Politici regulují exekuce podle nálad na Twitteru. Trochu to vyčítám i nevládním organizacím, říká prezident Exekutorské komory

Exekutoři se obávají, že před sněmovními volbami budou obětními beránky. Podle jejich prezidenta Jana Mlynarčíka mají neziskové organizace velkou sílu v médiích a na sociálních sítích, se kterou exekutoři nedokážou bojovat. „Někdy šíří o exekucích nepravdy. Neuvědomují si, co tím způsobí. Na to konto jsme vždy ukazováni jako zlo. Nedokážu ale pochopit, proč bychom měli být zodpovědní za dluhy těchto lidí,“ tvrdí Mlynarčík v prvním velkém rozhovoru od nástupu do funkce. Politici podle něj už rozjeli volební kampaň, přijímají předpisy překotně a na názor exekutorů se nikdo neptá.

Jsou podle vás exekutoři teď před komorovými volbami jednotní?

Samozřejmě že máme ve stavu názorové rozdíly. Nejvíce nás rozděluje téma místní příslušnosti. Na ostatní věci jsou názory stejné a exekutoři jsou za jedno.  

A je to jediné téma, které exekutory rozděluje? Navenek působíte vcelku nejednotně. Přeci jen rozdíly mezi velkými a malými úřady se mohou propisovat i jinde…

Rozdíly mezi velkými a malými úřady jsou, to nebudu zastírat. Ale je to jen proto, že je zde volná soutěž soudních exekutorů. Ne všichni jsme byli na stejné startovní čáře. Navíc jsou průběžně jmenovaní noví exekutoři, kteří to mají velmi složité. Je pro ně velmi problematické se uchytit...

Jan Mlynarčík

Vedení Exekutorské komory se Jan Mlynarčík ujal před necelým měsícem poté, co zemřel dosavadní prezident Vladimír Plášil. Jeho hlavním úkolem je nachystat na konec března volební sněm, ze kterého vzejde nové vedení. Sám dosud působil jako člen prezidia.

Vy tedy pro volnou soutěž exekutorů nejste.

Prezidium Exekutorské komory je zavázáno usnesením sněmu k tomu, aby prosazovalo úplnou místní příslušnost. Já osobně se zavedením takzvané teritoriality soudních exekutorů souhlasím, podobně jako je to i u jiných právnických profesí. Tím myslím notáře a insolvenční správce, kteří stejně jako my řeší pohledávky. Stejně tak když se podívám na politické programy, pak ani strany a hnutí svobodnou soutěž soudních exekutorů nechtějí…

Kdyby tento názor opravdu měli, bylo dost času teritorialitu zavést.

Já jen uvádím, co mají politické strany ve volebních programech. Navenek ale politici tvrdí něco jiného. Vymáhání práva je plně v rukou státu, který je oprávněn nastavit pravidla hry. Bude to na rozhodnutí politiků, zda budou chtít změnu celého systému.

Vy pro teritorialitu tedy jste. Nesníží se pak ale vymahatelnost práva?

S takovým argumentem nesouhlasím. Jde o to dobře tento nový systém nastavit. 

Co to znamená?

Musíme mít spolu se státem dostatek času všechno připravit. Například aby věřitelé a další subjekty, které se budou účastnit vymáhacího procesu, typicky banky a zaměstnavatelé, nemuseli komunikovat se 160 exekutory, ale s jedním elektronickým informačním systémem, do kterého budou soudní exekutoři dávat potřebné údaje.

Tedy obdoba insolvenčního rejstříku?

Ano, něco na ten způsob. Insolvenční rejstřík funguje docela dobře. Chtěl bych, aby se elektronizace prohloubila i u nás. Třeba v podobě exekučního rejstříku, v němž bude možné kontrolovat soudního exekutora v tom, jak vede exekuci, jaký postihl majetek anebo zda nejsou v jeho exekucích nějaké průtahy. Přístup do toho systému by měly samozřejmě také dohledové orgány. Mohlo by se jednat o takový bič.

Potřebujete ho?

Jsme vybavení pravomocí vymáhat pohledávky, rozhodujeme o právech a povinnostech, proto je kontrola na místě. Ta fakticky funguje už i nyní, takže se změní jen přístup k informacích.

Zpět k teritorialitě. Jsou připraveny různé varianty, jak by mohla vypadat. Jakou máte vy osobně preferenci?

Na semináři v Poslanecké sněmovně jsme měli možnost slyšet i zkušenosti z Belgie, kde funguje takzvaná nepravá místní příslušnost exekutorů, kdy na soukromoprávní pohledávky existuje volná soutěž. Každý z věřitelů si může vybrat svého exekutora. U veřejnoprávních pohledávek mají exekutoři možnost volby, zda chtějí vymáhat pohledávky pro stát a státní či polostátní subjekty. Místní příslušnost je pak dána u těchto pohledávek. Preferoval bych tuto variantu, ale bude to skutečně záleže na politické reprezentaci.

Exekuce jako téma voleb

Blíží se klíčové sněmovní volby. Vy už jste jedny z pozice člena prezidia komory zažil. Co můžeme očekávat ve vztahu k exekucím?

Volební kampaň už probíhá a projevilo se to v počtu a hlavně v kvalitě pozměňovacích návrhů k aktuálně projednávané novele občanského soudního řádu a exekučního řádu. 

Tu komora vzhledem k tomu, že poslanci navrhují přes tři desítky protichůdných úprav, celkem kritizuje…

Skutečně tam příliš mnoho pozitivních změn nevidím. Převažují negativa a celý systém to zásadně naruší. Vidím, že poslanci už jsou unavení. Souvisí to s obrovským tlakem kvůli pandemii koronaviru. Vše se ale řeší překotně a urychleně. I u této normy se rezignovalo na standardní legislativní proces, aby se to předložilo rychle.

sinfin.digital