TV Barrandov už dluží téměř miliardu. Advokát vysvětluje, jak chce Soukup odvrátit hrozbu konkurzu

Společnost Barrandov Televizní studio (BTS), provozovatel TV Barrandov vlastněná Jaromírem Soukupem a Janem Čermákem, získala včera (v úterý 27. února) od soudu tříměsíční ochranu před věřiteli. Jak ukazuje zápis v insolvenčním rejstříku, firma je v platební neschopnosti – obchodním partnerům dluží téměř miliardu korun. Právník Jiří Koubek z advokátní kanceláře GT Legal v rozhovoru pro INFO.CZ vysvětluje, proč společnost nyní o ochranu před věřiteli požádala, co se bude dít dál i jakou mají věřitelé šanci domoci se svých pohledávek.

BTS požádala soud o ochranu před věřiteli, ten jí vyhověl. Co typicky firmy k takovému kroku vede?

Jak té situaci rozumím, BTS se snaží získat základní ochranu před věřiteli. Podle návrhu je zřejmé, že tam figurují dva „agresivní“ věřitelé, kteří se domáhají úhrady svých pohledávek skrze exekuční řízení, zároveň tam jsou poměrně výrazné spory s dodavatelem energií.

Moratorium, které nyní soud na majetek společnosti vyhlásil, umožní firmě získat čas a klid k tomu, aby připravila svůj již avizovaný reorganizační plán. Ochrana před věřiteli znamená, že tito věřitelé nemohou vůči společnosti individuálně vymáhat své pohledávky, firma je vůči nim chráněná, má i určité privilegované postavení například vůči dodavatelům energií, kteří nemohou jen tak odstoupit od smlouvy.

Firma má tři měsíce klidu. Co se během té doby bude dít?

Když se insolvenční zákon připravoval, mělo se za to, že společnost se díky moratoriu jen odrazí ode dna a že k insolvenčnímu řízení vůbec nemusí dojít. Praxe je však opačná – reálně moratorium slouží k tomu, že firma získá potřebný čas a klid k tomu, aby si předjednala podporu mezi věřiteli a stihla připravit nějaký reorganizační plán. Jak jsem z dostupných informací pochopil, právě takový je i případ BTS.

Společnost avizovala, že je nyní v procesu přípravy reorganizačního plánu. Je zřejmé, že už jej má alespoň v základních obrysech hotový. BTS se totiž podle svých slov pokoušela o takzvanou „preventivní restrukturalizaci“ podle nového zákona a připravovala vlastní „sanační projekt“, což je obdoba reorganizačního plánu. Pokud tedy měla BTS sanační projekt nějakým způsobem rozpracovaný, je pravděpodobné, že jej nějakým způsobem překlopí do reorganizačního plánu.

„Vždycky jsem chtěl financovat týpka, jako je Soukup. Strašný,“ zuří miliardář Borkovec. Jeho mediální dům žene Médeu k soudu

Co přesně je sanační projekt?

Jde o obdobu reorganizačního plánu, jen se pohybujeme na jiné právní půdě. Parametry obou dokumentů jsou však velmi podobné – společnost v nich popíše, jak si představuje restrukturalizační opatření, koho všeho se dotknou, jak to bude probíhat a tak dále. Předpokládám, že tato opatření, která už měla BTS vymyšlená, se stanou součástí reorganizačního plánu, pro který se BTS pokusí získat své věřitele.

Podpora věřitelů je pro povolení reorganizace nutná. Co se stane, pokud ji Jaromír Soukup nezíská?

Podpora věřitelů je zcela klíčová – i kdyby měla firma sebelepší reorganizační plán, bez podpory věřitelů se neobejde. Pro odsouhlasení tzv. předjednané reorganizace je přitom potřeba souhlasu alespoň poloviny zajištěných a nezajištěných věřitelů, počítáno podle výše jejich pohledávek. Pokud společnost podporu věřitelů nezíská, bude pravděpodobně následovat konkurs.

Jak tu současnou situaci čtu, tak BTS ještě nemá podporu reorganizace u věřitelů zcela zajištěnou, takže nyní je čas si je „oběhat“ a nechat je reorganizační plán přijmout. Následně má ještě konečné slovo soud, který posuzuje mimo jiné i to, jestli reorganizačním plánem není například sledován nepoctivý záměr. Pokud však dlužník získá dostatečnou podporu věřitelů, bývá většinou reorganizace úspěšná.

Jaké právní jednání vás zvýhodní v insolvenci? A jak se vykládá pojem přiměřená protihodnota?

Jakou motivaci mají věřitelé k přijmutí reorganizace firmy, když to reálně znamená pravděpodobné pokrácení jejich pohledávek?

Je pravda, že během reorganizací zpravidla dochází k většímu či menšímu „haircutu“ existujících pohledávek, nicméně reorganizace ze své podstaty musí být výhodnější než konkurs. Pokud by to tak nebylo, nemá smysl se o reorganizaci bavit. Motivací je tedy to, že věřitelé sice mohou přijít o část svých peněz, i tak ale dostanou zpět více, než kdyby firma spadla do konkursu.

Mezi věřiteli BTS je i Jaromír Soukup, respektive jeho další firmy. Může být součástí dohody s ostatními věřiteli třeba i to, že tyto pohledávky budou uspokojeny z nula procent?

Nejspíš ano, záleží na tom, jak bude ten reorganizační plán postavený. Zákon však v tomto směru neklade téměř žádné limity – tak, jak si to dlužník „vymyslí“, tak to nakonec může být, pokud to věřitelé odsouhlasí. Dlužník však vždy musí připravit a vybalancovat restrukturalizační plán tak, aby to pro věřitele bylo zajímavé.

Co se stane poté, co současné tříměsíční moratorium uplyne?

BTS již nyní avizovala, že pravděpodobně ani nevyužijí celé tři měsíce a že nejspíše svůj reorganizační plán stihnou připravit dříve. Já předpokládám, že poté, co firma získá podporu věřitelů pro reorganizační plán, podá insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení reorganizace s tím, že soudu tento přijatý plán rovnou předloží.

Návrh na moratorium podala BTS před samotným zahájením insolvenčního řízení, což není standardní. Může to být pro firmu problém?

Insolvenční zákon to umožňuje. Právní úprava pro tuto variantu je však poměrně kusá a v praxi může docházet k výkladovým nejasnostem a aplikačním problémům. Pokud by se řízení nějakým způsobem zkomplikovalo a vyvstaly otázky, které insolvenční zákon výslovně neřeší, tak tento fakt může celé řízení určitým způsobem zkomplikovat.

Insolvence hrozí České poště pravidelně, rok 2023 byl však skutečně výjimečný, říká ex-ředitel Roman Knap

Jak na vás vstup firmy do moratoria působí?

Mně se ten návrh na vyhlášení moratoria z profesního hlediska líbí – je vidět, že firma se na sanační řešení chystala už delší dobu, původně chtěla dokonce využít institutu preventivní restrukturalizace, což vítám, protože přesně k těmto účelům daný zákon slouží.

Podle mojí zkušenosti mají předjednané reorganiazace mnohem větší šanci na úspěch. Protože ve chvíli, kdy management nechá situaci dojít tak daleko, že insolvenční řízení musí zahájit některý z věřitelů, už se složitě bojuje o důvěru i o čas a celá situace se poměrně složitě otáčí. To zde nevidíme.

Tady je naopak vidět, že BTS si už věřitele „oběhal“, že od nich získal nějaký předběžný základní souhlas, protože si nedovedu představit, že by mu podepsali bianco šek na tři měsíce, aniž byli obeznámeni s tím, jak bude reorganizace  koncipovaná. A to je dobrý předpoklad pro úspěšné shánění věřitelských hlasů pro samotnou reorganizaci.

Celé to na mě zatím působí jako profesionálně odvedené, jde to správnou cestou a osobně bych si představoval, že reorganizace takto budou probíhat častěji. Že se vše řeší včas, v předstihu a že se spolupracuje s věřiteli.

Cesta Jaromíra Soukupa: Z ringu na vrchol… a zase zpátky

Konec vydírání od politiků: Hádky o navýšení poplatků za televizi a rozhlas by vyřešil vzorec v zákoně

sinfin.digital