsme se nepoučili, chováme se pořád stejně, říká Jiří Padevět

Jak může vaše profese vypadat třeba za 10 let?

Za posledních 10 let se práce nejen in-house právníků zásadním způsobem změnila, už jen samotné zavedení chytrých telefonů redefinovalo celý rámec našeho každodenního fungování. Současná covidová situace též mění pravidla spolupráce doslova za pochodu. Velmi těžko tedy odhadovat stav v roce 2030, nicméně alespoň ve dvou oblastech očekávám významné změny: Za prvé standardizace, automatizace, technologie a umělá inteligence za nás zvládnou řešit méně závažnou či často se opakující agendu, a tím nám ještě výrazněji uvolní ruce, abychom se kreativně zabývali komplexnějšími a důležitějšími záležitostmi právními i byznysovými. A za druhé interní právníci přestanou být řazeni k „supporting function“, nýbrž budou v rámci byznysu chápáni jako „growth leaders“.

Celý rozhovor najdete v říjnovém čísle Magazínu I. To není v běžném prodeji, předplatné si můžete zajistit prostřednictvím tohoto formuláře.

SDÍLET
sinfin.digital