Investice a akvizice krize pozdržela, ale nezastavila, říká šéf DLA Piper Dubovský

Mezinárodní advokátní kanceláři DLA Piper pomáhá s inovacemi přední právní futurolog, oxfordský profesor Richard Susskind, autor knihy The End of Lawyers? Konzultovat s ním mohou i právníci z pražské pobočky  firmy. „Trh poskytování právních služeb je pod vlivem technologií, klienti tak chtějí komunikovat a dostávat služby jinou formou. Mění se rovněž i potřeby zaměstnanců, kteří upřednostňují práci na dálku a i další způsoby spolupráce. Pohyb tímto směrem ještě výrazně zrychlila pandemie viru covid-19 a s tím související restriktivní opatření,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ Miroslav Dubovský, Country Managing Partner DLA Piper v České republice.

Jak DLA Piper přistupuje k inovacím? A jak konkrétně vypadá vaše spolupráce s profesorem Richardem Susskindem?

Jako kancelář jsme v oblasti telekomunikací, technologií a multimédií historicky velmi silní. Máme specializované špičkové týmy v Silicon Valley, New Yorku, Londýně i dalších městech Evropy. Díky tomu se k nám mezi prvními dostávají informace o tom, že se trh mění a kam bude směřovat, což může mít mnoho dopadů nejen na naše klienty, ale i zaměstnance. 

Jiný je dnes i globální trh poskytování právních služeb, kde jsme pod vlivem technologií, a klienti tak chtějí komunikovat a dostávat služby jinou formou. Mění se rovněž i potřeby zaměstnanců, kteří upřednostňují práci na dálku a i další způsoby spolupráce. Pohyb tímto směrem ještě výrazně zrychlila pandemie covid-19 a s tím související restriktivní opatření. Za nás můžeme říci, že jsme na tuto situaci byli velmi dobře připraveni. Před dvěma lety jsme v rámci firmy založili Radical Council, což je skupina asi 15 lidí, v jejíž čele je profesor Susskind, který mimo jiné působí na univerzitě v Oxfordu, je poradcem britské vlády pro oblast IT v justici a již řadu let píše knihy a přednáší v oblasti právní technologie.

Advokátní službu prodáváme jako zážitek, říkají v CEE Attorneys a chystají expanzi do bývalé Jugoslávie

Tato naše interní skupina sleduje aktuální potřeby klientů, vývoj na trhu a určuje, jakým způsobem budeme inovovat formu poskytování právních služeb našim klientům. Jde o motor, který řídí naše inovace. Některé inovace jsou spíše interní, týkají se například flexibility práce či předcházení stresovým situacím (health and wellbeing), jiné jsou pak externí, určené pro konkrétní klienty či oblast. Navíc každý ze zaměstnanců DLA Piper může skupině předložit svůj podnět na inovaci či změnu a ten je následně posouzen. V případě, že získá podporu, je rozpracován a případně následně implementován. Bylo a je pro nás důležité do tohoto procesu zapojit každého napříč DLA Piper. 

Inspirovala vás současná krize k inovacím při poskytování právních služeb?

Myslím si, že toto bylo pro řadu kanceláří zcela nevyhnutelné. V našem případě jsme ale podstatnější změnu nezaznamenali, řadu nástrojů a postupů jsme měli implementovanou již před současnou pandemií, jen se tolik nevyužívaly. V rámci přechodu na „remote office“ v souvislostí s pandemií jsme se zaměřili spíše na naše kolegy, jejichž zdraví a bezpečí, stejně jako jejich blízkých, je pro nás prioritou. Zavedli jsme řadu interních opatření, a to různé komunikační nástroje propojující kolegy, možnost konzultací s externími specialisty, webináře s odborníky v oborech předpovídajících vývoj a postup pandemie, horkou linku pro zaměstnance a jejich blízké poskytující psychologickou podporu v případě potřeby a v neposlední řadě i velice oblíbené “video drinks“.

Servus skončil jako partner v Eversheds. O společném byznysu jedná s headhunterem Bubeníkem

Zaznamenal jste změnu poptávaných služeb ze strany klientů?

Již od začátku karanténních opatření vidíme výraznou změnu v poptávaných službách. Většina našich klientů řeší zaměstnanecké záležitosti, problematiku spojenou s dodavatelskými a odběratelskými řetězci, případně žádostmi o získání nároku na podporu ze strany státu a v souvislosti s regulatorikou. Jak jsem již uvedl, pandemie pro nás znamenala spíše větší pracovní vytížení, ale v současnosti pozorujeme pozvolný návrat k před krizovému stavu, například: investice a akvizice se sice vlivem krize pozdržely, ale nezastavily.

Jako kancelář jsme partnery nového Startup Reportu 2019_2020, který mapuje startupové prostředí v České republice, a můžeme potvrdit kromě jiného, že naši klienti ze strany investorů nijak nepanikaří a chtějí investovat i nadále. Velmi nás také těší skutečnost, že aktuální krizovou situaci nijak nezneužívají k většímu tlaku například na zisk dalších podílů ve startupech či v investovaných projektech. Určitě ale zaznamenáme ze strany investorů přísnější kontrolu nad využitím poskytnutých investic a i větší tlak na racionálnost a výdělečnost investovaných firem.

Plánujete dále rozvíjet poskytování služeb prostřednictvím dálkové komunikace? 

Určitě. Pokud opatření kolem covid-19 něco ukázala, tak je to fakt, že "na dálku" se dá pracovat velmi efektivně. Spousta pracujících ušetří čas vynaložený na cesty do a ze zaměstnání, některé firmy se rozhodly snížit náklady na pronájem prostor. Myslím, že to změní nejen některé aspekty poskytování právních služeb, ale i celý náš přístup k organizaci práce. Domnívám se, že do budoucna bude trend se do kanceláří vracet, přeci jen jsou sociální aspekty a možnost diskutovat pracovní záležitosti osobně důležité a nevylučuji, že v některých případech přímo žádoucí, ale pro některé z nás už přítomnost v kanceláři nebude středobodem pracovního života. Vnímám, že tato skutečnost je velmi pozitivní i z hlediska soukromého života. Řada postupů a způsobů vyvinutých během pandemie tedy bude využívána i nadále, protože i naši klienti budou tímto způsobem fungovat.

Dopadne současná krize nějak do vaší personální politiky? Před ní jste plánovali nabírat další lidi a chtěli jste jim nabízet i partnerské pozice. Platí to stále?

Ačkoliv jsme řadu volných pozic naplnili ještě před krizí, stále ještě některé zůstávají volné a hledáme na ně vhodné kandidáty. Současnou situaci vnímáme spíše pozitivně, je to skvělá příležitost. Pracovně-právní trh byl již delší dobu přehřátý, s velmi nízkou mobilitou a ta se nyní zvětšuje. Velká zahraniční kancelář s globálním zázemím a řadou osvědčených postupů odzkoušených i v současné krizi má rozhodně zájemcům co nabídnout. 

Squire Patton Boggs upravila kvůli koronakrizi ceny a nabírá lidi, kteří budou kralovat digitálu

SDÍLET
sinfin.digital