Clifford Chance chce mít do 10 let dvojnásobek partnerek. Smyslupná inovace vyžaduje promyšlenou strategii, říkají

Michal Jašek

KOMENTÁŘ MICHALA JAŠKA | Hodně se debatuje o tom, co vlastně je a není právní inovace nebo kdo je a kdo není skutečný inovátor. Podstatné je ovšem začít od toho „proč“ chci inovovat a jaký je můj cíl. Snažit se inovovat jen proto, abych byl inovativní, totiž není v praxi moc úspěšná strategie. Inovace, která má dávat smysl dlouhodobě, vyžaduje dobře promyšlenou inovační strategii. Prvním krokem je pochopení obchodní strategie firmy. Inovační strategie totiž musí být v souladu s obecnou obchodní strategií.

Pro nás v advokátní kanceláři Clifford Chance jsou středobodem zájmu naši klienti. Naše strategie je založena na čtyřech pilířích, kterými jsou Správné trhy, Správná práce pro správné klienty, Inovace a nejlepší doručení a Nejlepší tým. Pilíř Inovací a nejlepšího doručení (tzv. Best Delivery) se zabývá přetvářením našich služeb tak, aby dodávka klientům byla stále rychlejší, jednodušší, efektivnější a robustnější; investicemi – včetně investic do lidí, procesů a technologií – které pomohou transformovat právní služby globálně a pokaždé poskytnou klientům skutečně prvotřídní služby. 

Naše strategie také bere v potaz, že svět, ve kterém působíme, se mění a že i my musíme být připraveni se změnit, pokud máme i nadále vést a utvářet náš sektor. Také mnoho našich klientů čelí tlakům inovací a disrupcí a očekává od svých dodavatelů, včetně dodavatelů právních služeb, že se s nimi na těchto výzvách budou podílet. To jsou některé z důvodů, proč chceme a potřebujeme inovovat.

Bez nového a jednoduchého systému exekucí a insolvencí dluhy už nikdo platit nebude, analyzujeme v Magazínu I

sinfin.digital