Svatba s bratrem? Stará kauza ožívá a může zasáhnout do prezidentské kampaně v USA

KOMENTÁŘ PAVLA HLAVÁČKA | Na konci ledna se na mém twitterovém (X) účtu objevil příspěvek, podle kterého si americká poslankyně Ilhan Omarová (Demokratka ze státu Minnesota) v nedávné minulosti vzala za muže svého bratra Ahmeda Elmina. Za normálních okolností by asi bylo vhodné se nad takovými tvrzeními pousmát a „bombastické“ zprávy tohoto typu nechat volně utonout v bezedném moři informačního šumu současnosti. 

Musel jsem nicméně udělat v tomto případě výjimku. Ve státě Minnesota se totiž blíží primárky v Republikánské (5. březen 2024) i Demokratické (13. srpna 2024) straně. Takže se dá považovat za téměř jisté, že tato „kauza“ – ve skutečnosti již značně letitá (více než sedm let) – bude znovu otevřena. 

Pokud se nově rozvířené spekulace jednoznačně nevyvrátí, o čemž ale pochybuji, budou (dez)informace o podivném původu bratra a manžela Omarové zasahovat i do předvolební kampaně k prezidentským volbám na podzim tohoto roku.

Kde je tedy pravda? Je Omarová zavrženíhodným produktem zkažené americké společnosti? Anebo jsou obvinění vůči ní povinnou součástí „bahna“ bitevního pole současných informačních válek?

Trump First! Stane se Ukrajina obětním beránkem prezidentské kampaně v USA?

Informace o Omarové se ke mně dostala z twitterového účtu extravagantního influencera, který si říká „Oli London“. On sám se v něm odkazuje na článek v bulvárním deníku Daily Mail, který byl publikován 13. srpna 2021. 

Jeho autoři (Martin Gould a Elizabeth Crandall) se opírají o výsledky testu DNA, která byla údajně extrahována z nedopalku cigarety Omarové a brčka na pití od Elmina. Podle Daily Mail byla shoda mezi oběma prokázána na 99,99 %, ovšem zjevně bez vědomí obou testovaných osob.

Je zřejmé, že pokud by se výsledky ukázaly jako pravdivé, ocitla by se americká kongresmanka v konfliktu se zákonem – incestní sňatky nejsou ve státě Minnesota legální. 

V rozporu s imigračními zákony USA bylo podle všeho také to, že domnělý sňatek s bratrem byl spáchán účelově, tj. byl veden snahou získat pro rodinného příslušníka „zelenou kartu“, která je předstupněm pro udělení amerického občanství.

Jenže čím více se člověk tímto případem zabývá, tím více jej to vede ke skeptickému postoji. 

První, co nevyhnutelně upoutá pozornost, je skutečnost, že ve tvrzení o příbuzenském vztahu mezi Omarovou a Elminem došlo k významnému obsahovému posunu. 

Gould a Crandall z Daily Mail psali pouze o „domnělé shodě DNA“ (v originále: „a supposed DNA match“). Ve svém článku, který doprovází fotkou výsledku údajného testu DNA, upozorňují, že laboratoř, která test provedla, neuvedla na výsledný certifikát jména, nýbrž pouze anonymně označuje testované osoby jako „sourozenec 1“ a „sourozenec 2“.

Daily Mail pouze dovozuje, že by oněmi sourozenci mohli být Omarová a Elmi. A v titulku článku si pak kladou spíše hypotetickou otázku: „Je toto důkaz, že se Ilhan Omarová provdala za vlastního bratra, aby obešla imigrační zákony USA?“

Naneštěstí nemálo těch, kteří tuto informaci z Daily Mail převzali, ji prezentovali jako konstatování reality – tedy že test DNA skutečně prokázal, že si Omarová vzala za muže svého bratra. Přesně v tomto duchu tak učinil své závěry nejen jmenovaný Oli London, ale také například americký televizní komentátor Tucker Carlson.

Sólokapr pro Tuckera Carlsona. Proč je špatně, že rozhovor s Putinem bude dělat „tvůrce obsahu“

Svým nejednoznačným vyjadřováním si ale ublížila i sama Omarová. V říjnu 2018 například prohlásila: „Kdyby se mě někdo zeptal, jestli mám bratra toho jména, tak nemám.“ Ovšem takový výrok nemá stejnou váhu, jako kdyby explicitně řekla, že Elmi, její muž, není (a nikdy nebyl) její bratr. 

Omarová sice veškerá obvinění tohoto rázu odmítla s tím, že jsou to „hnusné lži“, ale nikdy neposkytla důkaz, kterými by svá slova mohla podpořit (například dobrovolným stěrem DNA).

Takže pak bylo už jen otázkou času, kdy se k nepodloženým spekulacím začnou vyjadřovat političtí rivalové z řad republikánů, či přesněji řečeno republikánů z krajně konzervativního (pro-trumpovského a pro-ruského) tábora této strany.

„Mladé pušky“ utichly, přicházejí trumpisté! V USA se odehrál opomíjený, ale zásadní ideový posun

Na závěr dodejme, že stále existují investigativní novináři, kteří se tímto případem zabývali a kteří docházejí ke shodnému závěru: neexistují žádné důkazy, že by Omarová a Elmi byli sourozenci. 

Například Star-Tribune napsal (23. června 2019), že „nemůže být ani jednoznačně potvrzeno, ale ani vyvráceno podezření, že [Elmi] je Omarové sourozenec.“ Podobně Snopes.com konstatuje, že „dosud zjištěné důkazy nejsou natolik jednoznačné, abychom se mohli přiklonit na jednu či druhou stranu."

V tomto výčtu bychom mohli pokračovat, ale poučení pro čtenáře soudě z těchto řádků je zřejmé: Není radno věřit argumentům, kde přání je „otcem“ myšlenky. 

Až se na jaře a v létě rozjedou stranické primárky v Minnesotě a média zaplaví různé spekulace „bombastického“ obsahu, berme to s rezervou. Ověřování zdrojů se vyplácí.

Naděje Haleyové na zvrat žije. Trump se veze na vítězné vlně, vše ale může změnit jedna proměnná

Například Donald Trump při jednom krátkém setkání s novináři v létě 2019 jen tak „na okraj“ na adresu Omarové utrousil: „Hodně se o tom mluví, že si vzala svého bratra. Já o tom nic nevím.“ Přirozeně, že Trump nic nevěděl. Jeho hlavní motivací bylo, aby nepodložená spekulace dál žila svým životem v duchu goebbelsovské propagandy, že „stokrát opakovaná lež se stává pravdou“ (byť tedy Joseph Goebbels ve skutečnosti tento výrok nikdy nepronesl).

Ještě dál zašla „MAGA“ (Make America Great Again) poslankyně Lauren Boebertová (ze státu Colorado), která při jednom ze svých vystoupení v Kongresu (2021) na adresu Omarové prohlásila, že je „členkou džihádistického oddílu z Minnesoty“.

Boebertová narážela na skutečnost, že Omarová je první Američankou somálského původu, která byla zvolena (2017) do zákonodárného sboru státu Minnesota, a první ženou-muslimkou, která se stala (2019) členkou Sněmovny reprezentantů USA (společně s Rashidou Tlaibovou ze státu Michigan).

V Iowě vyhrál drtivě Trump. Co bude dál a co rozhodne o výsledku prezidentských voleb?

sinfin.digital