Naše předchůdkyně měly ohromnou sílu a kuráž. I dnes je úkolem právniček posilovat rovnováhu, říkají elitní expertky ze světa práva

V roce 2022 oslavilo Česko a Slovensko sto let, kdy opustila brány právnické fakulty první absolventka právnička, Anděla Kozáková Jírová. Projekt #PRVNÍCH100LET si připomíná nejen toto výročí, ale věnuje se také současnosti a budoucnosti žen v právu. Spojuje inspirativní dámy právního světa i veřejného života a připomíná osudy žen, které jejich profesi formovaly.

„Je důležité si připomínat, že je to teprve sto let, kdy bylo ženám v českých zemích umožněno právnické vzdělání,“ otevírá debatu na téma podpory žen v právnických profesích Monika Novotná, partnerka advokátní kanceláře Rödl & Partner a místopředsedkyně České advokátní komory. Připojila se proto spolu s více než třemi desítkami dalších dam mezi ambasadorky a podporovatelky projektu #PRVNÍCH100LET, který se věnuje historii, současnosti a budoucnosti žen v právu. Info.cz je mediálním partnerem projektu.

„Dává nám velký smysl podpořit a ocenit ženy, které se rozhodly pro kariéru v oblasti práva a jsou pro ostatní ženy velmi inspirativní,“ říká za pojišťovnu právní ochrany D.A.S. její ředitelka Jitka Chizzola. Podle další z ambasadorek, partnerky IBM Marcely Káňové již není pochyb o tom, že ženy do právnických profesí bezpochyby patří. „Tak jako v celé řadě jiných odvětví, neodpustím si zmínit například IT, může být různorodost tím rozhodujícím klíčem k úspěchu. Ženy totiž přináší odlišný pohled na svět a přístup k řešení problémů,“ říká.

Ambasadorky a podporovatelky projektu si společně připomínají osudy žen jako byla Františka Plamínková, Anděla Kozáková Jírová a Milada Horáková. Tedy tři z celé řady osobností, které nás dodnes inspirují svou vizí i tím, že odvážně prorážely společenské bariéry. Mnohdy za to platily cenou nejvyšší. „Františka Plamínková byla přibližně ročník mojí prababičky, takže já patřím teprve do čtvrté generace žen, která práva vystudovala. Bohužel i v současnosti není vzdělání žen všude samozřejmostí, i to je důležité si uvědomit,“ dodává Monika Novotná.

Konkurence stranou

V oblasti diverzity panuje mezi největšími advokátními kancelářemi na trhu snaha o sdílení a podporu dobré praxe. V naší kanceláři se dlouhodobě snažíme vytvářet firemní prostředí a kulturu, ve které mají ženy právničky možnost naplno rozvíjet svůj potenciál. A vnímáme, že podobně jako v zahraničí má stejný cíl na českém trhu stále více kanceláří. Všichni společně dohromady můžeme i do budoucna lépe přispět k posouvání hranic úspěchu žen v advokacii a další kultivaci českého právního prostředí,“ říká Veronika Dvořáková, partnerka Havel & Partners. Obdobně to vidí také partnerka Deloitte Legal Jiřina Procházková. „Projekt #PRVNÍCH100LET je pro nás zajímavá příležitost setkat se s kolegyněmi a kolegy, kteří stejně jako my přemýšlí o tom, jak vytvořit optimální pracovní prostředí, ve kterém vykonáváme naši náročnou (ale milovanou!) práci,“ dodává.

Podpora žen je dlouhodobou strategií také v advokátní kanceláři Peterka & Partners, která tak může sdílet zkušenosti svých expertek. „Již od našeho založení tvoří ženy více než polovinu kolegů a působí na nejvyšších manažerských pozicích. Platí to nejen pro naši českou pobočku, nýbrž pro celou skupinu,“ komentuje kancelář. Jako inspiraci ke sdílení dobré praxe v oblasti diverzity projekt #PRVNÍCH100LET vnímá také Kristina Kůdelíková, advokátní koncipientka Bird & Bird. „Moc se mi líbí myšlenka projektu o ženách pro ženy. Vzhledem k tomu, jak málo máme v České republice žen na vedoucích pozicích v právnických profesích, je osvěžující mít možnost přečíst si vícero zajímavých rozhovorů a poslechnout si podcasty s kolegyněmi z oboru, dozvědět se o nich více. Ženský pohled na věc se v médiích neobjevuje v takovém množství,“ zmiňuje.

Zaujmout nastupující generaci

Jana Hladká Zilvarová, partnerka advokátní kanceláře Z/C/H Legal dodává, že důležitým aspektem podpory žen v právu je důraz na rovnováhu. K té se daří společným snažením amabasadorek a podporovatelek přibližovat. „Před sto lety projevily naše předchůdkyně – ženy právničky, jejichž odkaz tento projekt nese – ohromnou sílu a kuráž, když nabourávaly zažité stereotypy a de facto šly proti systému. Díky tomu je dnes právě ta rovnováha standardem. Projekty jako tento tuto rovnováhu podporují a posilují,“ říká. Advokátka PRK Partners Kristýna Faltýnková dodává, že „i když je dnes v advokátních kancelářích někdy i více žen než mužů, což je za sto let obrovský skok kupředu, je současně třeba dát pozor, aby se to opravdu začalo považovat za normální. Sebevědomí žen v právních profesích je třeba podporovat.“

Jak vyplývá z řady průzkumů, téma diverzity je zásadní zejména pro nastupující generaci právniček a právníků. I toho jsou si kanceláře vědomy. „Je nejenom důležité podporovat všechny projekty, které slouží jako inspirace a platforma pro výměnu zkušeností napříč právními obory. V případě projektu #PRVNÍCH100LET mohou být navíc úspěšné právničky skvělým příkladem pro mladé lidi, kteří svoji právní kariéru teprve zahajují,“ přibližuje partnerka kanceláře Kocián Šolc Balaštík Sylvie Sobolová.

Inspirace především

„V právnickém prostředí je celá řada velice úspěšných a schopných žen. Ty svou práci dělají často s takovou samozřejmostí, že se o nich vlastně ani neví. Právě projekt #PRVNÍCH100LET se to snaží milým a vkusným způsobem změnit,“ popisuje důvody, proč se k projektu věnujícímu se historii, současnosti a budoucnosti žen v právu připojila také advokátka KPMG Legal Jana Fuksová. Obdobně jako v minulých letech zaujala myšlenka projektu, tedy snaha o podporu právniček a posílení jejich rolí ve společnosti, také Markétu Pravdovou z advokátní kanceláře bnt attorneys in CEE. „Máme příležitost potkávat se s expertkami z různých oborů, a vzájemně si tak můžeme předávat zkušenosti z prostředí firem a advokátních kanceláří. Setkání probíhají v neformálním a velmi přátelském prostředí, proto někdy bývají diskuse velmi bezprostřední,“ uzavírá Pravdová.

Součástí projektu #PRVNÍCH100LET je i proto hned několik komunitních i mediálních aktivit. Předně jde o ocenění Flamma pro inspirativní ženy ze světa práva a také chystaný druhý ročník žebříčku top žen českého právního byznysu. Jeho cílem je poukázat na klíčové segmenty advokátní praxe, které zastřešují vedoucí právničky či partnerky. Součástí je také žebříček v oblasti podnikových právniček, který reflektuje dopad činnosti těchto expertek na neadvokátní segment. Na portálu INFO.CZ se ve spolupráci s projektem #PRVNÍCH100LET vrátil také v „upravené podobě“ podcast Právničky, a to formou pravidelných živě streamovaných debat. Pomyslným vyvrcholením druhého ročníku projektu bude galavečer pro více než 300 žen ze světa práva, který se uskuteční na konci února v divadle Jatka 78.

#PRVNÍCH100LET

V roce 2022 jsme oslavili sto let, kdy opustila brány právnické fakulty první absolventka – právnička. Unikátní projekt #PRVNÍCH100LET s tímto odkazem spojuje současné inspirativní dámy právního světa i veřejného života a připomíná osudy žen, které jejich profese formovaly. Více informací o projektu je na webové stránce zde.

Právničky LIVE: Jaká je nastupující generace lídrů v právu?

Právničky LIVE: Ženská síla v advokacii, rozvoj juniorů a inspirace z justice

sinfin.digital