Když dva dělají totéž, není to vždy totéž. Zvlášť když jde o společenskou odpovědnost

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž. A je přitom úplně jedno, o jaký obor lidské činnosti se zrovna jedná. Společně s nedávným vzestupem zájmu firem a korporací o společenskou odpovědnost tak je jasné, že zároveň roste i tlak na ustanovení jasných a přehledných pravidel pro to, co že to vlastně takové společensky odpovědná firma je. 

Hned na úvod fatální spoiler: žádná univerzálně platná pravidla toho, co je společensky odpovědná firma respektující ESG principy, zatím neexistují. A je otázkou, zda soubor takových regulí vůbec vznikne a bude globálně přijímaný - tedy že bude znamenat to samé třeba pro malou filipínskou manufakturu, pro český průmyslový podnik i pro globální korporaci pevně usazenou v Silicon Valley.

Dobrou zprávou je, že vůle stakeholderů existuje. Snaží se o to jednotliví národní a nadnárodní regulátoři i zástupci velkých společností, kteří často společně hledají možnosti, jak zhodnotit a transparentně reportovat udržitelnost jednotlivých firem. „Ve světě udržitelnosti a ESG to tak jednoduché není, hodnocení oné udržitelnosti je často roztříštěné. Snaha o sjednocení je ale v poslední době skutečně obrovská a existují různé iniciativy, jak toho dosáhnout,“ uvedla nedávno v pořadu Kapitola na INFO.CZ Alice Machová, vedoucí partnerka pro udržitelnost z poradenské společnosti EY. 

Proč je nastavení jednotných pravidel tak důležité? Minimálně ve vyspělém světě se společenská odpovědnost firem stává vedle finanční kondice důležitým kritériem, na které hledí jak zákazníci, tak i zaměstnanci, obchodní partneři a samozřejmě i investoři. A stejně jako ve vyspělém světě společnosti využívají jednotná účetní pravidla, aby bylo možné jejich hospodaření porovnávat, je tu stále citelnější snaha vytvořit jednotná univerzálně platná pravidla pro hodnocení jejich společenské odpovědnosti.

Světové ekonomické fórum

sinfin.digital