Záhada ztracených voličských průkazů. Vnitro kvůli nim na poslední chvíli proškolí volební komise

19. 10. 2017 • 16:15

Ke ztrátám nevyplněných voličských průkazů, o kterých INFO.CZ informovalo včera, se vyjádřilo Ministerstvo vnitra. Podle něj jsou v seznamu čítajícím pět tisíc ztracených tiskopisů všechny ztracené průkazy od roku 2014, což ovšem vychází najevo až po dnešní vynucené aktualizaci dokumentu ze strany ministerstva. Vnitro samo navíc upozorňuje, že na průkazech chybělo razítko. Pokud se někomu dostaly do ruky, daly se tedy padělat. Ministerstvo se proto rozhodlo znovu upozornit krajské úřady, aby lépe proškolily členy volebních komisí, kteří budou průkazy kontrolovat. Většina z těch, které redakce ve středu oslovila, totiž netušila, že by měli zkoumat i pravost dokumentů.

„Přehled uvedený na webových stránkách Ministerstva vnitra obsahuje čísla tiskopisů voličských průkazů od roku 2014, kdy byly zavedeny jednotné tiskopisy s ochrannými prvky proti padělání. V seznamu jsou tak uvedena čísla všech tiskopisů voličských průkazů, jejichž ztrátu nebo odcizení obecní úřady Ministerstvu vnitra od roku 2014 v souladu s metodikou nahlásily,“ vysvětluje ředitelka odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra Lucie Nováková.

Z dokumentu, který poskytuje přehled ztracených a odcizených tiskopisů, nebylo až dodnes nijak zřejmé, že uvádí „ztracené“ dokumenty za poslední tři roky. Údaj, že jde o počet od roku 2014, doplnilo ministerstvo až dnes. Stále navíc není jasné, kolik dokumentů se vlastně ztratilo letos. Podle Novákové například úředníci sami – prý omylem – část průkazů skartovali.

„Ztracené tiskopisy nebyly vyplněné a opatřené úředním razítkem. Jsou tedy neplatné a nelze je použít jako voličský průkaz. V případě padělání razítka se státním znakem by se jednalo o trestný čin,“ upozorňuje Nováková, čímž nijak nevyvrací hlavní obavu, že by díky prázdným průkazům někdo mohl hlasovat opakovaně. Pokud se jich zmocnil se záměrem zneužít je u voleb, je padělání razítka prakticky jedinou překážkou, kterou musí překonat.

Redakce INFO.CZ včera navíc zjistila, že členové volebních komisí pravděpodobně nejsou dostatečně školení, aby kontrolovali, zda voličský průkaz, kterým se někdo prokáže, nepochází ze ztracené série tiskopisů. Ministerstvo na tato zjištění reagovalo a uvedlo, že na dostatečnou kontrolu upozorní. „Ministerstvo vnitra dnes znovu upozorní krajské úřady na existující přehled ztracených tiskopisů a poskytne jim informace, jak mohou obce postupovat v případě pochybností o pravosti voličského průkazu. Okrskové volební komise tak budou mít všechny potřebné informace k dispozici,“ ujišťuje Nováková.

Volit na voličský průkaz mohou ti, kteří si o něj včas, nejpozději do 18. října 2017, zažádali na úřadě ve svém místě trvalého bydliště. Ovšem jsou i Češi, kterým průkaz ani během jednoho týdnu zřejmě nepřišel a mají tak smůlu, protože pokud se průkaz ztratil po cestě, volit nemohou.

Před volební komisí se občan prokazuje kromě průkazu i dokladem totožnosti. Komise si následně průkaz ponechává a zapíše do zvláštního seznamu voličů. Díky průkazu mohou Češi volit v kterékoli volební místnosti po celé republice bez nutnosti předchozího ohlašování. V případě zneužití zmizelých průkazů by mohl pachatel vyplnit libovolné množství voličských průkazů a postupně s nimi odvolit v několika volebních okrscích.