Zmizely tisíce nevyplněných voličských průkazů. Může to ovlivnit volby, komise je nekontrolují

Aneta Černá

18. 10. 2017 • 21:30

I pět tisíc hlasů může při volbách rozhodovat. A právě tento počet hlasů teď obestírají nejasnosti, které můžou vyústit v zásadní ovlivnění voleb. Města a obce už totiž ministerstvu vnitra nahlásily, že jim z úřadů zmizelo nebo bylo ukradeno minimálně pět tisíc tiskopisů k vystavení voličských průkazů. Pokud vzal někdo tiskopisy úmyslně, může do nich doplnit jméno a volit několikrát ve více volebních místnostech. Na tento systém podvodu se takřka nedá přijít. Ačkoli vnitro uveřejnilo čísla ztracených průkazů, členové volebních komisí oslovení redakcí potvrzují, že ani nedostali pokyn, aby u voličských průkazů kontrolovali, zda nejsou z ukradené série. Vše působí dojmem, že podobná možnost nikoho jednoduše ani nenapadla.

Jak INFO.CZ informovalo, obecní a městské úřady vnitru ke 13. říjnu 2017 nahlásily, že jim zmizelo pět tisíc prázdných tiskopisů voličského průkazu. Ministerstvo na svých stránkách uveřejňuje, ze kterých obcí se ztratily, a připojuje také čísla zmizelých listin. Například z Magistrátu v Jablonci nad Nisou zmizelo 860 tiskopisů, z Městského úřadu v Lučanech nad Nisou 297. Celkem jde v celé republice o pět tisíc nevyplněných voličských průkazů, do kterých kdokoli může vypsat své jméno a použít je k opakované volbě v jiné volební místnosti.

Ačkoli vnitro čísla ztracených a odcizených tiskopisů uveřejňuje, členové volebních komisí, kteří je budou při volbách kontrolovat, většinou nedostali pokyn, že by měli také zkoumat, zda nejde při volbě s průkazem o ztracený doklad, který si někdo opatřil nelegálně.

Školení členů volebních komisí zajišťují většinou krajské, respektive městské úřady, nebo obecní úřady s rozšířenou působností. Školení mívá podobu prezentace, případně videoprojekce a poskytují se při něm materiály s důležitými pokyny, ale jeden podstatný chybí. Školitelé totiž nedávají pokyn, aby členové komisí při volbě na voličský průkaz kontrolovali, zda doklad nepochází právě ze „ztracené“ série. „Pustili nám pouze video z minulých voleb, kde je zmínka o voličském průkazu,“ potvrzuje pro INFO.CZ člen volební komise na Praze 10. O tom, že by měl kontrolovat i číslo průkazu a porovnávat ho se ztracenými doklady, se prý nemluvilo.

Podobnou zkušenost mají i členové komisí ze Znojma a Brna, jejichž jména redakce zná, ale rozhodli se zůstat v anonymitě. Všichni dostali pouze pokyny k tomu, aby si od občanů s voličským průkazem vyžádali průkaz totožnosti a ověřili, že se shoduje s údaji na prvním zmíněném dokumentu. Ten si následně ponechávají a jméno voliče zaznamenají do zvláštního seznamu. Nikdo z nich ale nevěděl o tom, že by se měl zaměřit i na číslo dokladu. Stejné zkušenosti potvrzují i další členové komisí, kteří podstoupili školení v jiných částech Prahy.

Pouze jeden z oslovených potvrdil, že jej a jeho kolegy úředníci instruovali, aby se zaměřili na kontrolu bezpečnostních prvků dokladu. O čísle a zmizelých sériích se ale přesto nezmínili. Po odvolení na „falešný“ průkaz se podvod takřka nedá odhalit, pokud zpětně někdo neohlásí v okrsku podezření na manipulaci voleb.

Nad školením členů komise, respektive nad pověřenými městskými a obecními úředníky, kteří následně školí členy komisí ve svých regionech, dohlíží krajské úřady. Ty dostávají pokyny a metodiky od Ministerstva vnitra. Co se týče upozorňování na dostatečnou kontrolu voličských průkazů, nevydalo ministerstvo pravděpodobně žádný pokyn. „Na to není žádný mechanismus. Metodiku nemáme, to je na kraji, ať si to každý dělá, jak chce,“ potvrzuje pro INFO.CZ Pavlína Kroupová z libereckého krajského úřadu. Ten zřejmě patří k těm zodpovědnějším.

„Než začnou školení okrskových komisí, tak si na kraj svoláme úředníky z obcí, kteří budou školit, a projdeme s nimi, na co mají klást důraz. Z hlediska ztracených průkazů jsme s nimi domluvení, že připravíme pro obce seznam voličských průkazů, které jsou ztracené, a dostane je každá okrsková volební komise. Seznam jsme odeslali ve středu ráno a budeme ho případně aktualizovat. A kromě čísel ztracených tiskopisů jsme tam uvedli i to, co mají komise dělat, pokud by někdo na takový průkaz chtěl volit,“ dodává Kroupová. Společně s kolegy prý pak bude volební místnosti objíždět a kontrolovat, zda v každé seznam ztracených průkazů je. Jen v Libereckém kraji se z úřadů „ztratilo“ přes 1 300 nevyplněných průkazů.

Nedostatečná metodika a chybějící společný postup vedou k tomu, že poučení o kontrole voličských průkazů řeší každý kraj jinak. Někde zřejmě města a obce o nutnosti zjišťovat, zda nejde o ukradený doklad, neinformovali vůbec. Není jasné, zda by měly úřady postupovat v informování jednotně, nebo je to skutečně na každém zvlášť. 

„Tuto informaci členům komisí nedáváme. Je to ale dobrý podnět a minimálně je ještě pořád čas a nějaký ten přehled bychom jim mohli poslat. A je možné, že tyto pokyny z kraje ještě přijdou,“ vysvětluje pro INFO.CZ Radek Svoboda z Městského úřadu ve Znojmě. Právě zdejší členové komisí redakci INFO.CZ potvrdili, že informaci o kontrole ztracených voličských průkazů dříve nedostali.

Ministerstvo vnitra ve čtvrtek reagovalo, že přehled ztracených tiskopisů na stránkách obsahuje ztracené průkazy od roku 2014. „Mezi těmito tiskopisy voličských průkazů jsou navíc v celé řadě případů zahrnuty ty, které byly omylem na obci skartovány. Ztracené tiskopisy nebyly vyplněné a opatřené úředním razítkem. Jsou tedy neplatné a nelze je použít jako voličský průkaz. V případě padělání razítka se státním znakem by se jednalo o trestný čin,“ uvedla ředitelka odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra Lucie Nováková. Ze seznamu na stránkách ministerstva nicméně nebylo až do následné aktualizace zřejmé, že se jedná i o lístky, které byly ukradeny už dříve. I ty se ale po vypsání a padělání razítka dají k volbám zneužít. Stále zůstává nejasné, kolik lístků zmizelo letos.

Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční v pátek a v sobotu. Zda do jejich výsledků zasáhne i pět tisíc ztracených voličských průkazů, zatím není jasné. Kraje mají ještě den na to, aby informovaly obce a ty pokyny předaly volebním komisím.

Vše o sněmovních volbách si můžete přečíst zde.

SDÍLET