Clifford Chance chce mít do 10 let dvojnásobek partnerek. Smyslupná inovace vyžaduje promyšlenou strategii, říkají

Michal Jašek

30. 11. 2020 • 06:00
KOMENTÁŘ MICHALA JAŠKA | Hodně se debatuje o tom, co vlastně je a není právní inovace nebo kdo je a kdo není skutečný inovátor. Podstatné je ovšem začít od toho „proč“ chci inovovat a jaký je můj cíl. Snažit se inovovat jen proto, abych byl inovativní, totiž není v praxi moc úspěšná strategie. Inovace, která má dávat smysl dlouhodobě, vyžaduje dobře promyšlenou inovační strategii. Prvním krokem je pochopení obchodní strategie firmy. Inovační strategie totiž musí být v souladu s obecnou obchodní strategií.

Pro nás v advokátní kanceláři Clifford Chance jsou středobodem zájmu naši klienti. Naše strategie je založena na čtyřech pilířích, kterými jsou Správné trhy, Správná práce pro správné klienty, Inovace a nejlepší doručení a Nejlepší tým. Pilíř Inovací a nejlepšího doručení (tzv. Best Delivery) se zabývá přetvářením našich služeb tak, aby dodávka klientům byla stále rychlejší, jednodušší, efektivnější a robustnější; investicemi – včetně investic do lidí, procesů a technologií – které pomohou transformovat právní služby globálně a pokaždé poskytnou klientům skutečně prvotřídní služby. 

Naše strategie také bere v potaz, že svět, ve kterém působíme, se mění a že i my musíme být připraveni se změnit, pokud máme i nadále vést a utvářet náš sektor. Také mnoho našich klientů čelí tlakům inovací a disrupcí a očekává od svých dodavatelů, včetně dodavatelů právních služeb, že se s nimi na těchto výzvách budou podílet. To jsou některé z důvodů, proč chceme a potřebujeme inovovat.

Tři pilíře inovační strategie

Samotná inovační strategie Clifford Chance se skládá ze tří pilířů. Best Delivery je nejstarším z nich a vychází z priorit, které nám klienti sdělují a jejichž realizaci s nimi pravidelně ověřujeme. Cílem Best Delivery je postupné zlepšování právních služeb pomocí technologických i netechnologických inovací. Mezi ty technologické patří třeba využití umělé inteligence pro právní prověrky s velkým množstvím dokumentů (např. systém Kira), cloudové platformy pro efektivní sdílení a práci s dokumenty (např. CC Connect, Workshare Transact či Share-file). Neméně důležité jsou ale i netechnologické inovace, mezi které u nás patří mimo jiné zapojení projektových manažerů (neprávníků) pro koordinaci a management větších transakcí nebo outsourcing jednodušších právních úkolů či jazykové korektury do nízkonákladových center firmy. 

Do této kategorie bych zařadil také globální a regionální cíle v genderových, etnických a LGBT+ otázkách, kterými jsme se zavázali ke zvýšení podílů žen partnerek o 35 procent do roku 2025 a o celých 100 procent do roku 2030. Jsme totiž přesvědčeni, že podporováním diverzity přispějeme k vytvoření ještě lepšího a inkluzivního pracovního prostředí, ve kterém se snáze rodí nové nápady a inovace.

V posledních letech pozorujeme u klientů jasný trend v tom, že poskytování právních rad pouze formou emailů, memorand nebo přípravy smluv už nestačí. Chtějí digitální právní produkty, které si od nás mohou koupit nebo řešení pravidelně předplácet (tzv. SaaS – software as a service) a mít je 24/7 k dispozici. Proto jsme v rámci druhého inovačního pilíře založili dceřinou společnost Clifford Chance Applied Solutions a vyvinuli řadu technologických řešení, například CC Dr@ft sloužící k automatizaci tvorby právních dokumentů nebo Cross-BorderPublisher: Data Protection, díky kterému mohou uživatelé jednoduše porovnat pravidla a regulace v oblasti ochrany osobních údajů napříč různými jurisdikcemi.

Třetím pilířem je pak Clifford Chance Create, které se dívá dál do budoucnosti a hledá disruptivní změny, které mohou zásadně ovlivnit budoucí poskytování právních služeb. Našim cílem je, abychom na disrupce pouze nereagovali, ale aktivně s nimi pracovali. V praxi je pilíř Create realizován spoluprací se start-upy, univerzitami, právními laboratořemi nebo huby (např. spolupráce s Reynen Court, Barclays Eagle Lab, vývoj legal bots).

Změnit staré zvyky vyžaduje úsilí

Přiznejme si, že většina inovací není v praxi disruptivní, ale je výsledkem soustavné a promyšlené činnosti. Všichni nemůžeme být Elonem Muskem nebo Stevem Jobsem. Zároveň se často říká, že právo a technologie jsou odvěcí rivalové a ne vždy jdou ruku v ruce. To však neznamená, že by se právo nemělo neustále vyvíjet. 

Mojí malou osobní misí, kterou snad mohu nazývat inovativní a kterou se snažím v právní praxi posouvat dál, je snaha omezit používání papíru na minimum a podporovat elektronické právní jednání (ať už při transakcích pro klienty nebo formou přednáškové činnosti), revidovat elektronicky na monitoru či iPadu, nebo si dělat poznámky a zvýrazňovat text s pomocí Apple tužky. 

Změnit některé staré zvyky vyžaduje hodně úsilí, ale je to ta správná cesta, jak nezůstat pozadu a jak jít s dobou. Osobně jsem velmi zvědavý, jak bude poskytování právního poradenství vypadat za 10 let a o jakých technologiích se v té době bude mluvit jako o disruptivních. Doufám v to, že běžné repetitivní úkoly za nás budou dělat z velké části technologie a my díky tomu budeme mít prostor věnovat se tomu, kde klientům přinášíme největší přidanou hodnotu – při řešení komplexních problémů, se kterými si stroje neporadí.

Michal Jašek je counselem v advokátní kanceláři Clifford Chance. Článek je publikován v rámci mediálního partnerství k projektu Legal Disruptors supported by Legito a partnerské spolupráce s jeho organizátorem Cover Story.

SDÍLET